pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
Browse artikler skrevet af..

Martin Breum

blog

Nye kort over Grønland – i samarbejde med USA

marts 19, 2019 • Af

Siden nytår har jeg arbejdet på en artikel til Weekendavisen om den såkaldte nykortlægning af samtlige isfrie områder i Grønland. Det er det mest ambitiøse kortlægning af Grønland nogensinde. For den tilfældigt forbipasserende kan det måske synes hverdagsagtigt, men projektet eksemplificerer på fineste vis både styrker og svagheder i rigsfællesskabet, og så illustrerer det samtidig intensiteten i Danmarks samarbejde med USA. Det amerikanske forsvar bidrager med satellitfoto af samtlige isfrie områder i Grønland – et område, der svarer til to tredjedele af Afghanistan. Samarbejdet om kortlægning er blevet konsolideret i Afghanistan, Libyen og andre konfliktområder og udstrækkes nu til Grønland.

Selve artiklen i Weekendavisen kan læses her 

Mange kort i Grønland er stadig baseret på flyfoto optaget fra sådanne Heinkel-maskiner i 1930’erne. – men nu er nye digitale kort på vej.

Undervejs besøgte jeg de ansvarlige for projektet i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og i Forsvarets Materiel- og Indkøbstyrelse i Ballerup. Jeg talte med de ansvarlige i Grønland, både i Asiaq – Greenland Survey og med Vittus Qujaukitsoq, naalakkersuisoq for finanser i Nuuk. Endelig fik jeg en glad bruger i røret: Lederen af Arktisk Kommandos operationer, Jakob Rousøe.

Her er lidt af, hvad jeg fandt ud af:

Det er den danske stats ansvar at sikre kortlægningen af hele riget, men i Grønland er indsatsen i årtier foregået i lavt tempo. Borgerne i Grønland og andre, der har brug for et kort over det åbne land, må ofte lade sig nøje med landkort baseret på luftfoto fra 1930’erne eller i lidt bedre fald flyfoto fra 1970’erne og 1980’erne.

Sådanne kort er ikke meget bevendte. De korresponderer f.eks. ikke med almindelig GPS-teknologi, og problemerne rækker fra de seriøse, hvor redningsindsatser bliver svækket og kystnær sejlads bringes i fare, til det bizarre. Når lovlydige borgere indberetter korrekt GPS-position af nyoprettede hytter på den grønlandske kyst, er det ikke usædvanligt, at Nuuk-myndighedernes gamle og upræcise kort viser, at hytterne tilsyneladende er opført et godt stykke ude i havet.

Situationen har længe været prekær, også for forsvarets opgaver i Grønland, men nu sker der noget. Den hidtil mest omfattende kortlægning af de isfrie områder i Grønland er i de seneste måneder sat i værk i et fintvævet samarbejde mellem de professionelle kortlæggere i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet, Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre, og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup, der trækker på et mangeårigt samarbejde med det amerikanske forsvar.

Nye digitale kort, komplette med tusinder af korrekt placerede grønlandske stednavne, præcist markerede veje, søer, elve, vandrestier og talrige andre faste objekter produceres nu i både civil og militær udgave.

“En egentlig, samlet kortlægning af hele det isfrie område i Grønland er ikke sket i mange år. I mellemtiden er Grønland blevet geopolitisk rigtig interessant, og der er stort behov i de grønlandske forvaltninger i forbindelse med råstofudvinding og anden erhvervsudvikling. Den enkelte borger i Grønland har brug for kort, og hele klimadagsordenen tilsiger også, at vi skal kortlægge Grønland på ny,” siger kontorchef Thomas Damsgaard i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I de seneste næsten tre år har han sammen med projektleder, landinspektør Lola Bahl i et pilotprojekt finansieret af A.P. Møller Fonden produceret moderne, digitale kort over de første 80.000 kvadratkilometer i Grønland. Her undersøgte de sammen med kolleger fra Asiaq-Greenland Survey, det grønlandske selvstyres geodatavirksomhed i Nuuk, hvordan nye digitale geodata bedst tilpasses lokale grønlandske behov, og de konstaterede ikke mindst, at flyfoto ikke længere er nødvendige.

Højtopløselige satellitfoto viste sig at være fuldt tilstrækkelige som grundlag for den visualisering og bearbejdning af data, der i dag ligger til grund for moderne kort i høj kvalitet.

Sidste efterår faldt finansieringen i Danmark på plads, 60 millioner i alt, inklusive 11 millioner fra forsvaret og 15 fra A.P. Møller Fonden. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mødtes med Vittus Qujaukitsoq, finansansvarlig i Naalakkersuisut, Grønlands landsstyre, og Grønland bidrager nu med ajourføring af stednavne, brugerinvolvering i Grønland, lokalkendskab og to millioner kroner.

“Det første sted, hvor kortene virkelig vil gøre gavn, er i redningsarbejdet. Ved tsunamien i Karratfjorden i 2017 var vores kort nærmest ikke-anvendelige, så vi måtte lave noget fra alternative kilder,” forklarer direktøren for Asiaq-Greenland Survey, Bo Naamansen, over telefon fra Nuuk. Et fjeldskred udløste en tsunami, som dræbte fire, bygden Nuugaatsiaq måtte rømmes for altid, og i Grønland frygter man nu, at ændringerne i klimaet vil udløse flere fjeldskred og tsunamier.

Kortmanglen har også frustreret byggeri af vandkraftværker, højspændingsledninger, havne, turisme-erhvervet, forskningsprojekter og beskyttelsen af fortidsminder. Grønland har selv overtaget ansvaret for at kortlægge byer og bygder, men regeringen i København har fortsat ansvaret for både søkort og kortlægning af det åbne land i Grønland, og trægheden har skabt  ærgrelse på begge områder.

Søkortene, der sorterer under Geodatastyrelsen i Aalborg, er særligt forsinkede. Rigsrevisionen har rykket siden 2012, fordi den mangel på søkort, der hersker for store dele af de grønlandske farvande, er til fare for den voksende skibstrafik i Grønland, men Geodatastyrelsen mistede 13 af 14 involverede medarbejdere ved udflytningen fra København i 2016, så mere mærkbare fremskridt skal man på land for at finde.

De eksisterende kort over landmasserne udenfor byerne, hvoraf mange som nævnt er baseret på gamle flyfoto, findes ofte kun i formatet 1:100.000 eller 1:250.000, hvor en kvadratkilometer er bare fire millimeter på hver led. De nye digitale kort over de isfrie områder produceres i formatet 1:50.000, hvor en kvadratkilometer bliver 25 gange større. Præcise højdekurver vil give ny klarhed over landets vertikale beskaffenhed, mens den centrale opgave med korrekt placering af de grønlandske stednavne sikres via samarbejdet med Asiaq-Greenland Survey og Grønlands Sprogsekretariat. Endelig implementeres hele den digitale infrastruktur, så de omfattende data bliver integrerbare både i Grønlands egne IT-systemer og i forsvarets systemer.

“Det er rigtigt positivt, at det hele endelig er på plads. Jeg husker frustrationen over ventetiden helt tilbage fra mit første job i Asiaq i 1995,” siger Bo Naamansen.

