pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
blog

Nye afsløringer fra Færøernes løsrivelsesforsøg har aktuel betydning for hele kongeriget

oktober 24, 2020 • Af

Den dybe alvor var det første, der fæstnede sig, da jeg læste Sjurdur Skaales nye bog om Færøernes forhandlinger om løsrivelse fra Danmark i år 2000. Regeringen i København tog absolut ikke let på sagen. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen engagerede sig selv dybt i forløbet. I over et år var resten af regeringens topministre indkaldt til forhandlingsmøder gang på gang i mange, mange timer, og Sjurdur Skaale refererer talrige spidse detaljer, der viser, hvor velforberedt og rustet til styrkeprøven, regeringen var.

Poul Nyrup Rasmussen, Anfinn Kallsberg, Høgni Hoydal og Helena Dam á Neystabø på vej ind til det første forhandlingsmøde i marts 2000. Finansminister Mogens Lykketoft i baggrunden. Foto: Jens Kristian Vang

Færingernes delegation med den unge republikanske leder Høgni Hoydal og lagmanden Annfinn Kallsberg i spidsen sad ikke over for statsministeren alene. Indkaldt time efter time var også finansminister Mogens Lykketoft, økonomiminister Marianne Jelved, justitsminister Frank Jensen og udenrigsminister Niels Helveg Petersen, og bag dem en hel række af departementschefer — og Poul Nyrup Rasmussen og Frank Jensen var til yderligere forhandlinger på Færøerne. Det voldsomme opbud var en magtdemonstration, men det afspejlede også den uhyre alvor, regeringen tillagde sagen. 

Som Sjurdur Skaale skriver i forordet: “Som folketingsmedlem må jeg tit vente i flere uger bare for at få et kort møde med en minister. Men i 2000 koordinerede alle regeringens fem topministre sammen med deres ledende embedsfolk deres kalendere, så de i hele dage og til langt ud på aftenen kunne være med til de ofte dramatiske forhandlinger”.

Forhandlingerne indeholdt efter dansk opfattelse en historisk risiko for uerstatteligt tab, potentiel reduktion af den danske stats udstrækning, en reduktion af det danske kongeriges havområde og landområde, en markant forandring af selve rigets demografiske, historiske og kulturelle natur, og det var som sådan, at sagen blev angrebet af det danske statsapparat. Ikke som en mulighed for at imødekomme de færøske aspirationer, ikke som en mulighed for en ny indretning af partnerskabet mellem Danmark og Færøerne, der burde udforskes i fællesskab, men som en ufornuftig, uønsket udfordring af selve rigets grundlæggende sammenhængskraft.

Færingerne troede, at de kunne gøre som Island, der blev en suveræn stat i 1917 og fortsatte tæt samarbejde med Danmark til den endegyldige løsrivelse i 1944. Færingerne troede, de ville møde samme vilje til kompromis, men sådan spillede klaveret ikke i København i 2000. 

Det er derfor, at Sjurdur Skaales bog er så vigtig. Den viser os, hvordan alle regeringer i Danmark, forud for Mette Frederiksens, altid har gjort, hvad der kunne gøres for at bremse processen, når færøske eller grønlandske beslutningstagere har taget skridt til at ændre på kongerigets aktuelle struktur. Vi kan spore tendensen i hvert fald tilbage til folkeafstemningen på Færøerne i 1946, hvor et lille flertal stemte for løsrivelse fra Danmark. Kongen og regeringen opløste det danske lagting, mobiliserede et marinefartøj, og der blev afholdt nyvalg. Et nyt hold færøske politikere sagde i stedet ja tak til hjemmestyre og kongeriget bestod. 

Tættere på vor tid husker læserne måske de skarpe meldinger fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da færingerne for alvor tog fat på at skrive en færøsk forfatning. Her blev det forklaret med store bogstaver, at enhver vedtagelse af en forfatning, der asfalterede vejen til Færøernes løsrivelse, øjeblikkeligt ville medføre forhandlinger om reduktion af bloktilskuddet. En del i Grønland vil sikkert også huske, hvordan diskussionen bølgede tilsvarende, da den grønlandske forfatningskommission fik sit mandat i 2016.

Sjurdur Skaales øjenvidneberetning viser os i hidtil uset detaljeringsgrad, hvordan den danske stat i tiden efter 2. verdenskrig har grebet til de skarpeste værktøjer, hver gang, der er opstået risiko for rigets fortsatte sammenhæng. Anmelderen på Altinget.dk skrev, at bogen bør være pligtlæsning for alle, der har interesse i løsrivelsestanken. Forholdet til Danmark har splittet færingerne siden 1906; et mindretal begyndte nogle årtier senere at overveje, om Færøerne mon ville stå stærkere som en selvstændig stat i nyt forbund med Danmark. I kort stunder har dette mindretal kunne samle et flertal.

Talte forbi hinanden

Sjurdur Skaale illustrerer, at forhandlinger i 2000 var nøje tilrettelagt af begge parter.  Færingerne havde en strategi, som Sjurdur Skaale i dag selv kalder håbløst naiv, og Poul Nyrup Rasmussen regering havde efter alt at dømme den stik modsatte — en magtens strategi, der løb med sejren. Poul Nyrup Rasmussen truede fra forhandlingernes første dag med at afvikle bloktilskuddet til Færøerne på fire år, og kortsluttede dermed reelt forhandlingerne. Vi kan ikke vide, om det var fra start var regeringens beregnede hensigt at skræmme færingerne til at droppe løsrivelsen, men meget tyder på det. Ifølge Sjurdur Skaales bog erkendte de færøske politikere i hvert fald hurtigt efter denne første dag, at spillet var tabt. De ville aldrig kunne samle et flertal for løsrivelsen, når vælgerne på færingerne vidste, at bloktilskuddet ville forsvinde på bare fire år. 

Sjurdur Skaale har sine egne grundige notater at støtte sig til, men vi har ikke de danske aktørers udlægning af, hvad der skete. Vi kan kun forsøge at forstå ud fra det foreliggende. Jeg havde selv fornøjelsen at dække forhandlingerne i 2000 for Danmarks Radios TV-avis. Jeg var politisk reporter på Christiansborg, og husker alvoren og en stålsat statsminister overfor den færøsk delegation, der hurtigt blev splittet og forvirret. I dag ved vi fra Sjurdur Skaales bog, at i hvert fald en del af færinger vitterligt troede, at et kompromis var muligt, mens andre måske var mindre troende. Nyrup spillede dygtigt på forskellighederne: Ved et af forhandlingsmøderne trak han helt uventet pludselig den besindige Annfinn Kallsberg ind i et sideværelse og fastholdt ham der i en stiv halv time, mens resten af forsamlingen sad måbende tilbage og ventede. Det er ifølge Sjurdur Skaale aldrig kommet frem, hvad de to talte om i denne mystiske halve time.  

Færøerne fik ikke held med forhandlingerne. Intet kompromis viste sig muligt. Man kan til nød hævde, at udvidelsen af Færøernes muligheder inden for rigsfællesskabet, der blev gennemført i 2004, herunder retten til at indgå visse bindende aftaler med andre lande, var resultat af det pres, færingerne lagde på regeringen i 2000. Men i det store hele var forhandlingerne i 2000 en traumatisk fiasko for Høgni Hoydal og alle andre, der mente, at selvstændighed ville være godt for Færøerne. Sjurdur Skaale viser, at fiaskoen i tilbageblikkets optik var forudsigelig, fordi færingerne undervurderede netop sagens alvor, sådan som den tog sig ud fra København.

Det er Sjurdur Skaales fortjeneste, at vi har fået et grundigt indblik i de fortrolige forhandlinger. Sjurdur Skaale, der i dag er folketingsmedlem for Javnadaflokkurin, Socialdemokratiets søsterparti på Færøerne, var fra første færd tæt indrulleret i Høgni Hoydals republikanske løsrivelsesprojekt som embedsmand. Han tabte selv troen på projektet undervejs, og er i dag kritisk tilhænger af rigsfællesskabet.

Sjurdur Skaale har valgt at offentliggøre sine egne noter og erindringer fra forhandlingerne mellem færingerne og Poul Nyrup Rasmussens regering. Det er i strid med alle sædvaner på Christiansborg, hvor fortrolighed er en absolut nødvendighed for det politiske arbejde. Skaale har vurderet, at sagens vigtighed for offentligheden giver ham moralsk ret til at bryde fortroligheden, og indtil videre ser det ud som om, at han slipper uden straf. Ingen af datidens danske aktører har endnu reageret offentligt. 

 Teksten her stod i Sermitsiaq d. 24. oktober 2020. Jeg har bistået Sjurdur Skaale med at forkorte det danske manuskript til “Da Færøerne ville løsrive sig” og modtaget et mindre honorar fra forlaget. Bogen er oversat fra færøsk af Sjurdur Skaale. Forlaget Torgard, 395 s. 349 kr. 


blog

Hård russisk anklage mod Jeppe Kofod varsler ny ufred — også for Grønland

oktober 20, 2020 • Af

Et klassisk dilemma tegner sig: Kan USA’s og Danmarks militære aktivitet i Grønland øges, uden at Rusland protesterer og opruster yderligere? Kan Danmark på en og samme gang deltage i USA’s forstærkede militære indsats i Arktis og bevare det gode forhold til Rusland? 

Det var et dansk Challenger-fly som dette, der fik den russiske ambassadør til tasterne. (Foto: Forsvaret)

Senest anklagede den russiske ambassadør i København, Vladimir Barbin, i en skriftlig meddelelse til Ritzaus Bureau udenrigsminister Jeppe Kofod for at bruge falske argumenter til at bortforklare den danske deltagelse i en stor militærøvelse, som Rusland fandt provokerende. Barbin reagerede på Danmarks deltagelse i en militærøvelse tidligere i september, hvor amerikanske, britiske og norske krigsskibe sejlede tættere på de russiske militærbaser på Ruslands nordkyst end nogensinde tidligere siden 1980’erne.

De vestlige krigsskibe blev assisteret af et overvågningsfly fra det danske forsvar – en Challenger, der også ofte bruges af Arktisk Kommando i Grønland. Ifølge det norske medie Barents Observer sejlede krigsskibene ind i Ruslands eksklusive økonomiske zone; det er farvande, som Rusland betragter som essentielle for Ruslands egen sikkerhed.

Operationens kontroversielle karakter blev understreget af det danske flys opførsel. Piloten holdt sig ifølge mine oplysninger efter norsk ønske uden for  den russiske ekslusive økonomiske zone, selvom fartøjerne på havovefladen altså sejlede ind i zonen og tættere på Ruslands nordkyst. Norge må have vurderet, at selv et så lille, ubevæbnet fly ville øge provokationen af Rusland i uheldigt omfang.  

Rusland værner nidkært over et arsenal af atommissiler på Kola-halvøen og på sine muligheder for at føre ubåde og andre fartøjer fra baserne i fjordene vest for Murmansk ud på verdenshavene, hvor de forsøger at opretholde en militær atombalance med USA. 

Her er tale om russisk hjerteblod. Ruslands Nordflåde, der udgør kernen i det russiske atomarsenal, har hovedsæde på Kolahalvøen, og det er også her Ruslands ny generation af missilbærende ubåde har hjemme. Den vestlige flådeøvelse, som Danmark deltog i, forstyrrer i russisk optik den prekære balance ikke bare længst mod nord. Det handler om dominans på havene hele vejen ned langs Grønlands østkyst, rundt om Island og Færøerne og langt ned i Europa.

Falsk forklaring?

I Danmark forklarede Jeppe Kofod efter et møde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, at Danmark deltog i øvelsen, fordi der er behov for at sikre alles ret til at sejle uhindret i de internationale farvande nord for Rusland. Den forklaring afviser Rusland: “Sådanne øvelser tæt på den russiske grænse fremprovokerer en tvivl om, hvor reelt vores arktiske naboer mener det, når de siger, at de vil fastholde regionen som et lavspændingsområde. Disse flådeøvelser bliver afholdt under det falske påskud, at de opretholder den frie navigation, som aldrig har været i fare og som der aldrig er sat spørgsmålstegn ved i Barentshavet,” skrev Barbin.

Afvisningen blev ekstra slående, da en dansk militæranalytiker, Anders Puck Nielsen, ekspert i flådeoperationer på Forsvarsakademiet i København, straks erklærede sig enig med den russiske ambassadør.  Nielsen afviste ifølge Ritzau straks Jeppe Kofods forklaring: “Det er et fjollet argument. Freedom of Navigation-operationer forudsætter jo, at den frie sejlads på en eller anden måde er udfordret, men det er jo på ingen måde sådan, at russerne har indikeret, at der var lukket oppe i Barentshavet. For mig at se handler det om militær afskrækkelse og stormagtspositionering”. 

Den danske deltagelse må altså ifølge en af Danmarks egne analytikere forstås i forlængelse af den strategi, som især USA har argumenteret for. De amerikanske beslutningstagere forklarer gerne, at USA’s indsats sigter på at imødegå den russiske militære udvikling i Arktis og øget kinesisk tilstedeværelse i regionen. Regeringen i København deler tilsyneladende nu fuldt ud denne bekymring for Rusland og Kina i Arktis, og høster til gengæld russisk kritik for den tilhørende militære adfærd. Det afgørende spørgsmål i Grønland er, hvordan Danmark og USA vil øge deres militære aktiviteter på de kanter, uden at provokere Rusland til yderligere oprustning. Måske får vi svar i rigsfællesskabet nye arktiske strategi, der ventes i 2021. 

Kim Kielsen, Mette Frederiksen og andre beslutningstagere deler ønsket om at bevare freden i Arktis, men uroen vokser. De militære analytikere har endnu ikke for alvor slået alarm, men antallet af varsler om uro er voksende. Udvekslingerne mellem de arktiske stater handler i stadig højere grad om krigsskibe, missiler og provokationer, og stadig mindre om økonomisk udvikling, fred og miljø – præcis som den seneste dansk-russiske udveksling viser.

USA’s arktiske fokus

Vladimir Barbins kritik følger en serie af vestlige magtdemonstrationer tættere og tættere på det russiske Arktis. USA har siden 2017 haft tropper fast udstationeret i Nordnorge; antallet svinger. Det amerikanske forsvars brug af den tidligere base i Keflavik på Island vokser. I 2018 signalerede USA et ønske om mere lufthavnsinfrastruktur i Grønland, i 2019 foreslog den amerikanske præsident som bekendt, at USA ville købe Grønland. I maj i år sejlede fire amerikanske og et britisk krigsskib, inklusive destroyerne Donald Cook, Porter og Roosevelt for første gang siden den kolde krig langt ind i Barentshavet fulgt at et hurtigtgående støtte-fartøj. I juni fløj en gruppe norske F-16s og F-35 jagerfly på øvelse med et af USA’s største bombefly, et B-52H Stratofortress, tættere på russisk luftrum i Arktis end noget andet fly i den klasse i mange år. I juli sejlede destroyeren Roosevelt igen i Arktis, nu ved 78 grader nord, i mere end 28 dage. Kaptajnen skrev i en pressemeddelelse om “vedholdende amerikansk maritim tilstedeværelse i de arktiske farvande”. En amerikansk destroyer sejlede fornylig forsigtigt ind i Godthåbsfjorden i Grønland, amerikanske officerer instrueres ombord på danske krigsskibe i Grønland og der forhandles om nye amerikanske militære installationer i Grønland.

Jeg blev igen mindet om, hvordan Vladimir Barbin allerede i 2019 på et offentligt møde i København forklarede, at Ruslands opbygning af nye baser i Arktis, inklusive den vigtige, nybyggede Nagurskoye Air Base relativt tæt på Thulebasen, netop er nødvendige på grund af militær amerikansk aktivitet tæt på Rusland. Holdbarheden i den påstand kan selvsagt diskuteres, men den repræsenterer altså det russiske syn på sagen.

Et klassisk sikkerhedsdilemma, der i høj grad omfatter det danske kongerige, synes således at være undervejs: Ingen af parterne har nødvendigvis aggressive hensigter. Men den gensidige mistillid er så intens, at ingen synes villig til at stoppe den militære eskalering, før man har opbygget større militære muskler i Arktis end rivalen. Herefter vokser risikoen for misforståelser, fejl og øget spænding. For nogle iagttagere ser det allerede sort ud;  herunder for Enhedslistens sikkerhedspolitiske ordfører Eva Flyvholm: “Vi står jo i en sindssygt skrøbelig situation lige nu, hvor det er vigtigt, at alle tænker meget grundigt over, om det er fornuftigt, det vi laver,” sagde hun efter det omtalte møde i Udenrigspolitisk Nævn. 

Norsk tvivl

I Norge har den kontroversielle flådeøvelse skabt alvorlig debat om den fortsatte kurs. I maj undlod Norge at deltage, da de tre amerikanske og et britisk skib sejlede ind i Barentshavet. 

“Norge vil ikke provokere Rusland,” sagde Rune Jakobsen, chef for det norske forsvars operative hovedkvarter i Bodø. “Vi er nødt til at fastholde lavspænding i nord. Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller allierede styrker uden for de russiske ubådsbaser på Kolahalvøen, vil det bidrage til øget spænding,” sagde han ifølge avisen VG. 

Den holdning er tilsyneladende nu lagt på hylden – indtil næste uenighed. Norge deltog ligesom Danmark aktivt i den kontroversielle øvelse tidligt i september, der fik Vladimir Barbin til tasterne. 

