Undervisningsmaterialer

Alle undervisere i Grønland, på Færøerne og i Danmark har nu adgang til et stort gratis undervisningsmateriale baseret på tv-dokumentarserien “Rigsfællesskabets Historie”. Professionelle gymansielærerer m.fl. har sammen produceret opgaver, lærevejledninger m.v. til en række fag med klip fra udsendelserne, artikler, billeder m.v. Alt er tilgængeligt på Undervisningsministeriets portal for undervisningsmidler   https://www.emu.dk/soegning/rigsf%C3%A6llesskabets%20historie

Andre materialer velegnede til brug til undervisning i de nordiske lande findes på følgende link, hvor der også er mere om Arktis. https://nordeniskolen.org/da/undervisningsmateriale/?searchTheme=historyAndSocietyTags&searchTags=107223,108342&page=1&orderBy=default