Vittus Qujaukitsoq, den ansvarlige fra Grønlands landsstyre, er ivrig tilhænger af Grønlands løsrivelse, men han er glad for nykortlægningen, og landsstyret har engageret sig i projektet og udbredelsen af de nye kort i Grønland:

“Vi har presset på i en del år, men nu, hvor vi er i gang, kan jeg kun være glad for den samarbejdsvilje, der er vist fra den danske regering,” siger Qujaukitsoq. Jeg spørger, om kortlægningen måske kan være med til at forlænge rigsfællesskabets levetid, men sådan ser han det ikke:

“Projektet viser, at rigsfællesskabet fungerer. Klimaforandringerne bringer stadig nye opdagelser, når isen forsvinder — nye landskaber og øer — og vi skal øge sikkerheden for sejladsen. Men den træghed og de hindringer, vi er stødt på undervejs, er en lærebog i, hvordan viljen nok er til stede, men at ressourcerne og kapaciteten ikke nødvendigvis følger med. Grønland er uomtvisteligt på vej til selvstændighed. Det er ikke Danmarks gode viljer, der afgør, hvornår selvstændigheden kommer,” siger han.

De nye kort produceres i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske interesse for Grønland vokser, og det amerikanske forsvar bidrager til det ny kortlægningsprojekt med satellitbilleder af hele Grønlands kyst; et område på 450.000 kvadratkilometer – cirka ti gange Jylland, Fyn og Øerne eller to tredjedele af Afghanistan. Optagelsen af satellitbillederne skal hele vejen rundt langs kysten og optages som en lang bane, så der dannes et sammenhængende billede; det gør processen mere kompliceret end optagelse af enkeltbilleder.

De amerikanske satellitbilleder anvendes til produktionen af både civile og militære kort. Satellitbillederne må dog ikke offentliggøres og kan derfor ikke stilles frit tilgængelig som en del af den samlede civile kortlægning. Derfor er der stadig behov for at købe andre satellitbilleder, der kan offentliggøres, men de amerikanske billeder har høj opløsningsgrad og hjælper de danske kortlæggeres kvalitetskontrol.

Samarbejdet med USA er forankret i Multinational Geospacial Co-production Programme, MGCP, hvor mere end 30 vestlige nationer i fællesskab producerer militære kort. Kontakten varetages i det daglige af militærgeograf, chefkonsulent Marlene Meyer fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der i de seneste ti år blandt andet har koordineret Danmarks bidrag til den internationale digitale kortlægning af Afghanistan, Syrien og andre krigsskuepladser. Danmark har i dag status som “lead nation” i MGCP, og i forsvaret opfattes det amerikanske bidrag til kortlægningen i Grønland som et godt eksempel på udbyttet af det internationale forsvarssamarbejde.

En analyse fra FMI viste allerede i 2012, at kortlægningen i Grønland var forældet. På det tidspunkt var samarbejdet med USA og Danmarks andre allierede om kortlægningen af Afghanistan og andre krigszoner veletableret, og da de danske samarbejdspartnere foreslog en ny kortlægning af Grønland, blev det vel modtaget.

Partneren i USA er det amerikanske forsvars National Geospacial Intelligence Agency, NGA, der på nettet præsenterer sig som “en unik kombination af efterretningsvæsen og kampstøttecenter.” Det er NGA, der leder det internationale samarbejde i Multinational Geospacial Co-production Programme, og den danske produktion udstrækkes nu til Grønland. Forsvaret kan anvende det eksisterende produktions-mønster som model for kontrakter, specifikationer og kvalitetssikring og efterfølgende bliver datamaterialet stillet til rådighed både for Danmarks allierede og det civile samfund i Grønland.

Kommandørkaptajn Jakob Rousøe, operativ chef ved Arktisk Kommando i Nuuk, forklarer, at forsvaret i Grønland ikke bare ser frem til de nye korts øgede præcision, men også til at kunne udveksle digitale kortudsnit mellem skibe, fly og kommandocentral og med udenlandske partnere. Kortene vil fungere som sømløse digitale kort, hvor forsvarets medarbejdere kan zoome og scrolle uanset, hvilken del af Grønland, de færdes i.

“Bare det, at alle fremover kan referere til samme internationalt anerkendte kort, er en kæmpe værdi,” siger han. De præcise højdekurver på de militære kort vil eksempelvis gøre det sikrere at flyve i Grønland med de amerikansk producerede F35-jagerfly, som både Danmark og US Air Force fremover skal arbejde med. Kortene vil hjælpe, hvis helikopterne skal undsætte nødstedte krydstogtpassagerer på kysten, og de vil være nyttige under sejlads ved kysten i tåge, eller når nødpakker skal kastes ned til fangere eller turister i vanskeligheder i fjeldet.

Endelig skal kortene udruste forsvaret til fremtidens militære opgaver. Forsvarets Efterretningstjeneste viser i sin seneste risikovurdering fra december, at jagerfly fra Ruslands nye baser på øerne i Det Arktiske Ocean nu kan nå de amerikanske installationer på Thule-basen langt hurtigere end før.

“Efterretningsfolkene taler mere om den russiske og kinesiske aktivitet i Arktis end tidligere. Det er gået hurtigere, end de fleste forudså. Det er en slags paradigmeskifte,” siger Rousøe, der er tidligere militærattaché i Washington og nøje følger USAs interesse for Grønland.

En topembedsmand fra USAs forsvarsministerium, John Rood, overraskede i september, da han under besøg på Thule-basen kundgjorde, at USA overvejer nye investeringer i lufthavne i Grønland. Amerikanske fly opererer hyppigere end før fra Island i jagten på russiske ubåde, og den amerikanske flåde har genetableret sin Second Fleet, der fra Nordatlanten forsvarer USAs østkyst.

“Det er altid svært at læse, hvad der styrer de sikkerhedspolitiske interesser i USA, men det er næppe forkert at sige, at Grønland spiller en mere relevant rolle i dag end for bare få år siden,” siger Jakob Rousøe.

Den ny kortlægning ventes afsluttet i 2022.

 


blog

Plastic pollution increasing at the top of the Earth

januar 26, 2019 • Af

Increasing amounts of plastic pollution is being detected in Europe’s most northern Arctic regions. This week in Tromsø, I learned how scientists are registering high concentrations of microplastic particles not only in Arctic waters but also in the Arctic ice and snow. Indications are that plastic pollution has reached the still ice-encapsulated North Pole, thousand of kilometers from human habitation.

“Our latest knowledge indicates that plastics really are everywhere now. It is difficult to find anywhere in the Arctic that is not affected, and there is no way to remove microplastics from neither the ocean, the ice or the snow,” senior researcher Dorte Herzke from the Norwegian Institute for Air Research told me.

More than 30 plastic bags were found in the stomach of a beached Cuvier’s beaked
whale in Norway in 2017. Scientists blamed the garbage for the whales death. Photo:
Christoph Noever / University of Bergen

New scientific evidence of plastic litter in the Arctic was presented earlier this week in Tromsø, the main city of Norway’s Arctic north.

Frustration in the sparsely populated Arctic is growing as the overwhelming majority of the plastic litter stems from other parts of the world:

“The debate changed completely two years ago, when we had a whale that came ashore, its belly full of plastic bags. Everyone realized that this was something the whale had gotten into its stomach on its long travels. It brought to our attention that many of the countries that are most affected by marine litter do not produce that litter themselves,” Norway’s foreign minister, Ine Marie Eriksen Søreide, said. Søreide and several other government officials attended this years so-called Arctic Frontiers conference in Tromsø designed to bring science and politics together.

Marine plastic pollution, much of it garbage from the Asia-Pacific region but also from Europe, is pushed into the Arctic seas by global ocean currents, but scientists are also increasingly detecting microscopic plastic particles brought to the Arctic by long-range winds. Falling snow washes these microscopic plastic fragments into the ocean or deposits them on the ice-cover on the oceans.

We can basically follow this concentration of plastic from the atmosphere down through the ice, through the water column and to the sediments on the ocean floor. And don’t forget this is in the Arctic which is already under threat from significant climate change,“ Dr. Ilka Peeken told med. She is a sea-ice ecologist of the Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.