 


blog

How a US pivot to the north changes the European Arctic

august 22, 2020 • Af

President Trump’s idea of buying Greenland is no longer on the table, but Denmark and Greenland are preparing for a sustained increase in U.S. attention.

Sec. of State Mike Pompeo meets Denmark’s prime minister Mette Frederiksen, Copenhagen 22 July 2020. 

It was a tiny piece of news, almost no news at all.

Denmark’s national news agency put out only the slightest of items — I almost missed it — when Danish Defense minister Trine Bramsen announced on her way to Nuuk in early August that she would bring with her a political advisor who was to remain in Greenland’s capital as a new intermediary between the minister, her staff in Copenhagen and the administration in Greenland, 3,500 kilometers to the north.

She flatly rejected a suggestion that this unusual arrangement had anything to do with the fact that the U.S. consulate in Nuuk has just reopened after more than 60 years of deep sleep.

“I made this decision long ago, so it does not have anything to do with that. This is about cooperation between Denmark and Greenland,” the minister said.

“I have decided that from now on we will have a political advisor in Greenland. This is in light of the increasing developments in the Arctic security- and defense-wise,” she said.

This was deftly put. The minister managed to remain truthful and at the same time diplomatically obfuscate the issue. In fact, the placement of a political advisor of this sort in Nuuk has very much to do with the mushrooming U.S. involvement in Greenland, but the minister was also right to indicate that the great change in the Arctic, which has now necessitated her placement of a special Danish advisor on military affairs in Nuuk, happened long before the reopening of the U.S. consulate in Greenland this summer.

The rapid increase in U.S. attention to the Arctic has long manifested itself in our European part of the Arctic and it is has in many ways direct impact on the political environments, as indicated not only by the reopening of the U.S. consulate in Nuuk, but also, for instance, by the stationing of U.S. marines in northern Norway since 2017 (although this will soon be discontinued), the return of the U.S. military to Keflavik, the former air base in Iceland, or, as in this recent case, by the placing of a political advisor to the Danish minister of defense in Nuuk.

In May, four U.S. naval ships, accompanied by a British vessel, sailed into the Barents Sea north of Norway to conduct maritime security operations closer to Russian waters than any exercise of its kind since the Cold War in the mid-eighties. According to a U.S. Navy press release, the operation included three Arleigh Burke-class Aegis destroyers, Donald Cook, Porter and Roosevelt, all designed to launch guided missiles, supported by a fast combat support ship.

U.S. Navy ships conduct a photo exercise during operations in the Arctic Ocean on May 5, 2020. (Dan Rosenbaum / HMS Kent via U.S. Sixth Fleet)

In June, a school of Norwegian F-16s and F-35s fighter jets trained with one of the largest bombers in the U.S. Air Force, a B-52H Stratofortress, during a long-range, long duration strategic bomber task mission throughout Europe and the Arctic region. The flying fortress flew closer to Russian air space in the Arctic than any other of its kind in recent years.

In late July the Roosevelt, one of the destroyers mentioned, was back in the Arctic, sailing as far north as 78 degrees:

“Today my crew has operated above the 66th parallel for twenty-eight days and counting, and I am thrilled to award them the Navy Arctic Service Ribbon. This ribbon symbolizes Roosevelt’s exceptional maritime operations in the high north and a sustained U.S. naval presence in Arctic waters, ” said Ryan R. Kendall, commanding officer aboard Roosevelt, according to the Barents Observer.

“Maritime operations by USS Roosevelt are the most visible and persistent demonstrations of the Navy’s commitment to Arctic security,” he added.

I was reminded of a public speech by the Russian envoy to Copenhagen Vladimir Barbin last year, where he suggested that the impressive increase in Russian military spending in the Arctic, including the massive refurbishment of the Nagurskoye Air Base further north than any Russian military outpost, was spurred not the least by exactly such U.S. missions. After Russia’s annexation of Crimea in 2014, statements like that from Russian representatives are often dismissed as half-truths or less, but the recent increase in western and U.S. military activity in the Arctic is indeed noteworthy.

No more talk of buying Greenland

Not long after the Roosevelt’s travels in the Far North, U.S. Secretary of State Mike Pompeo visited Copenhagen. To many in the U.S., it may be hard to imagine how big an event such a visit is for a small country like Denmark, but take my word for it. A visit by the secretary of state of the U.S. is not taken lightly here at all. I was invited to sit on an all-day panel of commentators on one of our national broadcasters which provided non-stop coverage for more than eight hours of television. Pompeo was received by Prime Minister Mette Frederiksen, and not only — as would normally be the case when a foreign secretary visits — by his Danish counterpart, Foreign Minister Jeppe Kofod, with whom he had talks only after meeting with Frederiksen.

The secretary’s visit came less than a year after president Trump’s confirmation on TV that he and his staff had discussed for some time how the U.S. could perhaps buy Greenland, complete with its 57,000 inhabitants, from the Danish government.

“A large real estate deal” that would be “strategically nice for the US”, as the president put it in August 2019. Our prime minister dismissed the discussion as absurd, and president Trump consequently cancelled a state visit to Denmark.

In Copenhagen, Pompeo made no mention of Trump’s purchase suggestion, but it has, of course, hardly been forgotten here. Trump in essence indicated that the U.S. was no longer satisfied with running Thule Air Base in the north of Greenland or working with Denmark and semi-autonomous Greenland as the U.S. and its defense forces have done since the Second World War. This suggestion sent shockwaves through Copenhagen and Nuuk, and it led to rapid action. It was now clear that the U.S. strategic interest in Greenland has grown to a degree where status quo is no longer an option, and that Greenland is likely to remain a strategic U.S. priority long after the current U.S. administration is eventually replaced.

The Danish government acted firmly on this knowledge. Shortly after Trump’s suggestion, the government announced a hefty increase in funding for Denmark’s Arctic Command in Nuuk, a commitment reconfirmed by Kofod in a press briefing during Pompeo’s visit to Copenhagen.

The practical examples of such Danish follow-ups on the renewed U.S. focus on the Arctic keep coming. Only last week, Maj. Gen. Anders Rex, commander of Air Command Denmark for the Royal Danish Air Force, wrote in Defense News, a U.S. based news outlet, how several of Denmark’s newly acquired F-35 fighter jets will be equipped to work in the Arctic.

“The F-35 will be pivotal in the execution of Danish air defense and sovereignty. Whether it will also perform missions in the Arctic is undecided, but some of the Danish F-35s will have provision for a drag chute to enable operations from icy runways. Coupled with the Greenlandic decision to extend a number of air fields to more than 2,000 meters, it gives vastly increased operational opportunities for fighter operations,” the commander explained.

During Pompeo’s visit to Copenhagen, the idea that the U.S. might indeed buy Greenland was all but invisible. It has clearly been shoved firmly back on the shelf, but it served as an ever-present reminder and left nobody in doubt of Secretary Pompeo’s seriousness when he spoke of Greenland:

“Quite simply, it’s a new day for the United States and Greenland. Reopening the U.S. consulate in Nuuk reinvigorates an American presence that was dormant for far too long,” he said during the press briefing.

“The United States has also signed new memorandums of understanding to cooperate with our partners in the Kingdom of Denmark that cover a wide range of areas, like growing Greenland’s mining and energy sectors through transparent investment, helping manage land and fisheries, increasing tourism, and much, much more,” he added, indicating again how significant the renewed U.S. engagement in Greenland is.

At no point before 2019 has the U.S. been involved like this in civil affairs in Greenland. Now, with an initial input of $12 million in aid, technical advisors from the U.S., including USAID, are to manage civil development projects in several locations in Greenland, all based on a set of deals entered into directly between Nuuk and the Trump administration in Washington without any direct involvement of the Danish government in Copenhagen. Many see this more direct U.S. approach to Greenland as a host of new opportunities; others are busy ruminating about possible hidden U.S. motives.

During his visit to Copenhagen, Pompeo announced that one of the next steps in the renewed U.S. involvement in the Arctic will be the opening of similar political avenues of formal communication between Washington and Tórshavn, the capital of the Faroe Islands, which like Greenland is a semi-autonomous part of the Danish kingdom that has never before enjoyed such attention from the U.S.

Only days before, after a visit to Tórshavn by the U.S. Ambassador to Denmark Carla Sands, the media reported that U.S. naval ships would likely become much more frequent in Faroese ports. In a nation with only 51,000 inhabitants, this is important news, both politically and from a business perspective, and while Pompeo did not comment in Copenhagen on this issue of potential U.S. military use of the Faroese ports, he did highlight the formalization of new U.S.-Faroese links:

“I’m pleased to announce today that the United States and the Faroe Islands have agreed to start a formal dialogue to talk about key issues like healthy fisheries and enhanced commercial engagement,” he said.

During his one-day visit to Copenhagen, Pompeo met directly with representatives of the administrations in Nuuk and Torshavn. Steen Lynge, the minister of foreign affairs of Greenland, and Jenis av Rana, his Faroese colleague, were both invited to parts of the meetings by the Danish government — which brings us back to the new Nuuk-based political advisor to Denmark’s defense minister.

As Bramsen indicated in her announcement last week, her new advisor is to bring up to speed coordination between Nuuk and Copenhagen. Also, it is fair to assume, the advisor is to make sure that the administration in Nuuk feels that it is  fully informed about all relevant negotiations between the U.S. and Copenhagen — a matter which was not previously always resolved to Nuuk’s satisfaction.

According to the intricate ways of the Danish Kingdom, Greenland and the Faroe Islands cannot pursue their own separate policies when it comes to matters of defense or security. And since Pompeo and Sands have been very clear that the U.S. engagement in the Arctic is very much designed to defend the U.S. itself against Russian aggression and to counteract Chinese advances in the Arctic, it is not always easy to find out exactly what the Faroese and Greenlandic leaders are authorized to talk to the US envoys about and what they are not.

The new political advisor in Nuuk is there to sort out exactly such questions and to make sure that upcoming military developments in Greenland — whether funded by U.S. or Denmark — happens in tight coordination between Copenhagen and the Nuuk’s self-rule government. This is a must if the leaders in Greenland are to remain satisfied with the existing power-sharing within the Kingdom of Denmark and it is important for the maintenance of both Denmark’s and Greenland’s vital relations with the U.S. at this time of the American pivot to the North.

This piece appeared first on ArcticToday.com on August 12 2020


blog

Grønlands og Færøernes krav om mere udenrigspolitisk magt udfordrer Mette F.

april 10, 2020 • Af

Britternes Brexit, Kinas pres på Færøerne og Donald Trump’s tanker om at købe Grønland har skærpet de færøske og grønlandske krav om større udenrigspolitiske beføjelser. Det har givet den danske regering et vanskeligt dilemma, der næppe forsvinder under corona-krisen. Regeringens egne juristerne siger, at Grundloven ikke tillader overførsel af mere magt over det udenrigspolitiske hverken til Nuuk eller Thorshavn.

Mette F. mødtes med Trump i London uden at Grønland var repræsenteret – det blev straks noteret i Nuuk

Dilemmaet blev udstillet i særlig grad i kølvandet på Donald Trumps tanker om at købe Grønland fra august 2029.

Den 3. december samme år offentliggjorde statsministeriet et PR-foto af Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Ministrene fremstår dynamiske og handlekraftige på vej til NATO-topmøde i London i en af forsvarets Challenger-jets. Jeppe Kofod er i energiske skjorteærmer. Højt på programmet står også et møde med Donald Trump i London, hvor Grønland og Arktis vil indgå i drøftelserne. Her skal regeringen rydde op efter det akavede og historiske forløb i august 2019, hvor Mette Frederiksen kaldte Donald Trumps ide om at købe Grønland “absurd,” og Trump angiveligt af samme grund aflyste et besøg i Danmark. 

Statsministeren havde inden afgang via Berlingske uventet meddelt, at regeringen vil  øremærke 1,5 mia. kr. i forsvarsbudgettet til forstærkede indsatser i Arktis. Mette Frederiksen brugte i avisen en række centrale kodeord fra USA’s nye tilgang til Arktis, hvor stormagtsrivalisering har afløst årtiers fokus på samarbejde, klima og fred. Hun talte om flere skibe, fly,  ubådsovervågning og truslen fra Rusland. Hun ville noget nær tredoble Arktisk Kommandos budget, og pengene skulle bruges, forklarede hun, i nøje samarbejde med USA. Efter Donald Trumps købstanker i august understregede hun igen og igen, at regeringen ser frem til øget strategisk samarbejde med USA i Grønland og i øvrigt vil øge forsvarsbudgettet; i London kunne hun nu lægge beviser på bordet.

I billedets yderste højre rand ses endnu et hvidt skjorteærme; et par fingre, en anonym person. Det er ikke Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands landsstyre, der sjældent optræder i hvid skjorte og i øvrigt mangler en finger på venstre hånd. Ej heller er det Ane Lone Bagger, den politisk ansvarlige for Grønlands udenrigsanliggender, som Jeppe Kofod kort forinden ellers omhyggeligt inviterede med til Washington til sit første møde med Mike Pompeo, USA’s udenrigsminister.

De to’s fravær blev straks bemærket i Grønland. Som Sermitsiaq, Grønlands politiske ugeavis, skrev på lederplads efter mødet med Trump: “Grønland er ikke med til er møde om, at Grønland inddrages i våbenkapløbet i Arktis (…) Grønland er ikke informeret eller inddraget i dette. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Inatsisartut (det grønlandske parlament, red.) vidste ikke, at man ville bruge halvanden milliard kroner til forsvaret i Grønland (…) Tilsyneladende er det vigtigere for statsministeren at have penge med til Donald Trump end at informere Grønland om, hvad man vil bruge pengene til (…) Der er partier i Inatsisartut, der er imod, at Grønland er med i en oprustning. Hvor er respekten for demokratiet og det grønlandske samfund? (…) Igen er vi tilbage i den gamle politik, som vi har kendt, siden USA opstillede raketter med kernevåben på Thule Air Base uden at orientere grønlænderne”.

Mette Frederiksen havde før rejsen til London informeret Kim Kielsen; de to har et tæt arbejdsforhold, men her stoppede inddragelsen tilsyneladende. Det historiske møde med Trump og regeringens beslutning om at flerdoble Arktisk Kommandos budget kan dermed føjes til et voksende udenrigs- og sikkerhedspolitisk dilemma, der plager rigsfællesskabet og forholdet til omverdenen. 

På den ene side har de grønlandske og færøske beslutningstagere i en årrække været stadig mere fokuserede på deres stærkt begrænsede muligheder for at føre selvstændig udenrigs- og sikkerhedspolitik, og kravene om forandringer vokser i takt med omverdenens eksploderende interesse for de to ø-samfund. 

På den anden side har skiftende danske regeringer, inklusive VLAK-regeringen og den nuværende, udvist forståelse og velvilje over for de grønlandske og færøske frustrationer, men samtidig stringent holdt sig til den analyse, som regeringens jurister har stået for siden Selvstyrets indførelse i Grønland i 2009: Grundloven kan ikke strækkes yderligere på netop dette punkt. Rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik føres af regeringen i København, og det kan ikke lade sig gøre at overføre flere beføjelser på dette punkt til hverken Thorshavn eller Nuuk. 

 

Til Jerusalem!

 

Dilemmaet er presserende; behovet for afklaring, koordinering og rene linjer mellem de tre rigsdele bliver stadig mere påtrængende. Som det er fremgået i de seneste måneder, kræver stormagternes interesse klare, umisforståelige svar, og det kan blive fatalt, hvis de tre dele af riget agerer modsætningsfyldt. 

I november søgte det færøske landsstyres udenrigsminister Jenis av Rana penge på den færøske finanslov til åbning af en færøsk repræsentation i Israel i 2020. Kontoret skal efter den kristne ministers mening ligge i Jerusalem, ikke i Tel Aviv ved den danske ambassade. “Det er en de facto anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad,” sagde han. Forslaget står formelt stadig i skrivende stund ved magt, dog ikke støttet at noget nær et flertal i landstinget og direkte modsagt af lagmand Bardur Nielsen. 

Færøerne eksporterer hvert år laks for milliarder til Rusland, og har tidligere direkte undsagt EU’s sanktionspolitik mod Rusland efter Krim. Landsstyret har desuden i nogle år arbejdet på en frihandelsaftale med Rusland og de fire øvrige medlemmer af Den Eurasiske Union, til flere danske politikeres forundring.

Færøerne har øget lakseeksporten til Rusland, selvom det strider mod ånden i de europæiske sanktioner mod Rusland efter annekteringen af Krim

“Færingerne skylder sig selv at tænke sig rigtig godt om, før de tager et så ultimativt skridt, som det er at indgå en frihandelsaftale med Rusland. Det er helt fint, de handler med Rusland ligesom os andre, men derfra og så til at binde sig op i den tætteste interessesfære skal man tænke sig godt om. Det siger jeg ikke af hensyn til Danmark, men af hensyn til dem selv,” som MF, tidl. udenrigsminister Martin Lidegaard (RV) sagde til Kristeligt Dagblad i november.

Efter Brexit skal Færøerne selv forhandle ny fiskeriaftale med Storbritannien og sikre sig, at øernes øvrige handel med briterne ikke går tabt. Imens vil skotterne arbejde hårdt på at løsrive sig fra England og oprette en uafhængig stat i Nordatlanten — langt tættere på Færøerne end Danmark.  

