Ordstyrer og Moderator

Martin Breum har i en årrække fungeret som moderator på konferencer, symposier, høringer og andre arrangementer for en række private og offentlige virksomheder –herunder Dansk Industri, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Øresundskonsortiet, Grønlands Arbejdsgiverforening, Folketinget, UNESCO, Integrationsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Europakommissionen i Danmark, Huset Mandag Morgen, Dansk Arkitektur Center, ulandsorganisationen IBIS, på Folkemødet i Allinge flere år i træk, for Oil Gas Denmark m.fl. Martin Breum er en af de mest erfarne ordstyrere i Danmark. Hans flydende engelsk og brede internationale erfaring sikrer præcis håndtering også at større engelsksprogede arrangementer.

 

Martin Breum interviewer Aleqa Hammond i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek, også kendt som Den sorte Diamant. Han holder ofte foredrag på gymnasier og højskoler og i foredragsforeninger i hele Danmark.

Udvalgte arrangementer hvor Martin Breum har været ordstyrer

FOA, DLF, 3F, HK, BUPL, PROSA, Uddannelsesforbundet – Danmark for Velfærd – stormøde 3500 tillidsrepræsentanter 2017
Bryggeriforeningen – Cirkulær økonomi, 2017
Rockwoolfonden
– Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde, 2017
Region hovedstaden: Strategisk rundbordssamtale, 2017
Transfer Day med paneldebat og præsentation af det nye storværk “Danmark og kolonierne” 2017
Folketinget: Præsidiets lukkede konference om folketingets arbejdsformer, 2017
Kulturledelse i samspillet mellem stat og kommune, Slots- og kulturstyrelsen, 2017
Folkemøde 2016 – 10 arrangementer
Trafikstøj, Gate21, 2016
Kvalificeret Arbejdskraft, Reglab, 2016
Bæredygtige Byggeri, Green Building Council, 2016
Faglært til Vækst, Hovedstadsregionen, 2016
ArtTech, Helsingør Kommune, 2016
Globale Bæredygtighedsmål, UNESCO, 2016
Om Ungdomskultur, SYSTIME, 2016
Grønland i den danske folkeskole, Metropol, 2016
Høring om uran i Grønland, Christiansborg, 2016
Om Rigsfællesskabet, Nordatlantens Brygge, 2016
Polarforskerdagene, Ålborg Universitet, 2015
Nordisk Offentlighed, Kulturministeriets døgn 2015
Forskningsmødet 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation
Bæredygtig udvikling i Grønland, Styrelsen for forskning og innovation, 2015
Nordregio Forum – Nordic City Regions in a Global Environment 2015
3F – Vision Danmark 2020, 2015
Oil &Gas Summit 2015, Olie Gas Danmark
Prisfest – Renoverprisen 2015, Dansk Arkitekturcenter
Future Greenland, Grønlands Erhverv, Nuuk, 2015
Det frie forskningsråd, Forskningskonference 2015
Forskningsmødet 2015, Styrelsen for Forskning og Innovation
Prisfest – Renoverprisen 2014, Dansk Arkitektur Center
DI Energis årsdag (2014)
Det Strategiske Forskningsråds årsdag (2014)
Green Growth – on the way to 2030, Aalborg universitet (2014)
Europa kommisionen: Europakonferencen(2013)
Horizon 2020 – EU´s næste forskningsprogram (2013)
Future Greenland 2013
Europe Innova 2012
Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering (2012)
Future Greenland 2012
Nordisk Ministerråds konference om Arktis: ‘Arctic – Changing Realities’