During cruises with Polarstern, a research vessel of the Alfred Wegener Institute, Peeken and her colleagues drilled cores from ice-floes, some originating as far north as the Makarov Basin in the central part of the Arctic Ocean close to the North Pole. These cores contained “an extremely high number” of microplastic particles, she said.

She now worries that plastic will affect the fragile eco-system in the Arctic: “My own theory is that the sea-ice itself further fragments the plastic into even smaller particles. Because sea-ice is so cold, the so-called brine channels in the ice gets very salty, and the salt may further fragments the plastic“ she said.

If proven, this may present a new layer of environmental dilemmas:

“The problem is that the smaller the particles get, the more damage they may do. Today, we talk of nano-plastics where the particles are so small that they can penetrate cells, and there are studies to suggest that they might cause cell damage” Peeken said.    

Norway’s Special Representative for the Oceans, Vidar Helgesen, pointed to the EU as a significant ally:

“The EU’s plastic strategy and its circular economy package is very important. Norway is part of the single market and we welcome common European approaches. The EU-ban on single-use plastics will have a tremendous effect, because the EU is such a big market,” he told me. 

The European Parliament’s Environment Committee this week approved new EU rules on plastic pollution proposed by the EU Comission, including a complete ban on some single-use plastic products often found on European beaches.

As for saving the Arctic against more plastics, Vidar Helgesen, who formerly served as Norway’s Minister for EU Affairs, was only cautiously optimistic:

“I am not sure that in ten years we will have less plastics in the oceans than we have today, but the flow of plastics into the oceans will be smaller. The attention to the issue among the electorate and at the highest political level is a good sign, but sadly we will see for a number of years increased plastic in the oceans before new measures will take effect. You have a number of countries particularly in the Asia-Pacific where it is critically important to get waste management systems into place and where it will take time,” he said.

Scientists stress that studies of plastics in the Arctic are still few and that they still have more questions than answers. A new scientific research project in Tromsø will aim particularly at plastic pollution and Norway is stepping up diplomatic efforts to stem the global tide of plastic litter; an initiative closely linked to Norway’s plans to increase exploitation of marine resources including oil and gas, subsea minerals, fisheries, aquaculture, shipping and tourism.   

“If we are to succeed at creating the jobs of the future and solve the global challenges we have no other choice than to release the enormous potentials of the ocean,” Norway’s Prime Minister Erna Solberg wrote in an op-ed on Highnorthnews.no just prior to this week’s Arctic Frontiers conference.

A total of five government ministers insisted in Tromsø that increased exploitation of the seas, including more oil drillings in Norway’s Arctic seas, can be done sustainably — an argument hotly disputed by environmentalists and some scientists.     

Prime Minister Erna Solberg last year launched a global High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy Panel, which includes (as the only member from an EU country) Portugal’s Prime Minister António Costa as well as leaders from Australia, Chile, Fiji, Japan and other countries. Erna Solberg’s stated objective is three-pronged – to “produce, protect and prosper”.

Dette indlæg blev først bragt på EUobserver.com 25. januar 2019. 


blog

Her er den egentlige forskel på dansk og grønlandsk syn på fremtiden

januar 18, 2019 • Af

En ny undersøgelse af grønlændernes holdning til løsrivelse fra Danmark afdækker en afgrundsdyb forskel på, hvad danske politikere forestiller sig, og det som en tredjedel af vælgerne i Grønland forventer af Grønlands eventuelle løsrivelse. Mens danske politikere gerne fortæller, hvordan Grønland vil opleve et dramatisk drop i velfærden, hvis løsrivelsen skulle blive en realitet, er en stor del af den grønlandske befolkning overbevist om, at løsrivelsen vil gavne den grønlandske økonomi og dermed deres egne livsbetingelser.

På vej til fremtiden – store dele af grønlænderne mener, at løsrivelse vil være godt for økonomien. Foto: Martin Breum

Undersøgelsen, der er lavet under kyndig vejledning af professorerne Minik Rosing og David Dreyer Lassen på Københavns Universitet, dokumenterer først, at 67,7 procent af alle voksne bosat i Grønland ønsker, at Grønland på et eller andet tidspunkt i fremtiden bliver en uafhængig stat løsrevet fra Danmark.

Den del af undersøgelsen vil næppe overraske mange på Christiansborg. To gange tidligere har et lille analysefirma i Nuuk, H.S. Analyse, vist tilsvarende opbakning til visionen om løsrivelse. Det nye i undersøgelsen er, at den viser, hvordan 43,5 procent af de grønlandske tilhængere af løsrivelse mener, at en afslutning på rigsfællesskabet, som vi kender det, vil have “positiv” eller endog “meget positiv” indvirkning på Grønlands økonomi. 62,3 procent af dem, der siger at de ville stemme ja til løsrivelse, selvom løsrivelsen skulle finde sted straks, mener, at løsrivelsen ville medføre forbedringer af økonomien. 

Det har vi ikke før haft dokumentation for, og man kan hurtigt opregne flere grunde til, hvorfor danske politikere formentlig kan have glæde af at spekulere lidt videre over den nyhed.

For de grønlandske politikere er det formentlig tankevækkende, at der er så stor forskel på forventningerne til løsrivelsen i Grønland. Blandt modstanderne af løsrivelsen mener 79 procent nemlig, at løsrivelsen vil have “negative” eller “meget negative” konsekvenser.

Der er med andre ord og uanset, hvad man selv mener, en oplagt risiko for at splitte den grønlandske befolkning i to grupper med meget forskellige fremtidsopfattelser. Man behøver blot at tænke på Brexit og den lammelse, der har ramt Storbritannien, for at ane, hvor destruktivt en sådan kløft kan udvikle sig.

For den videre dansk-grønlandske diskussion kan vi konstatere, at 43,5 procent af alle tilhængerne af løsrivelse i Grønland er meget langt fra at være enige i den analyse af løsrivelsens potentielle konsekvenser, der ofte lægges til grund i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og andre har fra folketingets talerstol gerne gjort opmærksom på, hvordan 52 procent af de offentlige udgifter i Grønland fortsat finansieres af det årlige bloktilskud fra Danmark. Og så føjer de gerne til, at Grønlands søgrænser, politivæsen, fiskerikontrol og redningstjeneste fortsat opretholdes uden mange omkostninger for Grønland blandt andet i kraft af det danske forsvars Arktiske kommando og de tilhørende fly, skibe og det specialiserede mandskab. Denne faktaboks bruges af danske politikere i mange forskellige aftapninger; den kan uddybes i detaljer om plejehjem, skoler, børneomsorg og andre velfærdsgoder, som angiveligt vil mangle, hvis bloktilskuddet engang skulle blive blokeret, fordi grønlænderne vælger at løsrive sig.

På samme måde — omend med mindre direkte politisk fortolkning – leverer  Grønlands Økonomiske Råd, ofte repræsenteret ved Rådets formand, den tidligere overvismand i Danmark, Torben M. Andersen, løbende analyser og kommentarer, der viser, hvordan Grønlands økonomi skal forbedres markant, hvis det hele skal hænge sammen på lidt længere sigt; senest præsenterede Torben M. Andersen analysen på den årlige Grønlands-konference i DI.

Torben M. Andersen afholder sig som professionel økonom selvfølgelig fra at mene noget om, hvorvidt Grønland skal løsrive sig eller ej, men Rådets analyser følger samme logik som de danske politikeres. Logikken lyder, at der er så mange udfordringer for langtidsholdbarheden af den grønlandske velfærd, at det selvsagt ikke nytter at rokke for meget ved båden — for slet ikke at tale om at løsrive Grønland fra det åndedrætsopholdende bloktilskud fra den danske statskasse.