Begge processer vil øge Færøernes og også Grønlands krav. Færøerne er ikke medlem af EU, og som folketingsmedlem Sjurdur Skaale fra det socialdemokratiske Javnaðarflokkurin forklarede mig i december: “Danmark vil få en fiskeriaftale med Storbritannien gennem EU, men vi skal selv forhandle en helt ny fiskeriaftale, og det er helt afgørende med en god handelsaftale med Storbritannien efter Brexit. Det er en ny stor partner, som vi skal samarbejde med uden om Danmark.” 

Den færøske lagmand Bardur Nielsen inviterede et par dage efter valget i England i december Boris Johnson til Færøerne; det bliver så i givet fald opfølgning på det møde de to havde allerede før Brexit-afstemningen i London 5. november. En britisk fiskeriminister var på Færøerne både i 2017 og 2018, og som for at understrege forbindelsen købte Færøernes største virksomhed Bakkafrost i september lakseproducenten The Scottish Salmon Company for mere end 3 mia. kr. – den største færøske investering i udlandet nogensinde. 

Det ligger formelt set alt sammen inden for Færøernes ret til at føre selvstændig handelspolitik, men det illustrerer også udmærket, hvor vanskeligt det er og vil være for både færøske og grønlandske repræsentanter at navigere uden om det udenrigs- og sikkerhedspolitiske.  

I november lagde Kinas ambassadør i Danmark angiveligt og som flittigt beskrevet i medierne betydeligt pres på Færøernes landsstyre for at sikre, at den kinesiske teknologivirksomhed Huawei bliver leverandør af 5G-mobiltelefoni på Færøerne. Sjurdur Skaale mente, at Huawei-sagen, som også den amerikanske ambassadør Carla Sands involverede sig i, illustrerede, hvorfor Grønland og Færøerne bør have mere kontrol over egne udenrigsaffærer: 

“Sagen viser den store forskydning i det danske riges betydning, hvor Grønland og Færøerne efterhånden får større betydning end Danmark. Internationalt, geopolitisk og strategisk har Grønland og Færøerne i dag fået større betydning end Danmark, så det er helt uholdbart, at beslutningerne skal træffes i Danmark, når det handler om Færøerne og Grønland,” sagde han.  

Når der er så kraftigt pres fra USA og Kina, viser det, at sagen handler om mere end bare Kinas handel med et mikroskopisk teleselskab på Færøerne. Vores 60.000 indbyggere kan jo være i en enkelt bygning i Beijing. Det handler om geopolitik. Der er stadig større økonomisk og militær aktivitet i Arktis, og Færøerne ligger på tærsklen mellem Europa og Arktis. Derfor er det godt at have foden indenfor.” 

Ingen vej udenom

I Grønland er selvfølelsen og frustrationerne på samme niveau. 

Sara Olsvig, tidligere folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit og tidligere viceformand for Naalakkersuisut, anser det for helt nødvendigt, at de nordatlantiske ø-samfund får større udenrigspolitisk råderum:

“Jeg kan ikke se nogen vej udenom. Vi tager allerede beslutninger i dag, som har konsekvenser for udenrigs- og sikkerhedsområdet, så hvis ikke det skal fortsætte med at være noget værre rod, kan man lige så godt sætte sig ned nu og finde en løsning,” siger hun.

“Som det er nu, savner vi transparens og lige adgang til informationer. Samtidighedsprincippet, som tilsiger, at parlamenterne i København og Nuuk har samme adgang til information samtidig, efterleves ikke, og meget af det materiale, der er relevant for beslutningnerne i Grønland, foreligger ikke i Grønland,” siger hun. 

Hun fandt den dansk-grønlandske arbejdsdeling på udenrigsområdet dysfunktionel allerede fra sin entre i Folketinget i 2011: 

“Det er som om, man fra dansk side stadig ikke er opmærksomme på, at man har en ny udfordring, og at man er nødt til at finde ud af, hvad man gør ved den. I al den tid, jeg var politiker, har det været sådan, at beslutninger, der umiddelbart ser ud til at være indenrigspolitiske beslutninger i Grønland og på Færøerne, også har haft udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser. Systemet er bare stadigvæk ikke gearet til, hvad man så skal gøre ved det,” siger hun. 

Sara Olsvig var under sin tid i Folketinget formand for foreningen af arktiske parlamentarikere, der samler parlamentsmedlemmer fra alle de arktiske nationer. Hun trak sig fra det politiske liv i 2018 og er i dag chef for UNICEF i Grønland, men hun deltager stadig i den politiske debat. 

I forrige udgave af Udenrigs skrev hun sammen med lektor ved universitetet i Nuuk, cand.scient.pol, ph.d. Rasmus Leander Nielsen under overskriften Da Trump ville købe Grønland

“Sat på spidsen er det ikke længere muligt blot at fastslå, at forsvars- og udenrigspolitikken er et dansk anliggende, jfr. Grundlovens § 19, for de facto spiller Grønland qua den geostrategiske placering en stigende rolle, når beslutninger tages, diplomater mødes og arktiske sikkerhedsdynamikker ændres.”

Diskussionen handler altså om udenrigs- og sikkerhedspolitikken og ikke nødvendigvis om øgede færøske og grønlandske ønsker om egentlig løsrivelse fra Danmark. Sjurdur Skaale og hans parti på Færøerne er tilhængere af Færøernes rigsfællesskab med Danmark, mens Sara Olsvig ligesom andre moderate tilhængere af visionen om et uafhængigt Grønland insisterer på, at Grønlands social- og økonomiske sammenhængskraft skal øges markant, før et mere grundlæggende opgør med rigsfællesskabet vil være relevant. Begge holder de dog fast i, at behovet for nye greb om udenrigs- og sikkerhedspolitikken er akut.    

Nødvendigt samarbejde

Regeringen og statsministeren har hårdt brug for et smidigt og operationelt samarbejde med både Thorshavn og Nuuk. Man behøver blot at forestille sig furoren, hvis Kim Kielsen på vegne af Naalakkersuisut modsatte sig øget amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland eller åbningen af et amerikansk konsulat i Nuuk. Eller hvis Færøerne i fremtiden vil føre en anden kurs over for Kina, end den, som København ville foretrække — sådan som Færøerne allerede gør, når det gælder det europæiske sanktionsregime mod Rusland efter Krim-krisen i 2014.

Grundlovens §19 siger, at “kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender”, hvorfra regeringens sikkerheds- og udenrigspolitiske mandat og monopol så trækkes. Med loven om Grønlands Selvstyre fra 2009 og den såkaldte Fuldmagtslov for Færøerne fra 2005 har Nuuk og Thorshavn fået ret til at forhandle og indgå folkeretligt bindende aftaler med andre lande og internationale organisationer på sagsområder, som er fuldt hjemtagne, altså hvor Grønland eller Færøerne har overtaget det fulde politiske ansvar, men sådanne aftaler kan kun indgås på vegne af det samlede kongerige og efter detaljeret, forudgående orientering af regeringen i København. Skriver den færøske lagmand eksempelvis under på en ny fiskeri- eller handelsaftale, gør han/hun det som “Kongeriget Danmark, på vegne af Færøerne”, og forholdene er ens for Naalakkersuisut i Nuuk.     

I stats-, udenrigs-, og justitsministeriet er analysen som nævnt, at grundloven ikke kan strækkes yderligere på dette punkt. Enkelte private jurister har anfægtet analysen, men der er ikke sprækker at spore i centraladministrationens holdning, selvom presset fra Nordatlanten er voksende.

Hverken i Grønland og på Færøerne accepteres regeringens juridiske argumenter som fyldestgørende. Som Sjurdur Skaale siger: “Grundloven beskriver en enhedsstat, som forlængst er sprængt, og som bliver det stadig mere. Det må man forholde sig til, og ikke fastholde den meget legalistiske tilgang, man har fulgt hidtil. Danmark har jo f.eks. også tilladt, at vi har et parlament på Færøerne, at vi opkræver skatter og alt muligt andet, som vi mener ligger klart uden for grundlovens rammer. Beslutningerne har fra gammel tid ligget i Danmark, hvor befolkningen og økonomien har været stærkest, men nu kommer geografien ind som et nyt, afgørende element, og der spiller først og fremmest Grønland, men også Færøerne i kraft af sit store havområde en stadig vigtigere rolle.” 

Som svar tog man under VLAK-regeringen fat på en række tillidsskabende foranstaltninger, designet til at fremme koordineringen og udveksling af information og synspunkter. Sikre kommunikationskanaler anlægges over Atlanten, flere folk i Thorshavn og Nuuk sikkerhedscleares, en årlig samarbejdsdag mellem de tre udenrigstjenester er indført, Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester betjener i stigende grad Thorshavn og Nuuk (PET har nu en fast mand i Nuuk, der rådgiver om aflytningsrisici m.v.). Forsvarsakademiets analytikere har holdt både lukkede og åbne møder i Nuuk, og Mette Frederiksen og andre ministre siger, at de inddrager grønlandske og færøske beslutningstagere mere i regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske overvejelser. 

I mellemtiden får vi løbende tegn på, hvordan Færøernes og Grønlands udenrigs- sikkerheds signifikans vokser. 

Som da Mette Frederiksen øremærkede de 1,5 milliarder til Arktisk Kommando i Nuuk. Eller som da forsvarsminister Trine Bramsen kort forinden bandt det danske forsvar til udgifter på omkring en halv milliard til vedligehold af den store lufthavn i Kangerlussuaq i Grønland, der blev bygget af USA under 2. verdenskrig. Den danske regering er fortsat forpligtet af “Aftalememorandum af 13. marts 1991”, som blev indgået da de danske myndigheder med få ugers varsel overtog lufthavnen fra USA. Her står, at “de Forenede Staters militære fly og fly chartret af militæret skal fortsat uhindret have overflyvnings- og landingsrettigheder.”

Eller da Mette Frederiksen i Folketinget 10. december 2019 fastholdt, at det udelukkende er en færøsk beslutning, om det offentligt ejede Føroya Tele vælger Huawei som 5G-leverandør eller ej. Statsministeren undlod at gøre sagen til et spørgsmål om rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, selvom sagen har klart sikkerheds- og udenrigspolitisk indhold, og selvom den stadig i skrivende stund hæver som et gærbrød midt i den uregulerede, besværlige gråzone mellem handelspolitikken, som er et færøsk anliggende, og udenrigs- og sikkerhedspolitikken, der sorterer under den danske regering. 

Lars Løkke Rasmussen (V), valgte efter et møde om Huawei-sagen i Udenrigspolitisk Nævn 12. december at skære Mette Frederiksens dilemma ud i pap: “Hvis den danske regering mente, det var et problem, at den færøske regering valgte én leverandør frem for en anden, så ville den danske regering kunne gribe ind allerede nu. Derfor nytter det ikke noget, at den danske regering står og tørrer ansvaret af sig,” sagde han til de forsamlede journalister.

 Udenrigsminister Jeppe Kofod fastholdt, at regeringen ikke agter at blande sig: “Det her er en kommerciel beslutning, som ligger på Færøerne. Det er et hjemtaget område, som Færøerne har, hele teleområdet. Vi har Center for Cybersikkerhed, som kan være med til at rådgive Færøerne og det konkrete selskab i forhold til sikkerhed, IT-sikkerhed, cybersikkerhed, telesikkerhed, og det er det, vi også stiller til rådighed,” sagde han. 

Regeringen slap på den måde for at sige ligeud, at Huawei er så tæt forbundet med den kinesiske statsmagt, at Danmark af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker, at Huawei får kontrol med 5G-netværket. Samtidig slap man for endnu en konflikt med det færøske landsstyre om magtens deling. (Landsstyret i Torshavn fastholdt, at man ikke ville blande sig i, hvilken leverandør Føroya Tele vælger til sit 5G-netværk. Et dansk indgreb, hvor statsministeren insisterede på regeringens mandat til at blande sig, fordi sagen har sikkerhedspolitiske implikationer, ville følgelig blive betragtet som et alvorligt, politisk overgreb i Torshavn og skadeligt for landsstyrets autoritet). 

I 2018 stod Lars Løkke Rasmussen som statsminister midt samme gråzone, da hans regering efter dialog med Washington fandt, at udsigterne til, at Kina måske ville få en rolle i opførslen af to nye lufthavne i Grønland, udgjorde en sikkerhedsrisiko for hele riget. Kim Kielsen og andre fra Nuuk havde under besøg i Beijing over for kinesiske finansinstitutioner luftet muligheden for kinesisk medfinansiering af lufthavnene, og et kinesisk entreprenørselskab var inviteret til at byde på konstruktionsarbejderne.

Udsigten til dansk indblanding udløste skarpe protester i Nuuk, indtil Lars Løkke Rasmussen i stedet for at aktivere sit sikkerhedspolitiske mandat greb til baglommen. Løsningen blev et dansk indskud i lufthavnene på 700 mill. kr og 900 mill. kr. i lån til de to lufthavne i Grønland, hvormed kineserne blev irrelevante. (Samtidig sikrede Lars Løkke Rasmussen stærk dansk medindflydelse på det hidtil største infrastrukturprojekt i Grønlands historie). 

Tilsvarende løsninger bød sig ikke til for Mette Frederiksen i Huawei-sagen. Her ville penge ingen forskel gøre, og at insistere på regeringens sikkerhedspolitiske monopol var politisk umuligt. At dømme ud fra det offentligt tilgængelige, valgte statsministeren i stedet at stole på færingernes egen dømmekraft og på den givetvis vedholdende rådgivning,  Center for Cybersikkerhed har ydet landsstyret. 

Skotland ny nabo i Nordatlanten

Brexit vil som nævnt forstærke dilemmaet, især fordi Færøerne af økonomiske årsager efter Brexit får hårdt brug for tætte forbindelser til London, men også på grund af løsrivelsestrangen i Skotland. Det EU-venlige parti SNP fik 45 pct. af stemmerne i Skotland ved valget i Storbritannien i december, og partiet slås nu for en ny folkeafstemning om Skotlands løsrivelse. En del færingerne fulgte tæt med i den forrige i 2014, og færingerne har fra gammel tid et tæt forhold til Skotland, der er øernes nærmeste nabo mod syd. 

              Af de 8000 tropper, der opholdt sig på Færøerne under 2. verdenskrig for at holde tyskerne væk, kom store dele af dem fra Skotland. Den britiske ledelse havde med omhu valgt tropper, som man mente ville gå godt i spænd med færingerne. Det kom der en del ægteskaber og børn ud af, samtidig med at færøske fiskere sejlede i lukrativ men livsfarlig pendulfart mellem Færøerne og Skotland med fisk til de sultne englændere. 

Lederen af SNP, Nicola Sturgeon,  har i de seneste år bejlet til både Færøerne og Island, der kan blive nyttige naboer til et frit Skotland. I to år i træk har hun eksempelvis holdt keynote speeches på Arctic Circle, en årligt tilbagevendende Arktis-konference i Reykjavik, hvor hun har talt varmt om “vores arktiske naboer”. 

Også i denne forbindelse vil kravet om udvidede udenrigspolitiske beføjelser trænge sig på. 

Ligesom det gør i Beijing, hvor Færøerne åbnede repræsentationskontor i oktober 2019. 

Og som det gør i Grønland, hvor politikerne snart vil møde diplomater fra USAs nye konsulat i Nuuk igen og igen — i Brugsen, på fisketure og andre steder året rundt.

Og som det gør for Færøernes milliard-eksport af laks til Rusland, der er i lodret strid med ånden i de europæiske sanktioner mod Rusland efter Krim.

Og som det gør, fordi landsstyret i Thorshavn arbejder hårdt på en handelsaftale med Rusland og de øvrige fire medlemmer af Den Eurasiske Union.

Og som det gør, når grønlænderne skal forhandle med USA om det amerikanske forsvars brug af den lokale infrastruktur.

Og som det gør, når Grønland forhandler med udlandet om sjældne jordarter, uran og andre strategiske mineraler. 

Og som det gør, når de nordatlantiske politikere mødes med folk fra CIA, USA’s  kongres, NATO-ledere og andre beslutningstagere i udlandet. 

Og som det gør, når de færøske og grønlandske forhandlere i internationale fiskeriforhandlinger skal tale med én stemme, selvom de har forskellige mål. 

Og som det gør, når Færøernes vil være medlemmer af Nordisk Ministerråd, men Danmark sætter sig imod. 

Og som det gjorde i 2017, da Grønland, Færøerne og Island indgik en samarbejdsaftale, som den danske regering straks annulerede.

 Til daglig fungerer samarbejdet angiveligt fint. Tonen på embedsmandsniveau er ifølge flere involverede bedre end tidligere, og den seneste tids pres fra USA og Kina har illustreret alvoren for alle involverede. Mette Frederiksen og Jeppe Kofod har i deres korte tid i regering flittigt besøgt både Torshavn og Nuuk.

Problemet er, at disse og de øvrige tillidsskabende foranstaltninger ikke nødvendigvis løser det grundlæggende dilemma, at en række beslutningstagere i Grønland og på Færøerne i dag ønsker noget nær fuld kontrol over deres egne udenrigsanliggender. Og at ønskerne vokser i takt med omverdenens interesse.

 

Teksten her blev optrykt i let redigeret form i tidsskriftet Udenrigs nr 1 2020. 

 


blog

En ny arktisk strategi vil vise om kongeriget orker de centrale arktiske udfordringer

marts 30, 2020 • Af

Færøerne, Grønland og Danmark er i færd med at skrive en ny fælles strategi for kongerigets fælles indsats i Arktis i de kommende år. Den forrige galdt for årene 2011-2021, og der er stærkt behov for en opdatering.

