Specialer m.v. om Arktis


Defending Greenlandic Action Space?

Hvilke handlemuligheder kan grønland opnå i kraft af stormagtsrivaliseringen i Arktis? Her analyserer Eva Laufey Eggertsdóttir fra University of Iceland i sit universitetsspeciale de helt særlige muligheder og begrænsninger, Grønland står overfor i Arktis i en tid hvor både Ruslands, USAs og Kinas interesser i Arktis vokser

 


Arctic Providence?

Hvad er drivkræften bag USA’s voksende engagement i Arktis? Supermagten har endelig vendt sig mod nord – men hvorfor? Victor Boysens speciale fra Statskundskab på Københavns Universitet blev skrevet nogen tid før krigen i Ukraine, men USAs fundamentale interesser i Arktis er uforandrede.

 


Colonial Aphasia and Unsettling Feelings in the Danish-Greenlandic Relationship.

Sofie Malm Henriksen har skrevet dette unikke speciale om de koloniale elementer i hendes egen danske forestillingsverden. Et autoetnografisk studie af danskerens tænkning om Grønland og grønlændere. Fra University of Helsinki.

 


Hvem har retten til Nordpolen?

Læs dette umanerligt klare speciale om et umanerligt spidsfindigt og vigtigt storpolitisk juridisk dilemma! Mette Kalmus Larsen fra jura på Århus Universitet fik 12 og specialet blev optaget i  Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid).

 


 Kompetencekonflikt i Rigsfællesskabet– en diskursteoretisk analyse af uranaftalens fastlæggelse

Tre lange år tog forhandlingerne. Hvad ligger der bag Danmarks og Grønlands svære enighed om uranen i Grønland? Henrik Hansens speciale fra K.U. 2016 indeholde diskursanalyse af hele forløbet

 


THE GREENLAND TABOO AND DANISH ARCTIC POLICY

Hvordan bør man forstå Danmarks holdning til Grønland – og de betydning af den nyere historie i relationen?
Christine Bang Andersen fik topkarakter for denne kandidatopgave på Georgetown University.

 


Arctic Cartography: Making space and Claiming Sovereignty through the danish Continental Shelf project

Hvordan skal vi forstå Danmarks og Grønlands krav på havbunden ved Nordpolen – og hvilken politisk rolle spiller selve kortlægningen af området? Lin Mortensgaards vejledere på¨København Universitet var stærk begejstrede for dette speciale.

 


Kina på Grønland: Implikationerne for Rigsfællesskabet

Hvilken betydning har Kinas interesser i Grønland for rigsfællesskabet? Bliv klogere her! Oskar Krabbes hovedopgave på Hærens officerskole blev vurderet til et 12-tal – endda med tidl. ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen som censor.


The Chinese Interest in Greenland and how it Impactsthe relationship Between Greeenland and Denmark

“Ven eller fjende?” Hvordan skal vi forstå Kinas interesse i Grønland? Charlotte Glavind Bülow fik ti for sit topaktuelle speciale på Syddansk Universitet og har venligt stillet det til rådighed her. 

By Charlotte Glavind Bülow


Bør NATO indtage større rolle i Arktis? (2017)

Hvilken effekt vil det have, hvis NATO engagerer sig dybere i Arktis? Og hvilke forskelle er der på norsk og dansk tænkning om samme?

Læs specialet af Emil Sloth Christensen, der blev kandidat fra International Sikkerhed og Folkeret på SDU i 2017


The Greenlandic wish for independence. (2017)

An investigation of the possibilities within free association. Af Mikkel U. Østergaard


Grønlands økonomiske muligheder ved olieboring (2016)

Hvor meget vil Grønland tjene på et stort oliefund i grønlandsk farvand?
Hvad er de kontante udsigter – og risici?
Mathias Vrå Hjort har netop fået højeste karakter – 12 – for dette speciale, hvor offentligheden for første gang får et uvildigt indblik i de komplicerede økonomiske størrelser bag diskussionen om den grønlandske olie.

En kritisk diskursanalyse af Aleqa Hammonds diskursive prakisser (2015)

Et uafhængigt Grønland i min levetid? Ja, hvad var det egentlig Aleqa Hammond sagde om uafhængighed, sprog, kultur og hendes egen rolle, da hun var formand for Naalakkersuisut, den grønlandske Selvstyreregering? Genopdag det hele her! Den skarpe analytiker, Katarzyna Zych leverer en herlig diskursanalyse af A. Hammond retorik.


Ungdomsselvmord i Grønland – forståelse og forebyggelse (2015)

Selvmordene fortsætter i Grønland – ikke mindst blandt de unge. En rædsom tendens, som her beskrives og analyseres i et speciale fra psykologi på Københavns Universitet. Den nu færdiguddannede psykolog, Karen Littauer, der har mange projekter i Grønland bag sig, fik 12 for bedriften.


Dansk Ordenspolitik i Arktis (2015)

Specialets primære bidrag er at placere dansk Arktis-politik i dansk udenrigspolitisk tradition efter 1989. Specialet analysere specifikt på Danmarks ageren under initiativet til Ilussaterklæringen og i forbindelse med Kina og EUs anmodning om observatørstatus i Arktisk Råd


Olie ved Grønland – og balancen i.f.t. miljøet. (2015)

Praktikopgave under ophold på ambassaden i Island v. Mathias Hjorth


Forsoningsprocesser i Arktis – en sammenholdning af forsoningsprocesserne i hhv. Canada og Grønland (2015)

Eksamensopgave af Jonas Flintegaard fra kurset ‘Det moderne Grønland’ på Eskimologi, Københavns Universitet.


Ved foden af et radioaktivt fjeld. (2014)

Kandidatspeciale efterår 2014 Helene Ahrens Johansen. Et antropologisk studie af tillid og mistillid i en grønlandsk bygd.


Hvad betyder den grønlandske identitet og kultur for Grønlands udenrigspolitik? (2014)

Kandidatafhandling, Marc Jacobsen Fortællingen om en unik grønlandsk identitet er ofte blevet fremhævet som noget, der bør styrkes og beskyttes via Grønlands internationale relationer. Men hvad definerer den kollektive grønlandske identitet? Og hvilken betydning har den haft for Grønlands udenrigspolitik siden selvstyrets indførelse? Det undersøger dette speciale af Marc Jacobsen fra holdet bag Arktisk Update. Specialet blev i øvrigt belønnet med et 12-tal.


Rethinking the Realm (2014)

How an independent Greenlandic foreign policy may secure the future of the Realm.! Bacheloropgave af Mikkel Krogh Søndergard


Grønlands Råstofdebat (2013)

Kandidatspeciale: en komparativ diskursanalyse fra 1975-2012 Nikoline Schriver.


De grønlandske råstoffer (2013)

En analyse af kinesiske investeringer og dansk sikkerhed. Bachelorprojekt af Amalie Munkner & Lise Wiederholt Christensen


GRØNLANDSSAKEN SUVERENITETSDISKURS DANSK GRØNLANDSPOLITIKK OG NORSKE REAKSJONER 1909-33 (2010)

Oppgaven er avgrenset til tidsrommet mellom 1909 og 1933, en periode der nasjonalisme preget tidsbildet. Den er videre avgrenset til dansk utenrikspolitikk i forhold til stormaktene og senere mot Norge angående Grønland. Norsk politikk vil i perioden danne for dansk utenrikspolitikk, men det er den danske Grønlandspolitikken som er i hovedfokus.