Problemet for dialogen mellem Danmark og Grønland er altså ikke —  ved vi nu fra den nye undersøgelse — er at mere end 40 procent af løsrivelsestilhængere i Grønland ikke har fæstet nogen lid til den analyse, der er den gængse i Danmark. De ønsker ikke bare løsrivelse i en eller anden paradoksal trods af den analyse, der dominerer i Danmark; de simpelthen dybt uenige i selve analysens substans.

Graferne i den nye videnskabelige undersøgelse taler deres eget, tydelige sprog: Blandt de 38,4 procent af vælgerne, som ville stemme ja til løsrivelse straks, mener 27,7 procent, at løsrivelse vil have “meget positiv” indvirkning på den grønlandske økonomi, mens 34,6 mener, at effekten vil være “positiv”. Jeg tillader mig at gætte, at en væsentlig del af de samme mennesker faktisk mener, at tilhørsforholdet til Danmark ligefrem er en byrde for den grønlandske økonomi. Det er ikke præcist det, tallene viser, men forestillingen om, at det dansk-grønlandske forhold i økonomisk forstand er til dansk fordel (og i øvrigt længe har været det), har man kunne møde i Grønland længe, og den forestilling har den danske, politiske retorik altså tilsyneladende ikke rokket ved.

Det efterlader en afgørende kløft i dialogen, som ingen hidtil har anvist nogen umiddelbart farbar vej over.

Vi ved ikke, hvordan respondenterne når frem til analysen af de forventede, økonomiske konsekvenser af løsrivelsen. Men undersøgelsen hjælper til at forstå, hvorfor partier, der argumenterer for løsrivelse, lige siden de politiske partiers historie begyndte i Grønland, har høstet den overvejende del af stemmerne, når der er valg i Grønland.

Tallene viser en lidt større opbakning til visionen om løsrivelse i bygderne langs kysten end i de lidt større grønlandske byer. De viser også, at opbakningen er lidt større blandt de grønlændere, der opfatter sig selv som mindre velstående, end blandt dem, der mener, at de i økonomisk forstand har det lidt bedre. Det er ikke store forskelle, men de svarer nogenlunde til den almindelige antagelse, der har været gældende i Grønland i nogle år, nemlig at de løsrivelsesivrige partier har lidt større opbakning blandt vælgerne i de mindre kystsamfund, hvor der er mange fiskere og fangere, end i byerne, hvor der er relativt flere lønmodtagere og folk med formel uddannelse.

Ligesom deres vælgere, synes heller ingen af de toneangivende aktører i grønlandsk politik at dele den økonomiske analyse af løsrivelsens potentielle konsekvenser, der oftes lægges til grund i Danmark.

Der er ingen af de ledende politikere i Grønland, der argumenterer for, at befolkningen i Grønland bør acceptere en nedgang i levestandarden til gengæld for hurtige skridt mod løsrivelse. Velfærdssamfundets vedligeholdelse er i Grønland såvel som i Danmark blevet en fast del af al politiks mål, og det rokker visionen om løsrivelse ikke ved. Politikerne fastholder i stedet mere eller mindre implicit, at løsrivelsen vil styrke Grønland, frisætte flere kræfter, skabe initiativ, nyt mod og fornyet innovation både i det private og i det offentlige, herunder til omlægning af den ganske store, offentlige administration i Grønland, der sluger en pæn bid af det offentlige budget, og som i mange politikeres øjne er en noget klodset klon af den danske centraladministration.

På samme måde kan man også møde det argument, at  løsrivelse vil gøre det nemmere at inddrage de svageste mere aktivt i samfundslivet, fordi de efter løsrivelsen i højere grad vil føle sig anerkendt, blive set og hørt — også selvom de ikke taler dansk.

Den nuværende finansansvarlige i Naalakkersuisut, det grønlandske landsråd, Vittus Qujaukitsoq, gjorde under seneste valgkamp i det tidlige 2018 klart, at han var parat til at acceptere en vis nedgang i levestandarden i Grønland, hvis det var nødvendigt for at fremskynde løsrivelsen, men det var en enlig svale. Han fulgte det ikke op med detaljer, og det var ikke et udsagn, der vakte større furore. Opstanden over denne fravigelse fra hovedreglen udeblev, muligvis fordi Qujaukitsoqs overraskende melding lå fjernt fra den gængse politiske logik i Grønland, som også Vittus Qujaukitsoq som mangeårigt medlem af Siumut, det gamle regeringbærende parti i Grønland, længe har repræsenteret. Qujaukitsoq stiftede fort før valget i april sit eget parti, Nunatta Qitornai, men han opererer i tæt koalitions-symbiose med formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, der også er formand for Siumut, og i den alliance har tanken om at give køb på skoler, plejehjem og børneomsorg til gengæld for et hurtigt ryk mod løsrivelsen ingen plads. Løsrivelsen ses snarere som et værktøj til større eller i hvert fald vedligeholdt velfærd, ikke det modsatte. Der findes endnu ingen offentliggjorte, teknisk-økonomiske analyser, der dokumenterer, at løsrivelse ville styrke økonomien, men vi ved nu, at den antagelse har godt fat i vælgerkorpset.

Den nye holdningsanalyse blev offentliggjort i Nuuk i begyndelsen af december. Den  gennemføres af de to ph.d.-studerende: Kelton Ray Minor, der forsker ved Kraks Fond Byforskning og Centre for Social Data Science (SODAS) på Københavns Universitet, og Gustav Agneman fra Økonomisk Institut i Købehavn. De to og fire forskningsassistenter fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, opsøgte over to måneder i sommer 606 voksne i 13 byer og bygder fra nord til syd i Grønland, og bad dem udfylde et spørgeskema. Alle respondenter var nøje udvalgt af Grønlands Statistik, der sikrede et repræsentativt udvalg af unge, gamle, by- og bygdeboere. Undersøgelsen viser også, hvordan grønlænderne oplever klimaforandringerne, fiskeriet og udsigterne til minedrift i Grønland. En større rapport med flere tal og analyser ventes til februar. Undersøgelsen er en del af forskningssamarbejdet Greenland Perspective mellem Ilisimatusarfik, universitetet i Nuuk, og Københavns Universitet.

Dette blogindlæg blev i sin oprindelige version bragt som nyhedsanalyse på Altinget:Arktis 9. januar 2019. Den oprindelige tekst indeholdt en unøjagtig fremstilling af flere tal. Både tekst og tal er siden blevet korrigeret. 

Skulle du have lyst til at se, hvordan de første resultater af den nye meningsmåling blev lanceret i Nuuk, ligger hele begivenheden på Youtube. De resultater, der er omtalt ovenfor, præsenteres i den sidste del af seancen:


blog

Did anyone talk about the Arctic at COP24?

januar 2, 2019 • Af

 

Teenage activist Greta Thunberg is seen inside the venue of the COP24 U.N. Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland. (Kacper Pempel / Reuters)

I keep wondering if anyone really talked about the Arctic in Poland at COP24, the great international climate meet that recently ended? This was for a brief moment the world’s most important arena for the battle against climate change, designed to get the Paris Accords from December 2015 on track — but where was the Arctic?

Looking back at two weeks of intense global media coverage, I wonder where were the heads of states from the Arctic countries blasting away about the effects of climate change in the Arctic?

Where were the key ministers from the eight Arctic governments banging fists against podiums to fuel important speeches about the challenges to the Arctic peoples, the villages ravaged by coastal erosion, the threats to biodiversity, the decimated herds of reindeer, the melt of Greenland’s ice sheet and of sea ice in the Arctic Ocean, the buckling infrastructure, the heating oceans, the melting permafrost and how the changes in the Arctic will affect the entire globe?