Resultatet vil vise, om de tre parter kan enes om en strategi, der afspejler lyst og evne til at angribe nogle af de centrale, fælles udfodringer i Arktis, og dermed gøre kongeriget interessant for andre ved andet end sin størrelse og beliggende. En ny finsk analyse viser, præcis hvilke udfordringer, det står øverst på dagsordenen i Arktis – men først lidt om baggrunden for strategi-arbejdet.

Den arktiske stormagt

Tanken om, at Danmark sammen med Grønland og Færøerne udgør en arktisk stormagt, har bidt sig grundigt fast på Christiansborg.

Som Michael Aastrup Jensen, næstformand i Udenrigspolitisk Nævn og udenrigsordfører for Venstre skriver i seneste udgave af Ræson, der udkom kort før corona-krisen:

“Vi (er) for alvor begyndt at indse, at kongeriget er en arktisk stormagt. Rigsfællesskabet er derfor ikke længere en støvet, lavprofileret institution: Arktis er et højprofileret emne, fordi verdens stormagter støder sammen netop her. Både amerikanske, russiske og kinesiske interesser er i spil. Foruden Mellemøsten er der ikke mange andre stedet, hvor det er tilfældet – og midt i det hele står rigsfællesskabet og kongeriget Danmark”.

Visionen emmer af grandeur, forhåbning og stolt interessevaretagelse, men Aastrup Jensen tilføjer også et mål af ydmyghed:

“På trods af vores aktivistiske udenrigspolitik er det en uvant position for os,“ skriver han.

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen spidsvinklede pointen i 2016, da han satte tanken om den arktiske stormagt på den politiske dagsorden med sine anbefalinger til Lars Løkkes regering: Vi er verdens 12. største nation og den 3. største i Nato, understregede han.

Stærk platform
Tesen lyder, at Grønland, Færøerne og Danmark – hvis de kan enes – i fællesskab udgør en stærk platform til fremme af nationens fælles værdier, af demokrati og fred, vækst, eksportmuligheder og konstruktivt samarbejde med ligesindede overalt på kloden.

Danmarks anseelige politiske kapital i verdenssamfundet, Grønlands størrelse og Færøernes vældige havområder spiller alle en rolle i ligningen. Som Aastrup Jensen antyder, optager rigets arktiske størrelse og beliggenhed både USA, Kina og Rusland og mange andre med arktiske interesser. Men det er også netop nu til aktuel undersøgelse, om den trearmede stormagt, Michael Aastrup Jensen og andre ser for sig, måske har mere og andet at byde på end sin størrelse og beliggenhed.

Politikere fra de tre rigsdele lægger for tiden strategi for rigets fremtidige politik i Arktis. Spørgsmålet er, om stormagten alene vil forsøge at tackle sine egne dilemmaer, eller om man også vil forsøge at bidrage til fælles løsninger på de kolossale udfordringer, som hele Arktis står overfor, og dermed for alvor gøre sig fortjent til den opmærksomhed, Aastrup Jensen og andre taler om. Findes der i den dansk-grønlandsk-færøske konstellation erfaringer og visioner, der kan tilføre rigsfællesskabet egentlig betydning i den arktiske dynamik? Eller vil fremdriften også fremover være hæmmet af rigets interne skævheder, der som bekendt er rigeligt af?

Aldrig opnå dybere legitimitet
En af de skarpeste analytikere af det dansk-grønlandske, lektor Ulrik Pram Gad fra Aalborg Universitet, argumenterede for nylig her på Altinget for oprettelse af et Udenrigspolitisk Nævn for Rigsfællesskabet, så grønlændere og færinger kan inddrages for alvor. Uden et sådant, mener han, vil dansk udenrigspolitik i Arktis aldrig opnå dybere legitimitet.

Lektor Jon Rahbek-Clemmensen fra Forsvarsakademiet skriver i Ræson om to “systemfejl” i rigsfællesskabet: For det første uklarheden om, hvor grænserne går mellem Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske monopol og Grønlands og Færøernes ret til at drive egen fiskeripolitik, handelspolitik, oliepolitik, mineralpolitik m.v.

Den anden “systemfejl” udgøres af Nuuks og Thorshavns alvorlige mangel på tillid til, at København rent faktisk varetager Grønlands og Færøernes interesser, når regeringen fører udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Sidder med Grønlandskortet
Strategien skal være færdig inden årets udgang, og udvekslingerne er i fuld sving – omend nu hæmmet at coronakrisen. Færøernes lagmand Bárður á Steig Nielsen har slået fast, at Færøernes, Grønland og Danmarks interesser i Arktis ikke er enslydende, og Grønlands udenrigsansvarlige Ane Lone Bagger sigter målrettet på en arktisk strategi, der øger Grønlands indflydelse. “Det er jo os, der sidder med Grønlandskortet,” som et centralt medlem af Inatsisartut, det grønlandske parlament, forklarede mig for nylig.

Næste skridt skulle være taget den 28. og 29. marts, hvor politikere fra Grønland, Færøerne og Christiansborg under ledelse af udenrigsminister Jeppe Kofod, Ane Lone Bagger og Færøernes udenrigs- og kulturminister Jenis av Rana, var sat i stævne i Ilulissat. Mødet er på grund af corona-krisen udsat på ubestemt tid.

Patent på central indflydelse
Den finske regering, der ligesom det danske kongerige skal have ny arktisk strategi, har bedt et hold forskere fra International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) om at se på de seneste årtiers arktiske strategier fra de otte arktiske lande, fra Arktisk Råds observatørlande (herunder Kina, Storbritannien og Frankrig) plus alle ministererklæringer fra Arktisk Råd og de formelle deklarationer fra de arktiske folkeslag.

Fra disse 54 dokumenter har forskerne under ledelse af professor Lassi Heininen fra Helsinki Universitet, en af hovedkræfterne i den arktiske sikkerhedspolitiske forskning, nu trukket en fællesmængde. Vi ved derfor, at den arktiske region står over for fire centrale udfordringer:

De arktiske aktører er stærkt i vildrede, når de skal finde en balance mellem beskyttelsen af det arktiske miljø og klimaet på den ene side og de stadig flere muligheder for udnyttelse af de rige arktiske ressourcer – fisk, hvaler, olie, gas, mineraler og sejlruter – på den anden.

Den klassiske magtstruktur, hvor de arktiske stater (USA, Rusland, Canada, Sverige, Norge, Finland, Island og kongeriget Danmark) har taget patent på den centrale indflydelse i Arktis, er udfordret af globaliseringen og krav om indflydelse fra verden udenfor — Kina, Indien, Sydkorea m.v., Sagen kompliceres yderligere af de arktiske oprindelige folks voksende krav.

Den galoperende klimakrise og den nævnte vaklen mellem jagten på ressourcer og miljøbeskyttelse skaber enorme nye behov for viden og forskning.
Samtidig er der påtrængende behov for stærkere telekommunikation, forbedrede vejrtjenester og adgang til hurtigere internet i hele Arktis.

Risiko for kollaps
Midt i processen med den arktiske strategi har vi fået oplistet, præcis hvad de påtrængende dilemmaer i Arktis er – og de er alle langtidsholdbare også til en post-corona tid.

For den første udfordring gælder, at kongeriget næppe står forrest i køen som rollemodel for så vidt angår balancering mellem klimaet, naturen og jagten på ressourcerne.

I Grønland har de politiske ledere i en årrække valgt at udstede kvoter til fiskeri og fangst af fugle og hvaler, der har været markant større, end den videnskabelige rådgivning tilråder. Fiskebestandene i Grønland er notorisk svigefulde og de øgede havtemperaturer øger forandringspresset, men politikerne har alligevel valgt at tilgodese fiskerierhvervet i stedet for bestandene og fremtidens generationer.

Risikoen for et egentligt kollaps i fiskeriet, der står for mere end 90 procent af Grønlands eksportindtægt, omtales nu stadig oftere.

Som Grønlandsbanken skriver i sin årsberetning for 2019:

“Kvoter over den biologiske rådgivning gennem længere tid og en betydelig stigning i licenser i jollefiskeriet danner ikke grundlag for et bæredygtigt fiskeri – hverken biologisk eller økonomisk”. Ifølge ugeavisen Sermitsiaq var de indenskærs kvoter for den altafgørende hellefisk i 2019 hele 81 procent højere end anbefalet.

Tærede på tilliden
Klimaforandringerne skaber også udfordringer for Færøerne. Da fiskene – især makrellen – for få år siden begyndte at trække i nye ruter op gennem Nordatlanten, skabte det voldsom strid om fiskeretten mellem Norge, Island, Færøerne og Storbritannien. Færingerne valgte midt i tumulten at tildele sig selv så voldsomt store fiskekvoter, at EU forbød de færøske fiskere at sælge fisk i EU-området; en blokade, som Danmark tilsluttede sig.

Striden blev løst, men traumet tærede på færingernes tillid til Danmark, og forløbet har næppe styrket troen på kongerigets evne til bæredygtig forvaltning.

Grønland vil stadig gerne være en oliestat og har for nylig lempet vilkårene for olieselskaber, der vil investere: Klimaet må vente. Endelig skal man håndtere den politiske krølle, at Grønland og Færøerne har valgt at stå uden for EU, mens Danmark er indenfor.

Her overfor står en stribe konkrete dilemmaer, som en ansvarlig arktisk stormagt er pisket til at tage stilling til: Rusland tager i disse måneder fat på et nyt stort olieeventyr i det nordlige Ural, der vil medføre nye olietransporter fra Yamal-halvøen ud gennem de arktiske farvande og bidrage til klimakrisen. Norge udvider sin oliejagt i Arktis; USA vil samme vej — alt i mens opvarmningen af havene får fiskene til at flytte sig, så de arktiske samfunds væsentligste ressource forstyrres og nye fiskekonflikter tegner sig.

Klimakrisen sætter en ny, presserende dagsorden i Arktis. Den finske regering har netop bestemt, at klimaindsatsen skal være hovedsøjle i Finlands nye Arktis-strategi, men ingen sådan klare meldinger foreligger fra rigsfællesskabet.

Geopolitiske rivaler
Spørgsmål to lyder, om Færøerne, Grønland og Danmark kan bidrage til en langtidsholdbar løsning på magtens deling i Arktis? Danmark medvirkede aktivt til, at Kina i 2013 fik observatørstatus i Arktisk Råd. I dag er det tvivlsomt, om iveren ville være den samme – og det skyldes ikke corona-smitten. Både i København, Tórshavn og Nuuk er der tvivl om, hvilken rolle Kina bør have i Arktis, alt imens USA’s interesse for Grønland får stadig ny betydning.

Donald Trumps tanker om et køb af Grønland i august 2019 medførte danske og grønlandske reaktioner, der viser, at København og Nuuk har valgt at tilpasse sig den nye amerikanske analyse af det arktiske: USA betragter Rusland og især Kina som geopolitiske rivaler – også i Arktis.

Tilpasningstendensen var klar allerede før Trumps indspark. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forhindrede i 2016 et kinesisk opkøb af den ellers nedlagte flådestation i Grønnedal i Sydgrønland. I 2018 blokerede han for Kinas potentielle medvirken ved tilblivelsen af to nye lufthavne i Grønland. Lars Løkke Rasmussen har på det seneste benægtet at overvejelser om Kina spillede en rolle for hans engagement i lufthavnene; der er dog stadig flere tegn på, at det forholdt sig sådan.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lovede efter Trumps melding i toptempo en fordobling af Arktisk Kommandos budget, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) forpligtede det danske forsvar til udgifter for yderligere en halv milliard til vedligeholdelse af lufthavnen i Kangerlussuaq, som det amerikanske forsvar også har adgang til. På Færøerne er samarbejdet med det kinesiske Huawei om udvikling af øernes mobilnet foreløbig sat på hold efter amerikansk pres.

Neutral aktør

Kongerigets kurs i Arktis – også kursen over for Kina – tilpasses altså åbenlyst behovet for et stærkt forhold til USA. De danske, grønlandske og færøske politikere må derfor nu overveje, om det tætte parløb med et mere konfrontatorisk og klimaskeptisk USA forstærker eller svækker muligheden for at lade riget optræde som den neutrale aktør i Arktis, der før har sikret indflydelse – ikke mindst ved vedtagelsen af den såkaldte Ilulissat-erklæring om magtens deling og grænsedragning i Arktis fra 2008.

Riget har en presserende interessekonflikt med et stadig mere frembusende Rusland om grænserne på havbunden ved Nordpolen; en ukontrolleret amerikansk oprustning i Grønland vil næppe gavne det forløb. Kina, der bl.a. trækker på sin plads i FN’s Sikkerhedsråd, har vist en fast vilje til at øge sin indflydelse i Arktis. Kina hævder, at Beijing vil medvirke til fred og sikkerhed, til klimaforskningen, miljøbeskyttelsen og den økonomiske udvikling.

Kinas ledere accepterer indtil videre den gældende magtdeling i Arktis, hvor de otte arktiske stater har særstatus, men som IIASA-analysen viser, er presset for forandringer voksende.

Større kinesisk aftryk

Grønland, Danmark og Færøerne synes enige om behovet for en løbende analyse af Kinas intentioner, men det er stadig uklart, hvad de vil mene og hvem, der har det sidste ord, hvis Kina vil investere i miner i Grønland, i infrastruktur på Færøerne, hvis Kina ønsker en større rolle i forskningen under Arktisk Råd eller måske om et par år vil søge forståelse for et kinesisk militærfartøj på rekognoscering i Det arktiske Ocean.

Vil Danmark sammen med USA stadig modarbejde et større kinesisk aftryk i Arktis og Grønland, hvis der opstår fare for Danmarks egen eksport til Kina? Som Camilla Sørensen fra Forsvarsakademiet skriver i tidsskriftet Udenrigs: “At Arktis de senere år er rykket op på såvel de amerikanske som de kinesiske lederes dagsorden, bringer stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina helt ind bag Rigsfællesskabets grænser.”

Et nyt Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, der er oprettes i samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Ilisimatusarfik, universitetet i Nuuk, markerer en ny vilje til samtænkning i rigsfællesskabet; en sådan har længe været efterlyst.

klimakrisen

For dilemma tre og fire viser IIASA-analysen, at forskning og kommunikation prioriteres højt hos alle arktiske aktører, og de tre dele af rigsfællesskabet erkender også nødvendigheden. Uden øget forskning og forskningsinfrastruktur i Arktis, hvor temperaturerne stiger dobbelt så hurtigt som i resten af verden – mister vi helt føling med klimakrisen, effekterne på resten af kloden, presset befolkningernes sundhed og levevilkår, på fiskebestandene, miljøet m.v.

Samtidig er forskningen et felt, hvor stater kan markere sig og sikre sig indflydelse. Da den kinesiske isbryder Xue Long blev døbt, sagde kineserne, at ’it will have brothers and sisters’, og en ny er nu på vej. EU poster store summer i den arktiske forskning både fordi den er vigtig, og fordi det skaffer EU indflydelse og legitimitet i Arktis.

En serie store pan-arktiske forskningsindsatser har i mere end to årtier udviklet sig i regi af Arktisk Råd, hvor Danmark, Grønland og Færøerne er kendt for at betale stort til blandt andet rådets klimamonitorering og overvågning af biodiversiteten. Kongeriget Danmark er også synligt aktiv bag en ny fælles arktisk aftale, der skal gøre det nemmere for forskere at færdes frit i hele Arktis; især i Rusland har der været problemer.

Sjofler forskningen

Flere danske bidrag til den arktisk klimaforskning har høstet bred anerkendelse, ikke mindst iskerneboringerne i Grønland, anført af statsgeolog Dorthe Dahl-Jensen, men alt dette er kun delvist udtryk for en stringent, strategisk indsats; meget af det har forskerne selv skaffet private midler til. Dorthe Dahl-Jensen var da også medunderskriver på en kronik i Politiken i 2019, hvor en række Arktis-forskere skrev, at “Danmark sjofler forskningen i Arktis”.

Forskningsstyrelsens sekretariat for den arktiske forskning er for nylig reduceret fra fire til to besætningsmedlemmer. Oprettelsen af en lille forskningshub i Grønland, der skal skabe synergier og samordning, har optaget styrelsen i mere end tre år, og hubben er endnu ikke flyvedygtig.

Ny Ålesund på Svalbard er i dag hjemsted for række udenlandske forskningsstationer, herunder en svensk, tysk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, britisk, hollandsk og en sydkoreansk, mens Grønland aldrig på samme måde er blevet et forskningscentrum. Også på dette punkt gælder det, at der nok kan findes dansk-grønlandsk-færøsk enighed om forskningens principielle nødvendighed, men at det kan knibe med fælles fodslag om det konkrete. Færøerne og Grønland har selvstændige forskningsmyndigheder, der agerer uafhængigt af Danmark.

Undergraver klimainitiativer
Forskning, IT, satellitter og hurtigt internet står højt på dagsordenen i Arktis. Kongerigets formelle politik flugter med disse prioriteter, og der er stærke danske forskningsmiljøer også på den mere tekniske side, DTU afholder international konference om satellitter med videre i Nuuk i maj, men forskerne savner matchende, langtidsholdbare bevillinger – og sorte skyer trækker op lige uden for rigets grænser.

Trump-administrationen undergraver for tiden Arktisk Råds klimainitiativer i en grad, så rådet i maj 2019 for første gang siden rådets fødsel i 1996 måtte afslutte et ministermøde uden fælles deklaration.

Veteraner i det arktiske samarbejde frygter for hele rådets videnskabelige indsats, især hvis Trump genvælges, og det er endnu uklart, hvilke langsigtede løsninger, den dansk-grønlandsk-færøske stormagt foreslår til den udfordring.

Denne tekst optrådte første gang i redigeret format på Altinget/Arktis 23. marts 2020


blog

Greenland’s Premier on Trump’s idea to buy Greenland: We will continue towards independence

januar 21, 2020 • Af

The loud re-awakening of US interest in Greenland, which culminated last August as president Trump confirmed a wish to buy Greenland – its 57.000 inhabitants included — has not changed Greenland’s course towards independence from Denmark, which still holds sovereignty over Greenland. At least not according to Kim Kielsen, Greenland’s premier and head of Greenland’s Self Rule government in Nuuk, the capital.

”The mandate we have from our people says that we must work towards independence. There should be no doubt that everything we do is part of this preparatory process. More than 70 percent of our population want us to move towards independence, and it is stipulated in the law on Greenland’s Self Rule how this must happen. That is the mandate we have been given and it has been with us for a very long time,” Kielsen told me in early January.

Kim Kielsen and Mette Frederiksen, Denmark’s prime minister during her first visit to Greenland, 2016.

We met at his stylish office at Greenland’s representative quarters in Copenhagen, complete with a sealskin carpet, a musk ox hide on the floor and high-end views of Copenhagen Harbor. Kielsen only seldomly agrees to lengthier one-on-one-interviews; my last such encounter with him was in 2017. He answers my questions in Greenlandic, he speaks Danish well but he does wants to be sure no nuance is lost, so a translator is at hand; his new head of staff, Hans-Peder Barlach-Christensen.

During af busy week in Copenhagen Kielsen has met principally with the premier of the Faroe Islands Bardur Nielsen and Denmark’s prime minister Mette Frederiksen, who fell out with president Trump in August, when she called the president’s idea of buying Greenland “absurd”.

The US president publicly dismissed her remarks as “nasty” and cancelled a state visit to Denmark —  to Denmark’s great alarm. The two then met at a NATO summit in London in early December and cordial relations seemed to have been restored, but the spectacle left significant uncertainty as to what the US’ next move in Greenland will be.

Following this and other Arctic geopolitical pressures, the number of consultations between the leaders of Denmark, the Faroe Islands and Greenland has skyrocketed.

China is putting pressure on the Faroe Islands to secure an order for the islands’ 5G-network. Frequent American delegations have landed on Nuuk and Washington is reopening its consulate there after more than 60 years of absence. Safe and encrypted lines of communication are being established between Copenhagen, Nuuk and Torshavn, the capital of the Faroe Islands.

The Danish prime minister has called for a tripling of the budget of Denmark’s Arctic Command, just as her predecessor was quick to mobilize Danish funds for two new airports in Greenland when it dawned that China might get involved – and the rest of the world follow these events closely.

At Kim Kielsen’s annual new year reception in Copenhagen the day before our interview, I counted more foreign ambassadors than ever before, among them Vladimir Barbin, Russia’s  ambassador to Copenhagen and a former Russian Senior Arctic Official. Donald Trump’s stunt in August and the underlying US emphasis on great power rivalry in the Arctic has put the Faroes and Greenland in focus and in Denmark a particular line of thinking has evolved.

This thinking goes in essence, that Greenland’s political leaders will now be likely to re-think Greenland’s path to the future and tone down their desire to secede from Denmark. 

The proponents of this theory, who air their thoughts in newspaper editorials and the like, have suggested that the very palpable US interest in Greenland will make the politicians in Nuuk realize that the alternative to being part of the Danish Kingdom is not a future in unhindered freedom, a seat at the UN, the right to fly the Greenlandic flag at the Olympics and a full-fledged membership of the international community as an upright equal.  

A Greenland without ties to Denmark would rather – so the thinking goes  —  find that the US will never accept other than total military control over all of Greenland’s territory. A Greenland no longer under Danish — and very US-friendly — sovereignty would therefore, the arguments goes, more likely end up as some sort of Arctic enclave, a poor unincorporated US territory like Puerto Rico or like the US Virgin Islands, which Denmark sold to the US in 1916 and whose inhabitants, many of which live below the poverty line, still have no voting rights in the US.

The important point to note, however, is that Kim Kielsen does not agree with any part of this line of thinking at all.

“It is a little disheartening when people talk about us in that way. As if we would let ourselves be taken over by the US; as if we are not capable of doing anything by ourselves,” he says.

Basicallly, he does not find that the increased US interest has altered the political situation in Greenland. There, Kim Kielsen is not universally popular. In November, several thousand people, which is a substantial crowd in those parts, took to the streets to voice their discontent with new taxes on sugar, tobacco and other goods. The former mayor of Nuuk, Asii Chemnitz Narup, called Kielsen a “catastrophe for Greenland,” but when it comes to the larger questions of Greenland’s relations with the US and Denmark and the quest for independence there is relatively wide agreement.     

Atassut, a small liberal party, has re-found its former faith in the union with Denmark, but it only commands two of the 31 seats in Inatsisartut, the parliament in Nuuk, and when the news broke the party deputy chairman quickly absconded and joined the more independence-prone  Naleraq party. A third lone member of parliament from the Cooperation Party also supports the constitutional bond with Denmark, but all of the larger mainstream parties still share the vision of a gradual takeover of still more political power from Denmark and full Greenlandic sovereignty – some undisclosed distant day in the in the future. A poll in 2018 found that 67,7 percent of the electorate support this approach.

“Our connection to the Danish realm remains the same as it has been all along,“ Kim Kielsen says. “The fact that the US shows its interest does not necessarily mean that the Americans have come to take over Greenland or that they aim to be our new masters. That is not the way it works. We evaluate and weigh our relations with the rest of the world on an ongoing basis, and you don’t suddenly become more enthused with one kind of foreign dominance than with another. We are working on being ourselves and on ruling over our own affairs and that is unaffected by the new developments,” he says.  

He turns a drinking glass on its head on the coffee table between us:

“We are working towards independence, but it is not a goal in itself that we should end up isolated as if we sat in this glass,” he says and points a finger at the closed space inside the glass.  

“We are an open part of the world community and we expect that in the case of our independence the world community will act according to the norms and standards that we are all part of, and that also the greater powers will respect the world order that we are all subjects to,” he says . He expects that Greenland in the course of gaining independence will confirm a number of existing and enter into new international alliances that will safeguard the newborn state, and he points towards Iceland, which severed its last ties to the Danish kingdom only in 1944. 

“We are geographically close to the US, but Iceland is also in this region, and the US has obviously not taken over Iceland,“ he says. 

Neither does he fear the prospect of an increased US military presence in Greenland. The US defence forces have signaled an unspecified wish to increase its footprint in Greenland beyond Thule Air Base in the far north. The US is responding to a Russian military buildup in the Arctic and to China’s economic and political inroads in the region. Like the Danish prime minister, Kim Kielsen has made it clear that he is not opposed to a stronger US military presence in Greenland,  even if he has certain reservations: 

“We a fully aware of the security situation. There are people from the East who take an interest in Greenland, and that worries the Americans,” he says.

“It is beyond discussion that we will remain part of the western world and part of the NATO domain. That contributes to our own safety, but any military expansion or change that involves Greenland can only happen if we are part of the decision making. Our people do not want installations in Greenland that would make us a prime target in the case of larger conflicts,” he says.

In his speech to the foreign diplomats in Copenhagen last week he stressed how new military measures in Greenland must be to the benefit also of Greenlands’ own inhabitants. Both Nuuk and Copenhagen are contemplating how to ensure that any new infrastructure financed by the US in Greenland will be beneficial also to civil life in Greenland.

Central to Kim Kielsen’s thinking on the future is also his expectation that cooperation with with Denmark will continue – both before and after potential independence. In November, he explained to Sermitsiaq, Greenland’s main weekly, that the current relationship with Denmark in his opinion is ”fine, strong and solid”.

The great majority of children in Greenland are sound and happy, Kielsen stresses

“If I was to decide this cooperation would continue also after the day when we begin to stand on our own feet,” he said. 

The perception among Kim Kielsen and his allies in Nuuk is that cooperation with Denmark on defence, foreign affairs, monetary issues, the Danish Royal House and other key issues could in principle well continue even if Greenland should become a sovereign state. Kim Kielsen believes that Denmark would also be interested: Greenland forms 98 of the territory of the Danish Kingdom and Greenland is Denmark’s only ticket to all the new features of the Arctic – the new shipping routes, minerals, fish, oil, gas, power and international recognition. 

“Denmark will remain a very natural partner,” he says and confirms what he said to Sermitsiaq in November: “The (Danish) state has understood our burning desire and supports our wish for development and greater self-determination and that is reassuring,” he said.

He explains to me how he cooperated well with Lars Løkke Rasmussen, Denmark’s former prime minister, and that his working relations with Denmark’s current prime minister Mette Frederiksen is exemplary. The two established unusually cordial working relations in 2016 when Mette Frederiksen made her first ever visit to Greenland.

In August last year, when Donald Trump made his remarks about “a large real estate deal”, Mette Frederiksen won many hearts in Nuuk, when she refrained from reminding the president that Greenland is part of the Danish kingdom and instead firmly stated that “Greenland is not Danish. Greenland is Greenlandic”. 

Greenland’s most influential political retiree, Lars Emil Johansen, a former leader of Siumut, Kim Kielsens party, eagerly quoted Mette Frederiksen on Facebook and later told a Danish newspaper that “seen from a Greenlandic perspective Mette Frederiksen is the most constructive and accommodating prime minister Denmark has ever had”.

Kim Kielsen finds that the Danish authorities cooperate ever more constructively with his own administration in Nuuk to strengthen Greenland, to boost the level of education, to battle the social ills and to fortify Greenland’s economy – all of which is exactly what Kim Kielsen believe is needed to prepare Greenland for independence and a new relationship with Denmark.

“I have never tried to hide that we face large challenges which first have to be solved. There is no contradiction between being part of the Danish realm and at the same time work towards independence,” he says.

In his new year TV-address in Greenland Kim Kielsen expressed his gratitude for a recent Danish grant of some 80 millioner Danish kroner (12 mill USD.) to the many child-victims of sexual abuse in Greenland.

He tells me how the number of sexual assaults on children in Greenland has dropped by some 50 percent in the course of one generation. He notes the many strong and healthy families in Greenland, but his main point is that “one case of child abuse is one to many. An acceptable level does not exist,” he says. 

Critics in Greenland find that his government still does too little, but revamped cooperation with Copenhagen has now led to a new plan of action for the kids. A team of Danish social workers have been dispatched to Greenland and more are to follow. Kim Kielsen tells me about his early years as a police officer: 

“I remember how a small girl once ran towards me with blood between her legs and how she threw herself at me. It is stuff like that which make me repeat over and over that it has to stop,” he says.

I ask him if he agrees, as most decision makers in Denmark do, that the new Danish funds for the victimized children plus the 1,6 billion Danish kroner for the two new airports plus the main annual grant from Denmark of some 3,6 billion Danish kroner (5,1 billion USD), which covers more than 50 percent of the budget of Kim Kielsen’s government, in total illustrates that Greenland will in all relevant future be better of as part of the Danish kingdom?

He brushes me aside: “Freedom cannot be measured in monetary terms,” he says and then repeats his main message: “We have many problems that must be solved first, but our mandate is clear. It will only be our children or their descendants who will make the final decision, but if those of us who are responsible today are still healthy when the day comes, we will know where to cast our lot,” he says.

A few days after our interview unnamed sources told Sermitsiaq.ag, a news-site in Nuuk, that Kim Kielsen has decided to run for another term as chairman of Siumut, Greenland’s main political party, when a party congress takes place this summer.

This is contrary to earlier statements from Kielsen that he was likely to step down. Should he decide to run for another term, he is likely to continue also as head of Greenland’s Self Rule government. A Siumut party leader has been head of the government in Nuuk for all but four years since 1979.

This text was first published on highnorthnews.no and ArcticToday.com on January 20th 2020. 


blog

The key to the North Pole: Russia’s hefty Arctic ambitions – and their implications for security in the Arctic

december 27, 2019 • Af
The “key to the North Pole,” is preserved at Russia’s Arctic museum in Saint Petersburg. (photo: Martin Breum)

SAINT PETERSBURG — Last week at Russia’s small but magnificent Arctic museum, which has existed since 1933 in an old church in Saint Petersburg, I found the key to the North Pole — literally.

In dark and heavy wrought iron, about 20 centimeters long and coupled to an equally heavy iron chain, this ceremonial key was presented back in 1937 to the crew of Station 1, the very first of many Soviet research stations set up over the years on drift ice near the North Pole.

I will get back to the key, but for now let us accept it as a symbol of Russia’s deep attachment to the Arctic.

It helped me grasp a little more of the renewed great power rivalry in the Arctic and added to a rough outline presented to me recently by a Russian official: When the Soviet Union dissolved in 1991 and its republics and dependencies in Central Asia, the Caucasus, the Baltics and Eastern Europe were lost, Russia took some time to collect itself and then turned all eyes to the north.

In the vast and snowy provinces from Murmansk in the west to the Pacific in the east there was still plenty of room for national expansion, economic advancement, Russian greatness, scientific leaps and hopes for the future. In hindsight the turn to the north was almost destined.

“For Russia, in many aspects geography is destiny. It is very important to understand that the Arctic is an integral part of Russia’s identity and that Russia views itself as an Arctic nation,” Marya Rozanova-Smith, an Arctic researcher and lecturer tells me in Saint Petersburg.

“The Arctic is a great source of national pride in Russia and deeply rooted in its past achievements. What else does the Russian people have to be so proud of today?” she says.

Attendees of the conference “Arctic: Today and the future” in Saint Petersburg Russia stroll past a Gazprom display. (Martin Breum)

Six months every year Marya Rozanova-Smith lectures on Arctic Affairs at the George Washington University in Washington D.C. The rest of the year she spends on Arctic projects at the Russian State Hydrometeorological University in Saint Petersburg, her hometown, or guest lecturing elsewhere. We met at one of the annual Arctic gatherings in Russia, the IX International Forum: Arctic – Today and the Future in a gigantic conference center outside Saint Petersburg.

[Local skepticism meets government optimism at a major Arctic event in Russia]

Some 1,000 governors, politicians and others from Russia’s Arctic provinces and districts gathered here under 10-meter-high ceilings to learn from each other and make themselves heard by the throngs of  VIPs dispatched by the central government in Moscow. Many have flown 6 to 8 hours from Yakutia, Chukotka, Krasnoyarsk or other points in the north for this opportunity; a few wear clothing of the more than 40 officially recognized Indigenous peoples in the Russian Arctic.

About a third of Russia’s land mass is Arctic and the rapid decrease in polar sea ice — and the insistent focus by President Vladimir Putin on the riches in the Arctic — has led to significant economic and military developments along Russia’s north and some 20,000 kilometers of Arctic coastline. This is an Arctic revival which changes the lives of those who live there and which provides significant backdrop for the current signs of increased great power rivalry in the Arctic.

The ice silk road

“The Arctic is the national resource base for the whole of Russia. Ultimately, it is not just about national pride, not just about identity or about the peoples living in the Arctic, but also about the country’s future economic prosperity” Rozanova-Smith says.

More than 10 percent of Russia’s GDP and some 20 percent of all Russian exports are generated in the Arctic.

The world’s first floating nuclear power station now provides electricity to the 4,000 people in Pevek, a small East Siberian town on the coast and to mining and oil operations in the vicinity.

The new nuclear-powered icebreaker Arktika, so far the largest and most powerful in the world took its first trial run from Saint Petersburg on Thursday. Its sisters Ural and Sibir will follow soon and two more have been commissioned. Beginning in April 2020 Arktika will serve the Northern Sea Route, where forward-looking shipowners, not least Chinese, are eyeing the shortest ever route between Europe and Asia, thousands of kilometers shorter than the route through the Suez Canal.

[The world’s largest nuclear icebreaker starts sea trials]

The Northern Sea Route is among the main sources of inspiration for the Russian vision of Arctic might, prosperity and future power.

The nuclear-powered icebreaker Arktika is seen drawn by tug boats as it starts the sea trials, in Saint Petersburg, Russia December 12, 2019. (Anton Vaganov / Reuters)

The Russians have sailed on their Arctic seas and in their Arctic rivers to the hinterland since the 17the century. On some of the grimmest stretches in Siberia the icebreakers at times still fight in vain in the deep winter, but otherwise climate change has opened the waters there so that the amounts of cargo travelling here are now doubling each year.

Last May, Putin issued orders that the amount of goods travelling in the Northern Sea Route must hit 80 million tons per year in 2024. That is more than triple the current traffic, or almost 10 percent of the annual traffic in the Suez Canal, and no one here at the event in Saint Petersburg seems to question the president’s seemingly apocryphal target setting.

“Many Russians remember the Soviet era of the Arctic exploration and how they established cities and big industrial complexes in areas where you can barely survive. Russians often romanticize the Polar region and the political narratives describe it as a land of strong men, who can serve as role models for the next generations,” says Rozanova-Smith.