And indeed, where was the Arctic Council? The body that the Arctic governments so often praise as their common platform, our successful melting pot of good intentions, strategic diplomacy and inclusive Arctic governance? How many times have the Arctic Council issued statements on the need for action against climate change? So why did the new Secretary General of the Arctic Council not stand up in an epic moment, devoid of all falsehood and pretense, to face the cameras and tell the world how the eight Arctic governments had asked her to first of all ask for two minutes of silence — and then go on to declare, on behalf of the eight nations and all the indigenous Arctic peoples, that as from this moment all political activity in these eight Arctic states —  including Russia and the USA —  would be drastically re-designed and focused singularly on the prevention of further, catastrophic heating of the planet — and richly inspired, of course, by the consistent work of the five scientific working groups of the Arctic Council, encompassing hundreds of the most dedicated scientists of this world, who have already long ago documented how urgent action is sorely needed. And excuse us, by the way, for not doing this long ago.

‘No talk about climate’

Sometimes it is good to allow oneself a bit of wanderings like this.

I know of the limits to the mandate of the Secretary General of the Arctic Council and, more importantly, the absence of wider commitments to climate efforts in capitals like Moscow and Washington.

But the absence of newsworthy Arctic interventions from political leaders of USA, Russia or other Arctic states at COP24 in Poland reminds us how climate change in the Arctic does not seem to be what drives the agenda for many key political leaders in the Arctic capitals.

The governments of the Arctic are concerned about sustainable development, which is something quite different. Indeed, few know exactly what the term means, but the governments mostly agree that it does not compel them to focus more seriously on climate change, even if the problem is certainly there in the statements of intent.

The Moscow government has recently announced yet another larger-than-life 5.5 billion-ruble investment plan for the Russian Arctic. A colleague from The Independent Barents Observer in Norway travelled with Russian prime minister Medvedev to the booming oil and gas-center in Sabetta in Russia’s far north Yamal Province to report how the new plan covers “investments in regional infrastructure and natural resource development, including railway construction, new sea ports and development of hydrocarbon and coal fields….There was no talk about the aggravating and potentially devastating climate changes that are unfolding in the Arctic. The meeting headed by Medvedev had its focus not on nature protection, but on exploitation.”

In Alaska, on the U.S. side of the Bering Strait latest news is the revitalizing of plans for a new 200-mile highway to copper fields in the far north — and a rush to drill for more oil in more places on the North Slope, including a long-fought-over wildlife refuge; probably to no-one’s surprise. Economic development has been for years on the top of the agenda of many Arctic communities, and the governments of the Arctic countries have been quick to incorporate this natural desire of the peoples of the Arctic into comprehensive, national strategies for future growth.

Teenager steals the attention

The governments of the Arctic states are home to the most glaring evidence of climate change available on the planet. They are rich in economic resources, in technology and knowledge; they have financed for almost three decades substantial science into just about any aspect of climate science in the Arctic, including science conducted by the Arctic Council’s productive scientific working groups. Hundreds of scientific articles, reports and carefully calibrated suggestions for action have been crafted by scores of conscientious experts from across the Arctic — and yet no-one from the governments of the Arctic really stood up to present all this in Poland. The science by the working groups is of course carefully integrated into IPCC’s reports, but is is not boosted in very visible ways by political leaders.

The Arctic Council, to be fair, was certainly not absent in Poland. The Arctic Council and the government of Finland, which is presently chairing the Arctic Council, co-hosted a 90-minute side event for all interested parties to attend on the heady effects of black carbon in the Arctic. An obvious item for the global audience at COP24. Black carbon, which is basically soot from industries, power-plants, gas-production, cars and households in Europe, the U.S. and Asia, is darkening ice and snow in the Arctic, so that the Arctic absorbs more of the sun’s warmth than before. At the event, starred by the environmental ministers from both Finland and Poland, experts told the audience how this heavy source of climate change could fairly easily be extinguished using existing technologies, and a representative from the Climate and Clean Air Coalition told of worldwide efforts to curb black carbon emission.

Meanwhile, 15 year old Greta Thunberg from Sweden stole much of the media attention at COP24 with a three-minute speech. In carefully braided pigtails she faced the global gathering of ministers, diplomats and negotiators of all hues and gave them all she had: “You only speak of green eternal economic growth because you are too scared to be unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess,” she said.

I understand that diplomacy is about finding compromise in the real world. I know that it will most probably never happen, but quietly, I allow myself to wonder if any key political representative of a key Arctic government will ever speak about the Arctic with similar nerve.

 

This blog was first published on ArcticToday.com  26. December 2018


blog

Film festival in Murmansk shows why dialogue with Russia is necessary — and tough

december 21, 2018 • Af

 

The male choir of Russia’s Northern Fleet performs at the award ceremony at the Northern Character film and television festival in Murmansk. (Lars-Petter Kalkenberg)

We drive from Kirkenes at the very top of Norway to the Russian border and across the tundra for four hours to Murmansk, the biggest city in the Arctic, with a population of about 300,000. The windshield wipers on our minibus battle snow most of the way. I have been asked to sit on the jury of Northern Character, a film and television festival in Murmansk about everything in the north. It is not one of the biggest film festivals in Russia, but well organized by people from the local television station TV21 in collaboration with colleagues from Norway, Sweden and Finland.

I am about to experience just how hard it is to level with Russians when the chips are down. A valuable lesson if one wants to understand why Arctic cooperation with Russia is so crucial — and so tough.

We drive through one the most militarized regions of the world. It is here in the northernmost part of northwest Russia that Russia’s mighty Northern Fleet keeps its stealthy submarines, its nuclear warheads, battle-ready warships, fighter jets, garrisons and so forth. To its neighbors, Russia is a constant source of nervous jitters and the Northern Character festival, now in its 11th year, is one of the many civil society projects designed to keep confidence building people-to-people conversations going across the borders.

Common history

For the festival, 174 film and TV productions in all genres have been selected. Hard-nosed unfiltered critique of those in power is not in vogue here, but the festival’s ambition reflects Russia’s long tradition of quality films and a newer trend, dating back at least 15 years, of cooperating with the neighboring Nordic countries.

Northwestern Russia, northern Finland and northern Norway share a long and complex history. For many centuries tradespeople from northern Russia brought  flour and meat to the poor fishermen in northern Norway. Today many Russians go shopping in Kirkenes where many street signs are bilingual, people in the border region do not need visas and many of residents of Kirkenes are Russian.

In the winter darkness we pass the memorial for those who died at the front close to Litsa River. In the Second World War some 40,000 Russian soldiers died here fighting German troops who, like us, came from the West.

From 1941 the Germans pressed forward in a fatal attempt to take Murmansk. In this part of Arctic Russia the harbors are ice-free year round and allied convoys from Great Britain and the United States used the harbor in Murmansk to deliver food, ammunition, and thousands of tanks, vehicles and fighter planes to the Red Army. The Germans were stopped at Litsa River, where a hellish battle raged for three years. The Germans died from the cold and Russian perseverance. In October 1944 the Red Army freed northern Norway. Kirkenes was the first city in Norway to be liberated from Nazi occupation, and the neighborly relations between Russian and Norway took on new depths.

The jury is split

War is also with us at the festival and one documentary, “Overdrive, return point” by Russia’s Natalia Gugueva causes us particular difficulties. The film is about Crimea, or more precisely about an airbase close to the town of Saky north of Sebastopol in the southern part of the Crimean peninsula.

In 1992 at the break-up of the Soviet Union, the airbase at Saky is Soviet, but it is now to be handed over to independent Ukraine along with the rest of Crimea. The Russian pilots are given a choice: You can continue to serve Russia, but only if you move to Severomorsk-3, an airbase near Murmansk in Russia’s Arctic. Or you can swear a new oath of allegiance to Ukraine and keep flying in the sun over Crimea.

The film, which is supported by the Russian Ministry of Culture, follows the pilots who go north; they refuse to pledge allegiance to anything but Russia. Through Guguevas skillful instruction and because of Eugen Kuznetsov, a charismatic Russian jet pilot and the main character of the film, Gugueva’s documentary is in many ways a deeply moving drama about patriotism, sacrifice and existential doubt. It is Gugueva’s third film about the pilots. She expertly uses older and brilliant new footage, and we are taken right into the fateful days in 2014, where Russian troops take over Crimea. Everyone fears that a war will break out between Ukraine and Russia, and the Russian pilots at Severomorsk-3 are forced to weigh whether they will be able to shoot at and potentially kill those of their old colleagues who chose to stay in Saky.

I would have rated this documentary among the very best at the festival, if it wasn’t for one unforgivable fault. About midway it constructs a grossly generalized, spiteful, manipulated and derogatory image of the entire Ukrainian people, which renders any praise of the film impossible.

After hours of discussion over two days of deliberations our jury is split in two. It is the Russians against us from the West. Without any prior contact between us, the four of us from the Nordic countries have all reached the same conclusion: We cannot give this particular documentary any of the many prizes of the festival.

Our professional conversation about films is about to disintegrate into personal attacks. One of our Russian jury members asks me whether I have ever served in the military, as if this has bearing on my ability to have an opinion on films. My Norwegian colleague is similarly treated. At no stage do our Russian friends acknowledge our key argument that such wildly generalizing and outright hateful statements about an entire people has no place in this world. In stead they suggest that we lack knowledge of Russia’s history or that our critique is caused by the film’s poor English subtitles. For reasons never shared with us, it is obviously not an option that the festival can end without praise to this film.

The president of the festival has to be summoned to break the deadlock and finally it is agreed that the jury will not award any prize to Gugueva’s film. It is also agreed, however, that the Russian president of the jury, acclaimed filmmaker Yusup Razykov, can award the film a “special mention” in his own name.

Nobody is really happy. But at least the four of us from the Nordic countries stood our ground and at the award ceremony in Murmansk our jury president dutifully tells the audience about the split.

I learned an important lesson. If you want to talk to Russian colleagues about matters close to their core persuasions, come well prepared. Be aware that you will not necessarily win the argument and that it may be worthwhile to prepare a Plan B that at least allows for continued dialogue.

The rest of the festival was loads of fun, loads of film — some good, some  bad. We had sincere and very useful, neighborly talks about journalism, art, our common history, the nature of peace and how we can work together. And in the jury we agreed when it came to the Grand Prix, the most prestigious of the prizes awarded. We gave this to “24 Snows,” a 90-minute documentary by Mikhail Barynin. A portrait rich in detail of Sergey, a horse breeder and reindeer herder in Yakutia in the Siberian forest. Barynin avoids the overly romantic while unfolding a disappearing way of life and the splendors of the natural world. The narrative of this Russian documentary is not be the sharpest, but our Russian colleagues argued convincingly why it is important that these marginal Arctic communities are brought forward in contemporary Russia. The footage of “24 Snows” is brilliant and the film is also awarded a prize for “best camera.”

Finally, at the peak of the award ceremony we are once again reminded of the permeating presence of Russia’s defense forces in this region. The large and almost all-male choir of Russia’s Northern Fleet treats us to a spectacular hour-long dance and song concert. A smooth baritone in black uniform sings “Strangers in the night” with the finest of Russian accents.

Martin Breum is a Danish journalist specializing in the Arctic. His participation at the Northern Character festival was organized by the Nordic Journalist Center in Denmark.

The views expressed here are the writer’s and are not necessarily endorsed by ArcticToday, which welcomes a broad range of viewpoints. To submit a piece for consideration, email commentary (at) arctictoday.com.


blog

Why people matter when we talk about Arctic climate change

november 12, 2018 • Af

It is very difficult to have a conversation with an ice-floe. You may select a floe with an intriguing personal history; perhaps a past way up in the Arctic Ocean or a recent history of nerve-wrecking encounters with menacing icebergs. Even so, I would assume that your conversation will be short and shallow, devoid of any new hope, love or inspiration, based almost exclusively on your own muddy thoughts and mounting fears of climate change which your local news most likely refueled once again last night.

We talked about this at the recent Arctic Circle conference in Iceland among the more than 2000 people attending from all over the Arctic, and we talked about it in Finland a few weeks earlier among the 400 people at the great congress of CAFF, the Conservation of Arctic Flora and Fauna Arctic Council working group.

The question is, how do we talk sensefully about climate change? How do we configure the heady effects of climate change in the Arctic without herding ourselves and the rest of the world into a shivering abyss of fear and apathy?

Scientists, environmentalists, writers, filmmakers and politicians all around the Arctic are scratching their heads to find a way to shake the rest of the world into actually caring about climate change in the Arctic. I was intrigued to report in this space a few weeks ago how the World Wildlife Foundation is even turning away from the story of the soon-to-be-extinct polar bear; realizing after years of campaigning how it certainly generates much caring for bears but not really the kind of action on climate change that the WWF is looking for.

Thankfully, bright people are providing new food for thought. Look for instance to the Swedish professor of environmental history Sverker Sörlin, and you will learn why it may be worth remembering that ice-floes do not make great conversation or why stories of struggling polar bears or thawing permafrost in Siberia are unlikely to cut it alone.

 

In a new wide-reaching book “Competing Arctic Futures”, Sverker Sörlin in the concluding chapter warns us of the many projections of the future of the Arctic based on simplistic or reductionist perspectives, as he calls them. Our current visions of the future of the Arctic, Sverker argues, are “science informed projections of waning sea ice and irreversible warming”. As climate change accelerates, natural science and its preoccupation with ice, snow, permafrost and other natural phenomena quite sensibly becomes more dominating in our thoughts on the future, but we must not forget that in the end it is us — people — who decide how to react.

“Once you introduce societies and their complexities, contrasts, and creativities, there will always be a healthy balance between the necessity to simplify and predict on the one hand and the necessity to doubt and point to alternatives on the other. Above all, it will be necessary to allow for democratic and collective, indeed political agency which is another word for freedom,” Sverker writes. He is calling here primarily on scholars in the humanities, but the rest of us are invited, too, I believe.

Hurricanes have long been given names like Katrina or William, but you cannot talk sense to them, plan for the future or fall in love with them. One of Sörlin’s colleagues, Nina Wormbs from the Royal Institute of Technology in Stockholm, argues in the same book how the two most dominating features in current predictions of the future of the Arctic – climate change and resource extraction – seems to be pushing all other alternatives aside.

“The possibility to choose between different futures by the way of our own actions seems virtually absent”, she writes. “Determinism has increased with the forcefulness of climate change, to many invisible but nonetheless perceived as unstoppable. This narrative has consequences for the possibility of action in the present. It certainly provides opportunities for some, but for others it offers mostly constraints, if not decay,” she writes. The book is a great scholarly journey with entries also from several Russian scholars through our urge to predict and shape the future of the Arctic, but it begins and ends, perhaps unintentionally, with a timely warning.

“We must not conflate how climate responds to human action (…) with how humans can respond to the changing climate,” as Nina Wormbs puts it.

Many in the Arctic have been concerned for long how indigenous – or just Arctic –  voices are often missing from the global picture of the Arctic. In “Chasing Ice”, for instance, the prize-winning documentary film of retreating glaciers by US photographer James Balog, only one person from the Arctic, an unspeaking inuit sled handler, appears for a few seconds. In journalism we hail those like Elizabeth Arnold, a former U.S. National Public Radio (NPR) correspondent, who told us at the Arctic Circle conference of her project “Combatting Arctic Climate Change Fatigue by Bringing Indigenous People and Resilience into the Story”. Other concerned journalists in Norway, Russia, Finland and Sweden are doing the same.