Stalin and other Soviet leaders used the conquering of the Arctic as proof of the invincible state. The Russians moved north (or were sent to labor camps there; those are not mentioned at the conference), while Soviet pilots in leather helmets were the first to land on the North Pole.

Rozanova-Smith takes me one more step back: “Already in the 18th century Peter the Great sensed the geopolitical importance of the Arctic. He saw Russia as a great, expanding nation,” she says.

She recounts how the emperor and his successors funded Arctic maritime explorations, including a grueling 10-year expedition from Saint Petersburg to Kamchatka with more than 3,000 men. Led by Vitus Bering, a Dane, they travelled under extreme conditions along the Northern Sea Route and eventually across what is now the Bering Strait to Alaska.

“It cost Peter the Great a sixth of the entire budget of the Russian Empire. Probably no other country has put so many human lives, so many resources and such large funds at risk for the sake of the Arctic. For other Arctic nations, that do not have the same historical legacy, perhaps the Arctic does not have the same meaning, but for Russians the Arctic will always be a land they are ready to stand up for,” Rozanova-Smith says.

At the conference in Saint Petersburg, envoys from the Arctic provinces and representatives of companies such as Gazprom, Rosatom, and Novatek explain, how harbors along the Northern Sea Route are now being deepened, railways made longer, new rails laid, pipelines constructed, shipyards expanded and billions of rubles mobilized. In November this year, Rosatom, which already manages Russia’s nuclear icebreakers, announced that it intends to buy 55 container ships for use along the Northern Sea Route.

This was another surprise for western skeptics.

In 2018, a Danish ship Venta Mærsk attracted global attention as the first ever container ship to make the trip from China to Europe along the Northern Sea Route. But Maersk Shipping, the owner, still agrees with most independent observers that running containers between Europe and Asia along the route will not be a viable business for many years to come.

The Venta Maersk transits the Northern Sea Route in September 2018. (Maersk)

The ice still prohibits the punctuality demanded by modern customers and the hefty price on Russia’s compulsory icebreaker assistance further complicates matters. When Rosatom thinks differently, one Russian observer told me, it is most likely because the company wants to please President Putin and because it relies on domestic Russian cargo, cheap state insurance and free icebreaker service from its own fleet of icebreakers.

All this growth on the Northern Sea Route comes with a pressing security dimension. The U.S. and others accuse Russia of violating international law, by insisting that the Northern Sea Route only of internal Russian waters and that Russia is entitled to regulate — and if necessary prohibit with force — the passage of vessels from other nations. The U.S. and likeminded nations maintain that large tracts of water along the passage are international waters and the age-old right of free passage at the seas must be respected — for instance, in the case of U.S. merchant and naval vessels.

Gas for China

The largest growth in the Russian Arctic is presently from natural gas, in particular gas from the Yamal Peninsula, home of the largest deposits of natural gas in the world. From the new harbor in Sabetta on the Kara Sea, a brand new fleet of icebreaking tankers take liquefied natural gas to the world market. The huge plant at Sabetta and an a even bigger plant planned for the nearby Gydan Peninsula are presently the largest industrial projects in the Arctic. During construction of the Sabetta plant the local population grew from some 300 to 30,000.

The skeptics maintain that the huge investments in Russia’s Arctic fossil resources will prove to be less than sound as the world turns to renewable energy, but so far Russia has found plenty of interested investors and customers.

After Russia’s annexation of Crimea in 2014 and the ensuing war in Eastern Ukraine, Europe and the U.S. have to some degree turned their backs on Russia, but there are plenty of takers in Asia, where demand for natural gas surpasses that of Europe. China’s state-owned China National Production Company (CNPC), and the Chinese Belt and Road investment fund provided more than 25 percent of the 27 billion dollars it took to build the Sabetta plant and the Chinese now own 27 percent of the enterprise, while France’s Total owns 20 percent. Japan followed suit recently and made its largest ever investment in Russia — also in Yamal natural gas.

Further south but still in the frozen regions of Russia’s Far East, some 3,000 kilometers of new pipelines will transport natural gas from plants in Kovykta and Chayanada to  Blagoveshchensk on the Chinese border. Chinese pipelines will eventually lead the gas to Shanghai in China’s central regions.

An employee in branded jacket walks past a part of Gazprom’s Power Of Siberia gas pipeline at the Atamanskaya compressor station outside the far eastern town of Svobodny, in Amur region, Russia November 29, 2019. (Maxim Shemetov / Reuters)

U.S. and European sanctions on Russia after Crimea put an extremely efficient brake on offshore oil developments in the Russian Arctic. Western oil companies have all but disappeared from the scene, and at the conference in Saint Petersburg the resulting frustrations ran thick. A plain-speaking younger official from Moscow, Magomed Gehaev, explained to a sizeable audience how Russia’s own oil sector is poorly organized and incapable of mounting any major new drilling in the Arctic without foreign technological input.

In the bigger picture, however, the potential for new discoveries remains very present in the minds of the central authorities, and the huge Prirazlomnoya platform in the Kara Sea is still the world’s only producing oil platform in such challenging ice conditions. Russia’s modern tankers, capable of breaking ice forward or backwards, carry oil from the Kara Sea to Rotterdam and other markets every day.

Military mobilization

On the military side, new missile-carrying submarines of hitherto unseen sophistication hum their way through the warmer and largely ice free waters around Russia’s naval bases on the Kola Peninsula close to Norway. Three new military icebreakers are on their way from the shipyards, also they will carry sophisticated missiles.

On the isles of Franz Josef Land only 1,000 kilometers from the North Pole Russian MIG fighter planes will soon take off from the refurbished Nagurskoye air base, the world’s northernmost military installation. The runway is 2,500 meters or long enough to receive almost all types of aircrafts and lies only a relatively short distance from the U.S. Air Force base at Thule in Greenland, with its radar — which is part of the U.S. missile defense system.

[Russia plans to set up an Arctic air defense ‘dome’ with S-400 missiles]

During the Cold War, the base at Nagurskoye, named after Yan Nagursky, one of Russia’s early aviation heroes, were home to numerous Russian bombers, and for the last two years the base has once again taken center stage in tensions between the US and Russia.

As the Canadian security analyst Rob Huebert puts it in the latest edition of The Arctic Yearbook:

“At the heart of the problem is a geographical proximity of the Soviet/Russian and American location connected by the Arctic region. This is combined with the existing weapon systems that place a premium on the Arctic as the best staging location for strikes against each other.”

“Thus it is not about an appearance of a new Cold War, it is simply the resurfacing of the ‘old’ Cold War,” he writes.

[Russia’s hypersonic missiles could be why Donald Trump wants to buy Greenland]

In November a MIG fighter plane exercising above the Barents Sea launched one of Russia’s new hypersonic Kinzhal missiles, which flies some eight to 10 times faster than all previously known ballistic missiles. Security analysts say that Russia’s Kinzhal and  Zhirkov missiles are so fast they will penetrate any known missile defense systems, including that of the US. President Putin has bragged about them in the Russian media, but in Saint Petersburg we are told that Russia’s Arctic military build-up is of course only there to maintain a deterrence against foreign (read: U.S. and NATO) aggressions and to defend Russia’s new assets in the Arctic. The head of Russia’s mighty Northern Fleet, vice admiral Aleksandr Moiseyev took the floor himself to make this very point (as relayed through the conference translators:)

“The Northern Fleet is the most powerful force in the world and our presence is a guarantee of peace in the Arctic. We seriously believe that no conflict will arise in the Arctic. For me that is the main priority. Our defensive missile systems are for the defense of our national interests,” he said while showing pictures and graphs of it all.

Denmark and Greenland’s role

The message from the Moscow authorities at the Saint Petersburg event was unambiguous: Russia’s leadership will continue to invest itself and its political and economic capital in the Russian Arctic.

And as we should not forget, Russia also stands to win the rights to substantial new parts of the seabed in the Arctic Ocean towards the North Pole simply by abiding by international law, namely the UN Convention on the Law of the Sea.

Russia therefore has very much to lose and very little to gain from unrest, tension and conflict in the Arctic — or at least that is how Russia’s currently explains Arctic security. The central points were repeated recently at a public event in Copenhagen by Russia’s ambassador to Denmark, Vladimir Barbin, who was Russia’s primary Arctic diplomat for five years before taking up his post in Copenhagen.

European analysts, including analysts here in Copenhagen where I am based, have long tended to agree to most of this analysis and it still informs the latest Arctic analysis from the Danish Defence Intelligence Service, published in November: “Russia (has) an interest in maintaining stability and peace in the Arctic. This will benefit Russia’s security and economic interests in the region and create the most favorable conditions for negotiations for maritime delineation,” the report reads (my translation).

At the same time, however, significant adjustments towards a more hawkish approach to Russia seem to take sway here as well as in Norway, another Arctic country, which is much closer to Russia and deeply involved in renewed Arctic mobilization along the U.S. and Great Britain.

U.S. and British troops have been for the last year more or less permanently stationed in the Norwegian Arctic, and in Denmark our prime minister Mette Frederiksen recently announced a doubling or more to the budget of Denmark’s Arctic Command in Greenland. This followed U.S. complaints that Denmark is not doing enough in the Arctic, and in announcing the budget increase our prime minister made specific reference to Russia: ”We see a significant increase in Russia’s Arctic presence in the Arctic. This is why we need increased anti-submarine capacity. Secondly, we see increased Russian activity in the air. Therefore we need to make particular efforts in the air. Monitoring of our airspace by radar, satellite and planes is one option,” she said. “We have a special responsibility, and we need to lift that. There is reason to be vigilant. The Arctic is a low tension region and we want it to remain so. But should not be naive,” she told (my translation) Berlingske, a major daily newspaper.

As many will know, this followed U.S. President Donald Trump’s confirmation in August that conversations had been ongoing for some time at the White House about how the U.S. might possibly buy Greenland from Denmark. This was a tangible signal of the rapidly increasing strategic U.S. interest in the Arctic, spurred not the least by the Russian military build-up.

The trend of course is likely to continue, just as the Russian focus and dependence on economic growth in the Arctic will continue. Which is why the key to the North Pole at the museum in Saint Petersburg and the particular relationship between Russia and the Arctic, which it represents, calls for renewed attention.

As I now know from Mikhail Lamakin, deputy director for scientific work at the museum, the key to the North Pole was presented to crew of SP1, the first Russian drift ice research station, by the workers of another research station, Ostrov Rudolfa, located on Franz-Josef Land some 1,000 kilometers from the North Pole.

The island station was the key base for preparations before the crew of SP1 took off for the ice. During 1936 they built airfields and storage facilities around Rudolfa station and in May 1937 four large cargo planes carried the crew and their gear onto the ice near the North Pole and left them there to hoist the Soviet flag, turn the key and do their job.

This was successfully completed in February 1938, some 274 cold days later, as the ice broke up and the crew was evacuated by ship.

Denne text blev i let redigeret udgave først publiseret på ArcticToday.com 10. 12 2019


blog

Brexit, Huawei og Trump skærper Grønlands og Færøernes pres på Mette Frederiksen

december 18, 2019 • Af

Efter Brexit skal Færøerne forhandle ny fiskeriaftale og sikre sig sin øvrige handel med Storbritannien. Imens vil skotterne arbejde hårdt på at oprette en uafhængig stat i Nordatlanten — langt tættere på Færøerne end Danmark.  

Begge processer vil øge Færøernes og også Grønlands krav om større magt over deres egne udenrigsanliggender. Krav, som i forvejen har fået ny styrke efter Donald Trumps tanker om at købe Grønland og Kinas Huawei-pres på Færøerne, men som Mette Frederiksen hidtil har fundet det næsten umuligt at opfylde.

Færøernes lagmand, Bardur Nielsen, og Boris Johnson i London 5. november – og færøerne må ikke føre udenrigspolitik.

Færøerne er ikke medlem af EU, og som folketingsmedlem Sjurdur Skaale fra Javnaðarflokkurin siger:

“Danmark vil få en fiskeriaftale med Storbritannien gennem EU, men vi skal selv forhandle en helt ny fiskeriaftale og en helt afgørende handelsaftale med Storbritannien efter Brexit. Det er en ny stor partner, som vi skal samarbejde med uden om Danmark.” 

Den færøernes lagmand Bardur Nielsen har netop inviteret Boris Johnson til Færøerne, som opfølgning på et møde de to havde i London 5. november. Den britiske fiskeriminister var på Færøerne allerede i 2018, og som for at understrege forbindelsen købte Færøernes største virksomhed Bakkafrost i september lakseproducenten The Scottish Salmon Company for mere end 3 mia. kr. – den største færøske investering i udlandet nogensinde. 

Samtidig har Kinas ambassadør i Danmark som bekendt angiveligt lagt betydeligt pres på Færøernes landsstyre for at sikre, at firmaet Huawei bliver leverandør af 5G-mobiltelefoni på Færøerne. Det illustrerer igen, siger Sjurdur Skaale, hvorfor Grønland og Færøerne bør have langt mere kontrol over deres egne udenrigsaffærer: 

“Sagen viser den store forskydning i det danske riges betydning, hvor Grønland og Færøerne efterhånden får større betydning end Danmark. Internationalt, geopolitisk og strategisk har Grønland og Færøerne i dag fået større betydning end Danmark, så det er helt uholdbart, at beslutningerne skal træffes i Danmark, når det handler om Færøerne og Grønland.” 

I Grønland er selvfølelsen og frustrationerne på samme niveau. 

Sara Olsvig, der er tidligere folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit og tidligere viceformand for Naalakkersuisut, Grønlands landsstyre, anser det for helt nødvendigt, at de nordatlantiske ø-samfund får større udenrigspolitisk råderum:

“Jeg kan ikke se nogen vej udenom. Vi tager allerede beslutninger i dag, som har konsekvenser for udenrigs- og sikkerhedsområdet, så hvis ikke det skal fortsætte med at være noget værre rod, kan man lige så godt sætte sig ned nu og finde en løsning,” siger hun.

“Som det er nu, savner vi transparens og lige adgang til informationer. Samtidighedsprincippet, som tilsiger, at parlamenterne i København og Nuuk har samme adgang til information samtidig, efterleves ikke, og meget af det materiale, der er relevant for beslutningnerne i Grønland, foreligger ikke i Grønland,” siger hun. 

Hun fandt den dansk-grønlandske arbejdsdeling på udenrigsområdet dysfunktionel allerede fra sin entre i Folketinget i 2011: 

“Det er som om, man fra dansk side stadig ikke er opmærksomme på, at man har en ny udfordring, og at man er nødt til at finde ud af, hvad man gør ved den. I al den tid, jeg var politiker, har det været sådan, at beslutninger, der umiddelbart ser ud til at være indenrigspolitiske beslutninger i Grønland og på Færøerne, også har haft udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser. Systemet er bare stadigvæk ikke gearet til, hvad man så skal gøre ved det,” siger hun. 

Sara Olsvig var under sin tid i Folketinget formand for foreningen af arktiske parlamentarikere, der samler parlamentsmedlemmer fra alle de arktiske nationer. Hun trak sig fra det politiske liv i 2018 og er i dag chef for UNICEF i Grønland, men hun deltager stadig i den politiske debat. 

I den seneste udgave af tidsskriftet Udenrigs skriver hun (sammen med lektor ved universitetet i Nuuk, cand.scient.pol, ph.d. Rasmus Leander Nielsen) under overskriften Da Trump ville købe Grønland

“Sat på spidsen er det ikke længere muligt blot at fastslå, at forsvars- og udenrigspolitikken er et dansk anliggende, jfr. Grundlovens § 19, for de facto spiller Grønland qua den geostrategiske placering en stigende rolle, når beslutninger tages, diplomater mødes og arktiske sikkerhedsdynamikker ændres,” lyder det.   

Eller som Sjurdur Skaale siger om Huawei-sagen, som også den amerikanske ambassadør Carla Sands har involveret sig i:

Når der er så kraftigt pres fra USA og Kina, viser det, at sagen handler om mere end bare Kinas handel med et mikroskopisk teleselskab på Færøerne. Vores 60.000 indbyggere kan jo være i en enkelt bygning i Beijing. Det handler om geopolitik. Der er stadig større økonomisk og militær aktivitet i Arktis, og Færøerne ligger på tærsklen mellem Europa og Arktis. Derfor er det godt at have foden indenfor.” 

Færøernes og Grønlands krav om større udenrigspolitisk råderum er penibel, fordi Mette Frederiksen på den ene side har stærkt brug for et smidigt og operationelt samarbejde med både Torshavn og Nuuk, og på den anden side opfatter sig selv som låst, fordi grundloven ifølge hendes egne jurister ikke tillader overførsel af flere udenrigspolitiske beføjelser til hverken Nuuk eller Torshavn. 

Problemet er akut. Stormagternes interesse kræver klare, umisforståelige svar, og det kan blive fatalt, hvis de tre dele af riget sender uens signaler.

 

Man behøver blot at forestille sig furoren, hvis det grønlandske landsstyre modsatte sig øget amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Eller hvis Færøerne i fremtiden vil føre en anden kurs over for Kina, end den, der er vedtaget i København – sådan som Færøerne i forvejen gør, når det gælder sanktionerne mod Rusland efter Krim.