In science climatologists and oceanographers struggle to incorporate indigenous knowledge and experiences in their work. In Arctic politics Arctic peoples are Permanents Participants within the Arctic Council and elsewhere present under other nominators, but in the global, grander picture of Arctic development their role is often limited.

Chinese scientists in action; China is rapidly becoming a major player in the Arctic Photo: Xinhua

Also in this regard climate change is adding to the challenge. In 2015 we learned in “Contesting the Arctic” (Steinberg, Tasch and Gerhardt; I.B.Tauris) how at least seven different schools of thought compete for dominance in current thinking on the Arctic. There are those who fathom the Arctic primarily as a terra nullius, unclaimed and up for grabs, others imagine the Arctic principally as a resource frontiers waiting for eager patrons of industry and still others see the Arctic mostly as a pristine gem of nature that we should all rever and protect.

Most of these imaginations allow only limited space for the indigenous and climate change is squeezing this room even further. As researcher Eric Paglia from the Swedish Defence University investigates in “Competing Arctic Futures” the current understanding of the Arctic is increasingly incorporating countries and actors who are not in any usual sense of the word even Arctic at all.

After the cold war journalists, scholars and politicians talked increasingly of the Arctic as a region of nations and peoples with comparable interests and living nicely within a somewhat defined common geography. Those were the days when the Inuit Circumpolar Congress, the Arctic Council and other regional bodies came to life.

But climate change and the explosion of global interest in the Arctic is changing the story once again. Paglia scrutinizes otherwise confidential documents from China, Germany, Japan, South Korea, the UK and other non-Arctic nations to find out how they assert their claim to the Arctic. He recounts how the Arctic as it is increasingly presented now also encompasses Chinese interests, Singaporean suggestions, inputs from the EU, India and South Korea. Symptomatically, as I write this, preparations for an Arctic Circle pop-up conference in Seoul this December is underway. Climate change, climate science, shipping and commerce is connecting the Arctic to the rest of the world. All of which will further narrow, most likely, the space offered to Arctic indigenous voices and perspectives in stories about the Arctic in international newspapers, in news items on tv, in films and other renderings.

Chinese world map – used by some Chinese authorities at least since 2014

Perhaps the Arctic is indeed even moving to a whole new location. As New Zealand’s  famous China scholar Anne Marie Brady brings to attention in her book “China as a Polar Great Power”, the Chinese authorities are increasingly advocating the use of a new world map. In this world image the Arctic no longer lie far away at the cold top of the Earth. Rather, the Arctic and the Arctic Ocean is, at least on this map of a China-centered world, located much close to the central line of action; not in the global periphery.

Obviously, we need to talk about all this. And as we are now reminded, conversations with ice-floes, polar bears or thawing permafrost are unlikely to suffice.

“Competing Arctic Futures – Historical and Contemporary Perspectives” (ed. Nina Wormbs), Palgrave Macmillan 2018.

 

 

This blog was also contibuted to ArticToday.com

 

 

 

 


blog

The USA and China both have designs for Greenland – but both talk only little about them

oktober 17, 2018 • Af

Two seemingly unrelated messages, reaching us only a few days apart, recently revealed how Greenland occupies an increasingly strategic place in today’s geopolitics. One of the messages might mean that the U.S. will soon send more troops, planes and other military equipment to Greenland; the other means that China’s growing and apparently semi-secret Arctic ambitions should probably be scrutinized in a new light.

Thule Air Base – a new statement of intent may lead to increase US military presence in Greenland

First, a message came from Thule Air Base far up in the western parts of Northern Greenland. The US Air Force has run this base since the 1950’s and it is still a crucial facility in the defence of the American heartland, in particular since it provides early-warning of potential nuclear missiles from Russia, North Korea and China and because of its impressing array of antennas that pick up intelligence from military satellites and forward it to the US. I spent some days there last year and left with a clear sense that I had for long been deceived by the remoteness. The remoteness does not make the base less important, on the contrary. It is precisely the proximity of the base to the countries on the other side of the Arctic Ocean that gives the base its significance. 

On September 16, while visiting Thule Air Base, U.S. Undersecretary of Defense for Policy, John Rood signed a declaration of intent to invest in dual-use military and civilian infrastructure that was swiftly disseminated to the public via Facebook by the U.S. Embassy in Copenhagen. “In light of world events, the US acknowledges the increasing importance of the Arctic,” the message read. “This Statement of Intent lays out the principles for investments in Greenland to enhance US military operational flexibility and situational awareness…the US Department of Defence intends to pursue potential strategic investments vigorously….for example…in projects related to the airport infrastructure in Greenland that may have dual civil and military benefits. These investments would seek to enhance US and NATO capabilities in the North Atlantic region…”

It was a seemingly concrete, but really very opaque message, raising more questions than it answered. It was impossible for ordinary mortals to know if it meant, for instance, that the U.S. Air Force will soon expand far beyond Thule Air Base and build more airports for fighter jets and bombers in Greenland. It could be read in that way, but for the uninitiated the wording left everything in the air. Is the U.S. Air Force concerned over Greenland’s own plans for new airports? Or was the message really to say that the U.S. does not tolerate any Chinese involvement in Greenland?

John Rood’s declaration of intent was made public at a supremely sensitive moment. Denmark and Greenland are currently embroiled in a controversy over new airports in Greenland. Naalakkersuisut, the Self-Rule government in Nuuk, wants to enlarge the airports in Nuuk, the capital, and in Ilulissat, the main tourist attraction in Greenland and to build a new airport in the south.

A Chinese company, China Communications Construction Company, is among the five companies pre-qualified for the construction. Denmark worries that China’s involvement could potentially land Greenland in a painful debt-trap and compromise its security. To keep China from becoming involved, Danish prime minister Lars Løkke Rasmussen has offered to invest some $100 million and to secure low-interest loans that would greatly ease Greenland’s financial burden and make Chinese funds (and probably also CCCC’s entrepreneurial skills) irrelevant. This offer led go the collapse of the ruling coalition in Nuuk, since one of the coalition’s parties feared renewed Danish influence in Greenland. John Rood’s message came right in the middle of all this, and most press reports linked it to this very current, Danish-Greenlandic discussion.

Then, finally, one of Denmark’s leading security analysts, Henrik Breitenbauch, head of the Center for Military Studies at the University of Copenhagen, offered a more scholarly interpretation of John Rood’s message. Writing in Weekendavisen he explained that in his analysis the U.S. declaration had less to do with the local discussion, even if the U.S. would certainly share Denmark’s distaste of Chinese involvement in Greenland. The U.S. message, rather, should be read as a reflection of a very real shift in American military priorities. The U.S. is focusing its military still more on the defense of the North American continent. It is a shift of direction in the entire international engagement of the U.S. Breitenbauch laid out how this shift will mean “less focus on the fight against terror in North Africa and the Middle East and more focus on the Atlantic and the Pacific, and in addition on Russia, China and other nations with the capacity to directly harm the U.S., such as Iran and North Korea.”

This means, Breitenbauch explained, that the northern part of the Danish realm — Greenland in particular — will once again become highly relevant in a global security perspective. “Decision makers in Copenhagen and Nuuk should keep their eyes peeled and follow events very closely,” he wrote.  He reminded us how the U.S. Navy has revived its Second Fleet, which was superbly important during the Second World War but taken out of service in 2011. This Second Fleet has recently been brought back to life and given responsibility for the defense of the northeastern part of the U.S. and all waters to the North Pole.

In extension, Breitenbauch predicted, the U.S. Air Force may very well chose soon to strengthen its monitoring of Russian subs in the North Atlantic and its defense of Thule Air Base. This is how we should understand John Rood’s message, he argued. It could lead, he wrote, to “massive increase of American military — in particular airborne — capacities in Greenland. Because of the extreme conditions and enormous distances even temporary deployment of limited numbers of advanced fighter planes will demand very large operative and logistical support structures with men and material on the ground. It would be at a level we have not seen since the Cold War.”