Samtidig bestrider man både i Grønland og på Færøerne de danske juristers fortolkning af grundloven. Som Sjurdur Skaale siger: “Grundloven beskriver en enhedsstat, som forlængst er sprængt, og som bliver det stadig mere. Det må man forholde sig til, og ikke fastholde den meget legalistiske tilgang, man har fulgt hidtil. Danmark har jo f.eks. også tilladt, at vi har et parlament på Færøerne, at vi opkræver skatter og alt muligt andet, som vi mener ligger klart uden for grundlovens rammer. Beslutningerne har fra gammel tid ligget i Danmark, hvor befolkningen og økonomien har været stærkest, men nu kommer geografien ind som et nyt, afgørende element, og der spiller først og fremmest Grønland, men også Færøerne i kraft af sit store havområde en stadig vigtigere rolle.” 

Regeringen mener, at den har strukket juraen så langt, det kan lade sig gøre. I stedet forsøger man sig med tillidsskabende foranstaltninger. Sikre kommunikationskanaler anlægges over Atlanten, flere folk i Torshavn og Nuuk sikkerhedscleares, en årlig samarbejdsdag mellem de tre udenrigstjenester er indført, Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester betjener i stigende grad Torshavn og Nuuk, Forsvarsakademiets analytikere har for nylig holdt både lukkede og åbne møder i Nuuk, og Mette Frederiksen og andre ministre siger, at de inddrager grønlandske og færøske beslutningstagere mere i e udenrigs- og sikkerhedspolitiske overvejelser, end tidligere. 

Der er ganske store ting på spil. Tænk blot på, hvordan Mette Frederiksen valgte at øremærke 1,5 milliarder i forsvarsbudgettet til Arktisk Kommando i Nuuk mindre end to døgn, før hun skulle mødes med Donald Trump i London. 

Eller tænkt på, hvordan forsvarsminister Trine Bramsen har måtte forpligtet det danske forsvar til udgifter på omkring en halv milliard til vedligehold af den store lufthavn i Kangerlussuaq i Grønland, bl.a. fordi den er vigtig for det amerikanske forsvar – uden at det i øvrigt har tilfredsstillet behovet for afklaring i Nuuk.

Og tænk på, hvordan Lars Løkke Rasmussen i 2018 måtte finde 1,6 mia. kroner til to grønlandske lufthavne – ikke mindst fordi der i København og Washington var frygt for, at Kina skulle få en rolle i lufthavnsprojekterne.

Og tænk på, hvordan Mette Frederiksen i Folketinget 10. december måtte fastholde, at det er en ren færøsk beslutning, om det offentligt ejede Føroya Tele vælger Huawei som 5G-leverandør eller ej.

Statsministeren undlod at gøre sagen til et spørgsmål om rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, selvom sagen har næsten selvlysende sikkerheds- og udenrigspolitisk indhold, og selvom den stadig hæver som et gærbrød midt i den uregulerede, besværlige gråzone mellem handelspolitikken, som er et færøsk anliggende, og udenrigs- og sikkerhedspolitikken, der sorterer under den danske regering. 

Lars Løkke Rasmussen, der selv måtte navigere i gråzonen i sin tid som statsminister, valgte efter et møde om Huawei-sagen i Udenrigspolitisk Nævn 12. december at skære Mette Frederiksens dilemma ud i pap: 

“Hvis den danske regering mente, det var et problem, at den færøske regering valgte én leverandør frem for en anden, så ville den danske regering kunne gribe ind allerede nu. Derfor nytter det ikke noget, at den danske regering står og tørrer ansvaret af sig,« sagde han til de forsamlede journalister.

 Udenrigsminister Jeppe Kofod fastholdt som Mette Frederiksen, at regeringen ikke agter at blande sig: 

“Det her er en kommerciel beslutning, som ligger på Færøerne. Det er et hjemtaget område, som Færøerne har, hele teleområdet. Vi har Center for Cybersikkerhed, som kan være med til at rådgive Færøerne og det konkrete selskab i forhold til sikkerhed, IT-sikkerhed, cybersikkerhed, telesikkerhed, og det er det, vi også stiller til rådighed,” sagde han. 

Regeringen undgår på den måde at sige ligeud, at Huawei er så tæt forbundet med den kinesiske statsmagt, at Danmark af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker, at Huawei får kontrol med 5G-netværket, der bliver en afgørende del af samfundets fremtidige digitale infrastruktur.    

Samtidig slipper regeringen for et ubehageligt skænderi med det færøske landsstyre netop om magtens deling i rigsfællesskabet, der straks ville få følger også for forholdet til Grønland. 

Landsstyret i Torshavn siger, at man ikke vil blande sig i, hvilken leverandør Føroya Tele vælger til sit 5G-netværk. Et dansk indgreb ville følgelig blive betragtet som et alvorligt, politisk overgreb i Torshavn fordi Færøerne vil fastholde, at der er tale om handelspolitik, og fordi et dansk indgreb straks ville underminere Landsstyrets autoritet på Færøerne. 

Brexit vil som nævnt forstærke problemet, især fordi Færøerne får hårdt brug for meget tætte forbindelser til London og det britiske marked, men også på grund af løsrivelsestrangen i Skotland. 

Det EU-venlige parti SNP fik 45 pct. af stemmerne i Skotland ved valget i sidste uge, og partiet slås nu for en ny folkeafstemning om Skotlands løsrivelse. En del færingerne fulgte tæt med i den forrige i 2014, og færingerne har fra gammel tid et tæt forhold til Skotland, der er øernes nærmeste nabo mod syd. 

Af de 8000 tropper, der opholdt sig på Færøerne under 2. verdenskrig for at holde tyskerne væk, kom store dele af dem fra Skotland. Den britiske ledelse havde med omhu valgt tropper, som man mente ville gå godt i spænd med færingerne. Det kom der en del ægteskaber og børn ud af, samtidig med at færøske fiskere sejlede i lukrativ men livsfarlig pendulfart mellem Færøerne og Skotland med fisk til de sultne englændere. 

Lederen af SNP, Nicola Sturgeon,  har i de seneste år bejlet til både Færøerne og Island, der kan blive nyttige naboer til et frit Skotland. I to år i træk har hun eksempelvis holdt keynote speeches på Arctic Circle, en årligt tilbagevendende Arktis-konference i Reykjavik, hvor hun har talt varmt om “vores arktiske naboer”. 

Også i denne forbindelse vil kravet om udvidede udenrigspolitiske beføjelser trænge sig på. 

Ligesom det gør i Kina, hvor færingerne åbnede repræsentation i oktober.

Og som det gør i Grønland, hvor politikerne snart vil møde diplomater fra USAs nye konsulat i Nuuk igen og igen — i Brugsen, på fisketure, til receptioner og andet året rundt.

Og som det gør, når det gælder færøernes milliard-eksport af laks til Rusland, der er i lodret strid med ånden i de europæiske sanktioner mod Rusland efter Krim.

Og som det gør, fordi landsstyret i Torshavn arbejder hårdt på at få en handelsaftale med Rusland og de øvrige fire medlemmer af Den Eurasiske Union.

Og som det gør, fordi Færøernes udenrigsansvarlige forslår, at Færøerne de facto skal anderkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Og som det gør i forhandlingerne i Grønland om det amerikanske forsvars brug af den lokale infrastruktur.

Og som det gør, fordi Mette Frederiksen valgte at tale om Grønland og Arktis med Donald Trump i London, uden at invitere en repræsentant for Grønland med.

Og som det gør, når Grønlands forhandler med udlandet om sjældne jordarter, uran og andre strategiske mineraler. 

Og som det gør, når de nordatlantiske politikere rejser og taler med folk fra CIA, USA’s  kongres, NATO-ledere og andre beslutningstagere. 

Og som det gør, når de færøske og grønlandske forhandlere i de internationale fiskeriforhandlinger skal tale med én stemme, selvom de har forskellige mål. 

Og som det gør, når Færøernes vil være medlemmer af Nordisk Ministerråd, men Danmark sætter sig imod. 

Og som det gjorde i 2017, da Grønland, Færøerne og Island indgik en samarbejdsaftale, som den danske regering straks annulerede.

Og når det gælder flere andre, aktuelle sager.

 Til daglig fungerer samarbejdet angiveligt fint. Tonen på embedsmandsniveau er ifølge flere involverede bedre end tidligere, og det aktuelle pres fra USA og Kina har illustreret alvoren for de involverede. Mette Frederiksen og Jeppe Kofod har i deres korte tid i regering flittigt besøgt både Torshavn og Nuuk, og det hjælper, at Mette Frederiksen har et tæt forhold til Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut. 

 Problemet er, at disse og de førnævnte tillidsskabende foranstaltninger ikke løser det grundlæggende dilemma, at Grønland og Færøerne ønsker noget nær fuld kontrol over deres egne udenrigsanliggender. Og at ønsket vokser næsten lige så hurtigt som  omverdenens interesse for de to nationer. 

Denne tekst blev i let redigeret tilstand først optrykt på Altinget.dk 18. 12  2019


blog

Hjælp til udsatte børn i Grønland varsler nye samarbejdsmønstre i rigsfællesskabet

november 25, 2019 • Af

Onsdag i sidste uge afsatte Mette Frederiksens regeringen og alle folketingets partier undtagen Nye Borgerlige 80 millioner kroner til undsætning af de udsatte børn i Grønland.

Det er skelsættende på mindst to måder. 

For det første, fordi det forhåbentlig fører til mere effektiv assistance til børnene (også selvom sexovergrebene i Grønland er ikke nævnt direkte i forligsaftalen, det kommer vi tilbage til). 

Men også fordi, det ikke siden Selvstyrets indførelse i Grønland i 2009 tidligere er sket, at en dansk regering kaster så betydelige summer efter en opgave, som Grønland for længst selv har taget ansvaret for – uden chance for at få pengene tilbage.

Hovedpersonerne bag den dansk-grønlandske aftale: Social- og indenrigsminister Astrid Krag og Naallakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen

 Hvis vi medtænker aftalen fra 2017 mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, om 180 mill kroner til oprydning på nedlagte amerikanske installationer i Grønland plus aftalen mellem de to fra 2018 om dansk indskudskapital og lån på i alt 1,6 mia. kroner til to nye grønlandske lufthavne plus 200 mill. i lånekapital til erhvervsudvikling, fritskrabes et tankevækkende nybrud i rigsfællesskabet – nu videreført af Mette Frederiksens regering.

Tendensen, der bekræftes af centrale kilder i både Nuuk og København, har krævet opgør med ellers fast cementerede dogmer i både Nuuk og København.  

I Danmark bryder politikerne med mange års fast politisk tænkning, der har betydet, at det årlige bloktilskud til Grønland ikke har kunne få følge af flere danske penge. I Selvstyreloven fra 2009 blev bloktilskuddet efter fire års seje forhandlinger med Grønland af flere grunde fastfrosset på et strengt afmålt, årligt beløb, hvorefter det logisk fulgte, mente man, at Danmark ikke løbende kunne bevilge nye, store summer til Grønland. 

Dette danske dogme synes nu forladt. 

I stedet domineres Danmarks tilgang til Grønland af et stærkt ønske om et tættere samarbejde, der kan sikre et stærkere Grønland og rigsfællesskabets beståen, og det må gerne koste penge. Tendensen var synlig før, men nu mærkbart forstærket efter Donalds Trumps tanker om et køb af Grønland. 

Foto fra DR-dokumentaren “Byen hvor børnene forsvinder” – om seksuelle overgreb på børn i Tasiilaq på Grønlands østkyst

I Grønland er opgøret med et andet dogme endnu i gang: Læg mærke til, at aftalen om børnene og aftalen om lufthavnene kun er landet efter dybe kontroverser i Nuuk. 

De danske penge til de to lufthavne sprængte den regerende koalition i Nuuk. Et af koalitionens partier, Naleraq, mente, at Danmark her fik lov at købe sig til fornyet magt i Grønland, og Naleraq meldte sig ud i protest.

På beslægtet facon skulle Kim Kielsens landsstyre i sommer igennem en alvorlig parlamentarisk krise, før man lod sig presse til at bede Danmark om ekstra hjælp til børnene. I en stund havde Kim Kielsens landsstyre et indædt flertal i Inatsisartut, det grønlandske parlament, imod sig, inklusive Kim Kielsens afgørende støtteparti, Demokraterne. Opgøret handler om selve magtdelingen med Danmark. 

De grønlandske politikere “hjemtog”, som det hedder, ansvaret for den socialvæsenet i Grønland allerede i 1980, og ledelsen i Nuuk bestemmer i dag selv suverænt de sociale indsatsers karakter, budgetternes størrelse, de faglige prioriteringer osv. 

Her har Danmark formelt ingen indflydelse, ingen formel hjemmel til at blande sig, magtdelingen er nøje defineret ved lov — senest i Selvstyreloven fra 2009. 

Danmark yder sit indirekte bidrag gennem det årlige bloktilskud, der i dag ligger på cirka 3,6 mia. (som pristalsreguleres). Tilskuddet dækker cirka halvdelen af det offentliges udgifter i Grønland, men som rigsfællesskabet er skruet sammen, er pengene afkoblet fra magten. 

Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, fordeler selv de 3,6 mia., og den politiske forståelse i Grønland er både blandt vælgerne og politikerne, at socialområdet og alle andre hjemtagne områder suverænt håndteres af Grønlands egne politiske ledere. For alle født i Grønland siden Hjemmestyret i 1979, har det været sådan så længe, de har levet. De folkevalgte grønlandske politikere opfattes som landets uantastede ledere, uanset at store dele af samfundets drift finansieres med danske penge.  

Det nye forlig på Christiansborg om de 80 millioner kroner til børnene smyger sig ind til dette grundelement i den politiske logik i Grønland, fordi det så tydeligt illustrerer Grønlands afhængighed af Danmarks faglige og økonomiske ressourcer og ovenikøbet varsler en fremtid, hvor de grønlandske lederes autonomi måske udfordres yderligere. 

De grønlandske vælgere vil hurtigt bemærke den gryende accept både i Grønland og Danmark af nye, store danske merbevillinger. Holder tendensen, er vejen banet for fælles indsatser i Grønland, der for få år siden ville have været umulige, og i Danmark vil tilhængerne af et mere aktivistisk forsvar for rigsfællesskabet givetvis øjne nye muligheder. 

Omvendt vil den nye tendens bekymre en del tilhængerne af løsrivelse i Grønland. Nogle vil givetvis protestere, mens de mere pragmatiske vil forklare deres vælgere, at økonomisk og social fremgang i Grønland i deres optik er et skridt nærmere uafhængigheden – uanset, at det er Danmark, der betaler. 

Udmøntningen af satspuljeaftalen, der skal ske over tre år 2020-2023, indeholder følgelig en del potentielle kontroverser.

De 80 millioner skal virke inden for den politiske aftale, der blev indgået i oktober mellem den politisk ansvarlige i Grønland, Martha Abelsen, Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, og social- og indenrigsminister Astrid Krag. 

Her blev det klart, at Martha Abelsen og hendes folk har gjort deres for at sikre, at magten over de sociale indsatser fortsat ligger i Nuuk. Aftalen hviler på den præmis, at “løsningsforslag og anbefalinger på sigt skal kunne løftes videre af selvstyret og de grønlandske kommuner inden for den gældende kompetencefordeling i rigsfællesskabet”.

Det er i tråd med den grønlandske grundopfattelse af, hvordan magtdelingen bør være, og med den politik, Martha Abelsen håndfast har fulgt fra begyndelsen, og som nu altså er fulgt med ind i satspuljeforliget. 

 Abelsen, der har årtiers personlig erfaring fra socialsektoren i Grønland, argumenterede tidligt for en “grønlandsk” indsats – her i en pressemeddelelse fra i sommer: 

“Naalakkersuisut er glade for den hjælp, som modtages fra Danmark, som styrker indsatserne på børne- og ungeområdet i Grønland. Samarbejdet er netop meget brugbart, da løsningerne på de sociale problemer skal findes i Grønland, med udgangspunkt i den grønlandske kultur og samfund. Naalakkersuisut er interesserede i at fortsætte den bæredygtige udvikling af socialområdet. Hjælpen fra Danmark har således karakter af hjælp til selvhjælp. De danske myndigheder har meget god forståelse for netop dette, hvilket bidrager til et godt samarbejde. Erfaringen er, at danske fagpersoner uden kendskab til grønlandske forhold kan løse nogle udfordringer på socialområdet på kort sigt, men når de forlader landet igen, så er problemerne ikke løst på længere sigt,” lød det. 

Det grønlandske understreges; rent danske input tolereres kun som midlertidige, men det er en svær balancegang: I øjeblikket høvler seks akut-udsendte danske socialrådgivere af på sagsbunkerne om sexovergreb og andet i Tasiilaq, to er i gang i Nuuk; en dansk familieterapeut og en psykolog sendes snart afsted; alt finansieret af de første 5,3 danske millioner, der blev afsendt fra regeringen som akut-hjælp i september. 

De 80 millioner i det nye forlig skal nu udmøntes ved hjælp af en dansk-grønlandsk styregruppe, organiseret i et nyt, midlertidigt Grønlandssekretariat i Social- og Indenrigsministeriet i København, ledet af en medarbejder fra Indenrigsministeriet i samarbejde med en medarbejder fra Abelsens departement i Nuuk. 

Gruppen bemandes bl.a. med fuldtidsmedarbejdere også fra justits- og socialministeriet, der samarbejder med grønlandske kolleger i Nuuk, mens folk fra andre danske ministeriet vil blive inddraget løbende. 

Lønnen til de danske embedsfolk betaler den danske regering oven i de 80 millioner til Grønland, og spørgsmålet om, hvem der reelt bestemmer, kompliceres yderligere af, at politi og domstole i Grønland, som ventes at få centrale roller i det fortsatte arbejde, stadig er dansk ansvarsområde.

Dansk Folkeparti har i nogle år hævdet, at Danmark burde genovertage magten over det sociale arbejde i Grønland, især af hensyn til børnene. DF’s præmis har været, at de grønlandske myndigheder ikke magter opgaven, som derfor bør sættes under statslig administration, præcis som det ville ske, hvis en dansk kommune svigtede. 

Abelsen-Krag-aftalen går formelt set langt uden om den løsning. Aftalen har i stedet karakter af et kommissorium for det dansk-grønlandske Grønlandssekretariat, der har fået udpeget tre spor: Hvad kan der gøres for børnene? Hvad skal man stille op med de voksne, som krænker og svigter, og endelig: Hvordan kan en fremtidig, forebyggende indsats se ud?

Alle relevante instanser, inklusive politiet, er inddraget. Arbejdet gælder udsatte børn i bredeste forstand, den er ikke udelukket fokuseret på den seksuelle vold, fordi fagfolkene mener, at sexovergrebene ikke er et isoleret fænomen. 

Tidsplanen er skarp: Inden nytår skal den første afrapportering falde, og inden sommer skal der ligge færdige, konkrete forslag til myndighedernes eksekvering.  

Ingen forestiller sig, at det bliver nemt. Der findes ingen vedtagne forklaringer på, hvorfor Grønland oplever så voldsomt mange sexovergreb på børn; et fænomen, der også kendes fra det arktiske Canada. Ingen færdige løsningsmodeller findes, så det gode spørgsmål er nu, om det nye midlertidige sekretariat i Danmark efter årtiers indsatser i Grønland kan pege på noget, der vil være mere effektivt, langtidsholdbart og lokalt acceptabelt som modgift til det normsammenbrud i lommer af det grønlandske samfund, der ifølge fagfolkene ligger bag. Og om der politisk vilje til at gennemføre også de mere drastiske indgreb, Grønlandssekretariatet måtte foreslå? 

Der gælder som nævnt en fast befaling i Grønland om, at indsatserne bliver ”grønlandske” – i hvert fald på sigt, og i baggrunden vogter opmærksomme politikere. 

Landsstyret afviste som nævnt i første omgang at bede Danmark om yderligere hjælp. En pinefuld debat om sexovergrebene havde stået på længe, da tv-dokumentaren “Byen hvor børn forsvinder” fra DR fik det hele til at gå op i spids. 

Myndighederne fremstod ubehjælpsomme. Nuuks borgmester Asii Chemnitz Narup, en af Grønlands stærkeste politikere og den øverst ansvarlige for socialindsatsen i Tasiilaq, måtte helt at trække sig fra politik, og en frustreret opinion og et flertal i parlamentet tvang Naalakkersuisut til at tage hatten i hånden og henvende sig i Danmark. 

 I tumulten fløj en række detaljer under mediernes radar: Antallet af sexovergreb på mindreårige i Grønland er faldet med cirka 50 procent over en generation; i øvrigt sammenfaldende med et voldsomt fald i alkoholforbruget. 26 pct. af de 18-29-årige i Grønland oplever stadig, at de har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb, et rasende højt tal, men der er altså over tid en markant faldende tendens. Og den politisk ansvarlige, Martha Abelsen, var måske ikke helt så utilbøjelig til at søge om hjælp i Danmark, som medierne hævdede. Hun forsøgte forgæves at forklare, at der er en relativ lang tradition for samarbejde mellem Nuuk og København på det sociale område, som hun selv er varm tilhænger af. VLAK-regeringen afsatte i 2018 de første 10 mill. kroner fra satspuljen til de Grønlandske børn i fin samklang med Abelsens departement i Nuuk.

Til sommer udløber mandatet for det midlertidige Grønlandssekretariat og den nedsatte styregruppe, og så har de 80 mill. efter planen fået vinger. 

Men Astrid Krag har på regeringens vegne og i fin harmoni med det nye samarbejdsparadigme, omhyggeligt holdt døren åben for nye forhandlinger, såfremt de 80 millioner ikke skulle være nok, hvilket kyndige iagttagere i Nuuk allerede tvivler stærkt på. 

Denne tekst blev først offentliggjort på Altinget.dk 26.11 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


blog

Should we protect the North Pole as World Heritage?

september 20, 2019 • Af

What exactly is the North Pole? How are we to understand the North Pole’s significance to the world today? has all the mysticism and wonders which so enthralled the early explorers and their eager audiences now completely vanished, reduced to bland insignificance by icebreakers, flags, submarines, tourists and jets in thoughtless shuttle across the polar sky?

Gerardus Mercator’s famous map from 1606 depicts the North Pole as a big mountain in the middle of an ocean surrounded by four parts of a non-existent continent.

Or do we owe the North Pole our respect and recognition, perhaps even our protection, for its part in the build-up of our civilization and intellectual wealth, so urgently needed in an age of climate change and other challenges? Does the North Pole belong to our common cultural heritage as a phenomena we must cherish, even as more entrepreneurial agents zoom in on the pole’s potential for fish, oil, gas and minerals (potential which is, by the way, still undocumented)?

Three nations, Russia, Canada and Denmark — with Greenland — all argue that  the rights to the ressources at the North Pole and the seabed surrounding it belong to them. All three have invested substantial time, effort and finances in their quests to provide proof of ownership. Never before has any nation come this close to claiming ownership to the North Pole. Icebreakers, planes, submarines and scores of scientists have been mobilized, but throughout these campaigns the key question of how to understand the cultural, intellectual and historical value of the North Pole has been notably absent.

I know for sure that in Denmark, my own country, nobody at government level has so far aired any thinking on the subject, and I am still to learn of any such contemplation within official circles in Moscow and Ottawa. Should any reader know of such, I would be pleased to receive notice.

The beginning of time

Luckily, those interested in the intricate issues of the intellectual and historical value of the North Pole now have easy access to passionate and expert assistance. In a lucid new analysis of how the North Pole have inspired natural scientists, philosophers, cartographers and others from ancient Greece to our days, Michael Bravo, who is a scholar of the history of science and head of Circumpolar History and Public Policy Research at the Scott Polar Research Institute at University of Cambridge, lights a thrilling path in the dark.

In his recent book ”North Pole: Nature and Culture,” he deftly extinguishes any remaining doubts about the North Pole’s current cultural, historic and phenomenological significance:

“I offer the reader a way to understand why the North Pole truly matters to anyone who knows that our home, planet Earth, is a globe,” he writes. The North Pole, he finds, “has refracted our understanding of the planet on which we live and the quest to master or knowledge of who we are.”

“Spatially, when standing at the North Pole, every direction faces south. Temporally, the North Pole is timeless and has to this day no allocated longitude or time zone. This is no coincidence: The North Pole can be thought of as the origin of time because all lines of longitude, which define time zones, pass through North Pole. Emperors and philosophers through the centuries have recognized the North Pole’s special significance as a point that defines global time, but is not itself subject to it,” Bravo writes and as I talk to him on the phone from Cambridge, he continues:

“Every frontier is a moving boundary, that has two sides. So if economic national expansion is pushing on the northern frontier, what is it pushing against? That is a question for the present day, because the question of what pushes back against expansion, is also a question about the conditions on which we inhabit the Earth today,” he says.

“The North Pole and the Arctic is the temporal and spatial framework in which we understand our economic, geographical, cultural place in the world,” he says. ”So as nation states negotiate new national boundaries and rights to access resources, the North Pole reminds us that we live on a planet with limits. If we talk about going beyond the pole, it becomes a paradox, because you cannot go further than the North Pole.  The idea of travelling ’beyond the Pole’ implies a space where the world is transformed. It leads us to understand our human limits in rather different terms. The North Pole shows us the limits of the world we inhabit, but it also challenges us to ask how is it that the world is made whole? How is this an inhabitable world? The North Pole, this placeless place, has been and remains integral to our understanding of our human condition and the way we are bounded to the surface of this planet,” he says.

At the heart of cosmos

In his book, Bravo explains how “for Greek and Arab astronomers, poles were at the heart of the architecture of the entire cosmos.”

I wish I had known earlier. In 2012, I learned of an entirely different approach. I was at the North Pole covering the Danish-Greenlandic attempts to secure proof that the Arctic seabed is irrefutably connected to the bedrock of Greenland and that the rights to the resources on the bottom should therefore belong to Greenland and indirectly to Denmark, which still holds sovereignty over Greenland. Travelling for weeks on an icebreaker, I was told that the North Pole has essentially of no value or significance in our time and age. It is, I learned at that time, basically an irrelevant spot in a bucket of water.

A group shot from the North Pole taken in the summer 2012, shows everyone on board the icebreaker that brought the Danish-Greenlandic LOMROG III expedition to the Arctic Ocean for collection of scientific evidence as part of efforts to prove that the seabed is solidly connected to Greenland. (Björn Eriksson / Swedish Polar Research Secretariat)

I know now from Michael Bravo’s book that the learned and wise in ancient Persia, Egypt, India and Greece were all deeply preoccupied with understanding the North Pole. Or, more precisely, they were first and foremost preoccupied with the North Pole’s even more revered celestial sister, which they imagined as a fixed entity close to the pole star on the inner surface of the shell that encapsulated the universe. Our earth was the eternal and entirely still center of the universe; solidly positioned on the axis that ran from the celestial North Pole down through the North Pole of our planet.

“Any astrologer worth his salt was on the lookout for divine conjunctions of constellations and stars, and omens or portents of dangers ahead. Hence the importance of the geographical North Pole came about first because of the celestial North Pole and its pole star, and our knowledge of the Earth’s grid of latitude and longitude was a projection derived from mapping the celestial realm,“ Bravo writes.

A new view of the world

In the 15th and 16th centuries the North Pole again took on a lead role in the evolution of a new view of the world and in the development of our ability to navigate the globe.

“Without poles there could be no geography and crucially, no system of orientation for navigation,” Bravo writes.

The creation of new ways to understand the architecture of the globe spun around the North Pole, and facilitated new empires, colonization, trade routes and other features of early globalization.

“Thus the North Pole provided one of the main keys to help unlock the basic question of human orientation — to know where we are at any moment in time and to know on what course we are heading,” Bravo writes.

Renaissance artisans, mathematicians, cosmographers and cartographers, in Vienna and Venice not the least, created beautiful immaculate globes and maps on which the North Pole shone as the center of new illuminations of our divine connections. Suddenly Europeans were learning to see the world in an entirely new light. They were taught how to see themselves and the planet they inhabited from above; a completely new perspective, which was particularly helpful in an age where many struggled to comprehend the astonishing voyages of the likes of Christopher Columbus, Vasco da Gama and Ferdinand Magellan.

“These special polar maps conferred beauty and prestige on atlases in a unique way. These projections acquired an aesthetic significance and prominence that became synonymous with a new way of viewing the world, as though gazing down on the world from the celestial pole,” Bravo writes. In this way and with the North Pole very much in the center of things, cartographers like Peter Apian (1495-1552) and his successors helped much of Europe to an intellectual leap, long before any European had been anywhere close to the North Pole.

”For philosophers of the enlightenment like Kant, the human condition was one of being anchored to the Earth, like ants unable to escape the limitations of a field of vision placed very close to its surface,” Bravo writes. Cosmographers like Apian and his successors made the globe and its positioning in the universe easier to fathom and rulers and emperors like the Habsburgs in Austria and others with imperial visions readily adopted these tools for visualization of their ambitions. The North Pole’s significance grew and grew along a wide spectrum of sciences and the arts.

“It is the story about a wider circle of Europeans, mathematicians, cartographers, cosmographers not far removed from the contemporary circle of Renaissance artists and architects like Albrecht Dürer and Leonardo da Vinci. The idea of looking on Earth from above is intimately connected to the story of the invention of linear perspective, which is much better known and celebrated in the world of art history of course,” Bravo tells me.

Paradise at the North Pole

In the 18th and 19th centuries much of the world followed with growing excitement how seafarers and explorers of many kinds travelled, at great peril, closer to the North Pole by ship, sledge, foot or balloon. Michael Bravo describes in detail how the narration of these endeavours, many of which did not achieve what they set out to do, became still more elaborate, and also how the idea that the North Pole was intimately connected to its celestial sister in Heaven continued to inspire more fantastic interpretations for a long time, including the one that Paradise was originally located at the North Pole.

“Safe from prying eyes, the Earth’s polar axis and poles possessed a strong appeal as places for locating narratives and symbols of absolute sacredness and purity,” Bravo writes. Even the colossal amounts of ice at the pole could be explained. With the fall of Eden, of course, man had called the freeze upon himself. The Boston University’s first president, William Warren (1833-1929), an esteemed professor of comparative religion, collected evidence from the new field of anthropology, from linguistics, archeology and from his own research into religious thought in Iran, China, Japan and elsewhere. He described in conclusion an antediluvian continent in the north with an unusually tall mountain centered at the North Pole. This he designated as the original site of Paradise and the very cradle of the human race.

In “Paradise Found” (1885) Warren explained how this antediluvian continent was first submerged by the biblical deluge and then by an ice sheet animated by an abrupt shift in the Earth’s polar axis and subsequent cooling. In Warren’s telling, refugees from these calamities fled south and soon established the first communities of white Aryans.

Today, Warren’s views would be subject to criticism because of his commitment to defending creationism against evolutionary theory. And even in his own time, his use of racial theory to explain historical migrations was controversial and widely contested. Michael Bravo, however, describes how North Pole variants of the history of Paradise penetrated far into a number of ethnonationalist movements in many countries, including strands of Hinduism in which a large Mount Meru at the North Pole plays a significant mythical role.

Powerful agents in Nazi Germany, such as Adolf Hitler’s close associate Rudolf Hess, also made use of North Pole Aryan mysticism in their Thule Gesellschafta influential private society that forged key elements of Nazi thinking.

“For National Socialism, the polar origins served as a repudiation of the traditional orientation of geography towards the sacred sites of the Judaic Mediterranean,” Bravo writes.

An American North Pole

He also uncovers how the polar projection of the North Pole emerged after World War II as though it were a surprising new projection:

“American writers in the 1940s began to write about polar projections and the view over the North Pole as though it were a new idea, adopting it to illustrate a new post-war vision of the world as a smaller connected global village.  America’s rethinking of its position in relationship to the whole globe made the North Pole important once again. Making the pole a symbol of American and Soviet foreign policy meant writing out its longer and more complex historical narratives,” he says.

Today, a few decades later, we talk more often about the North Pole as an object in the quests by Russia, Canada and Denmark/Greenland. The submissions by the three nations for the rights to the resources on the seabed of the Arctic Ocean are dealt with by the Commission on the Continental Shelf of the UN, and most observers expect the issue to be resolved peacefully within a decade or two, perhaps finally through direct negotiations between the three governments, since the commission is not mandated to solve the problem, if two or more nations have overlapping, valid claims.

In this elaborate diplomatic process, however, the more difficult question of the cultural value of the North Pole is not dealt with at all. The UN’s expert commission will not ask whether the dispute over potentially recognizing rights to the North Pole seabed as belonging to a single nation’s jurisdiction will somehow damage a phenomenon that is presently valuable to the whole of humanity. Will a precious gem of world heritage lose its thrill and value through this type of handling? Will whatever magic and substance that still remains be lost for future generations? Or is the cultural and historic value of the North Pole, now so thoroughly documented by Michael Bravo, perhaps immune to all we do today?

Wisely, Michael Bravo hardly comments on the current efforts or ambitions of the three states involved, and neither does he make suggestions as to whether a protective zone around the North Pole or the like would be desirable. His is the scholarly contribution, a rich and detailed account of the history and intellectual discovery of the pole, and we must then make up our own minds where this should all lead.

A view from Greenland

In the Danish Kingdom, only one key decisionmaker has ever made cohesive comment on the cultural value of the North Pole, namely the former Prime Minister of Greenland, Kuupik Kleist.

Not that the North Pole traditionally played any particular role in Greenland. Way back, the people of the very north of Greenland named the North Pole Qalasersuaq, the great navel. It lay far from the lands of humans, where only shamans could travel, and it was not a nice place, but rather a dangerous deep with no hunting to speak of. Since then, Qalasersuaq became a neutral, almost bland designation for the very point at 90 degrees North. As Michael Bravo explains in his book, the pole star was also never very significant as a means of navigation in the Arctic. This far north, the pole star shines too high in the sky to be very useful for laying a course.

Even so, Kuupik Kleist took a stand in Nuuk back in 2007: ”I believe that it is in the interest of Greenland that the North Pole and adjacent areas should not be given to any single state, but remain an area of common responsibility,” he wrote in a question to the Home Rule government in Nuuk.

In 2010, after taking office as Prime Minister in Greenland’s Self Rule government, his views became known in Copenhagen when I interviewed him for a book, and it was not much appreciated by the Danish government.  Nervousness arose that the delicate talks with Canada and Russia about the Arctic seabed might be disturbed, and within a day Kuupik Kleist explained to the public that his view was “private” and not that of Greenland’s government.

In May this year, however, he explained to me that he is still of the firm conviction that the North Pole and some section of its surrounding waters ought to be somehow protected for its cultural significance. “The North Pole is something special,” he said. But now he is no longer in politics and his view seems to have found no other real friends.

This text was first published on ArcticToday.com September 20  2019. It has been slightly edited for this blog.