A few days after John Rood’s message, Anne Marie Brady visited Denmark and lectured at Copenhagen Business School. Anne Marie Brady is a professor at the University of Canterbury in New Zealand, a fellow at the Woodrow Wilson Center in Washington and one of the world’s most prominent China scholars. She has studied for 30 years the Chinese party state system and, for the last 10, China’s polar ambitions. In 2017 she published the immensely detailed and well documented “China as a Polar Great Nation,” the first book ever to comprehensively investigate in one go China’s Arctic and Antarctic strategies, public statements, hidden policies, polar budgets and investments, concrete polar expeditions and activities.

Chinese scientists in action; China is rapidly becoming a major player in the Arctic Photo: Xinhua

In Anne Marie Brady’s analysis, China sees the polar regions as it does the great oceans and outer space: As strategic frontiers decisive for the future of the world and for world dominance.

“China has studied other great powers. John F. Kennedy talked about how a great power will be able to be dominant in outer space, in the high seas, and China has added the polar regions and the cyber domain as new strategic territories that are owned by no one. China is expanding into areas of the world where there is room to move, and where it really is a question of whether you have got the capacity, the human resource and the financial resources to expand into them,” she told me.

She stressed repeatedly how China’s formal statements and document, published in English and aimed at a foreign audience, would often reveal only the benign, while China’s real intentions, its underlying strategies and priorities would remain either hidden or only accessible to those mastering Chinese. “Within the party state system information management is a very important tool. So if countries like Denmark and Greenland want to have a sound China policy they need to look beyond what they are told in English and into the Chinese discourse. There will be a very selective message targeted to foreigners about China’s policy, especially on a sensitive and emerging policy areas as the Arctic is, and a very different discourse in the Chinese language when China explains to its own population, why it is putting so much money into a territory outside China,” she said.

Chinese polar endeavors, she explains also in her book, really pursue three overriding priorities: China’s national security, including its economic and military security; natural resources necessary for China’s continued growth and stability; and science and technology needed for China’s quest to become a leading world power.  

So when China is rapidly establishing science stations in the Antarctic and in the Arctic, it is certainly to conduct climate and other natural science, but also to prepare for resource extraction and advance China’s defense capabilities — including its satellite based Beidou-system; a Chinese equivalent to the GPS-network of the US. China does not want to be dependent on a system that the U.S. controls; instead it now has ground receiving facilities for its own in Sweden’s Arctic, in Svalbard in the Norwegian Arctic and more are on the way. China and Iceland will open a joint research station in northern Iceland on October 22 and China’s has plans also for a ground receiving station in central Greenland and for a large research station elsewhere in Greenland. As Anne Marie Brady explains in her book, China needs all this for climate science but also for other purposes, some military: The Beidou-system will help it navigate in the polar regions with ships, planes and submarines. The U.S. and Russia both have nuclear missiles aimed at China. In a worst-case scenario many of these would traverse the Arctic on their way to China, and China is busy expanding its satellite-based tracking  and monitoring capacity.

“Greenland is important and interesting to China because it is in the Arctic, because it has strategic resources and because it is increasingly autonomous. China is always interested in soon-to-be independent states. Greenland is strategically significant as other great powers have known; the US has had bases there for a long while, and it would be useful for China to have a satellite station there for the Beidou-system. So there are many elements that makes Greenland interesting to China as part of its overall Arctic agenda,” Brady told me.

In Greenland, there is still very little Chinese presence on the ground. Long-standing Greenlandic efforts to lure Chinese investors have so far come to only little — even if China may have many future designs. Large Chinese corporations have invested in perhaps-to-be mining operations, but that is about it.

Perhaps this was part of the reason that John Rood’s message was given such a warm welcome by Naalakkersuisut, the Self-Rule government.

“We welcome the American Statement of Intent, and look forward to discuss details of possible US airport investments in Greenland. The Greenland Government is prepared to put great emphasis in a dialogue securing mutual benefits. In this respect, we see the United States Department of Defense statement as a positive initiative”, said Greenland’s then Minister for Education, Culture, Church and Foreign Affairs, Vivian Motzfeldt — a few days before the ruling coalition collapsed.

Greenland often confirms its firm place in the NATO alliance and only wants to make sure that it benefits tangibly from any new U.S. activity in Greenland.

Denmark made it clear that it is also in full support of whatever lies behind Rood’s statement:

“Looking ahead, increasing civil and military activity in the Arctic will call for expanded presence and surveillance. With the Danish Government’s Defense Agreement running until 2023, we will continue the strengthening of our presence in the Arctic. And we appreciate the close cooperation with the U.S. on Arctic Affairs, including improving operational capabilities,” said Danish Minister of Defense, Claus Hjort Frederiksen.

This blog was first published on ArcticToday.com on October 17. 2018

 


Uncategorized

Rigsfællesskabets russiske dilemma

september 24, 2018 • Af

Rigsfællesskabet har fået et russisk dilemma. Det er endnu en illustration af, hvordan Færøerne og Grønland i dag har interesser i udlandet, der ikke nødvendigvis er de samme som Danmarks.

Det handler om EU’s (og Danmarks) forsøg på at presse ledelsen i Moskva efter Ruslands militære annektering af Krim-halvøen og dens næsten to millioner indbyggere i 2014. Rusland besatte hele Krim, der ellers siden Sovjetunionens opløsning har været en del af Ukraine.

Færøsk lakseopdræt er blevet en stor forretning – ikke mindst i kraft af eksporten til Rusland. Foto: Bakkafrost

EU og USA har indført sanktioner mod Rusland for at tvinge annekteringen til ophør, men Færøerne vil ikke være med. Som nogle af de eneste ledere i Vesteuropa har Færøernes toppolitikere kritiseret EU-sanktionerne eller undladt at bakke dem om. Samtidig knokler Landsstyret i Torshavn for at øge eksporten af fisk til Rusland. Senest har Poul Michelsen, udenrigsansvarlig i det færøske landsstyre, den 24. august underskrevet en ny aftale med Rusland og fem gamle sovjetrepublikker i den Eurasiske Økonomiske Union. Færingerne eksporterer nu så mange fisk til Rusland (især laks og makrel) at succesen ses overalt: Eksporten til Rusland har en værdi på 2,5 milliarder — eller fire gange så meget som  bloktilskuddet fra Danmark på 642 millioner. Arbejdsløsheden er styrtdykket, og flere unge vender hjem fra udlandet – også kvinderne! Der bor nu for første gang over 51.000 på Færøerne.

En række danske politikere finder Færøernes holdning stærkt kritisabel. Som Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen forklarer mig: “Min personlige holdning har været klar længe, og jeg finder det stærkt problematisk, at Færøerne nu indgår en ny aftale med Rusland og en række af Ruslands nære venner. Man går direkte imod alle andre lande og områder i EU-fællesskabet, som prøver at isolerere Rusland og stoppe den magtpolitik, som Putin er godt i gang med overfor Krim, overfor Georgien og andre nationer. Jeg finder det meget, meget uheldigt for Danmark og for Europa, at vi har et område i rigsfællesskabet, der laver den her type aftaler.” Aastrup Jensen forestiller sig, at Putin vil bruge Færøerne i sin propaganda, og han advarer Færøerne om at uvilje mod øerne kan brede sig i Europa. Tidl. udenrigsminister Martin Lidegaard (RV), tidl. forsvarsminister Nick Hækkerup (S), og SF’ Jonas Dahl udtrykker samme irritation.

På Færøerne lægger ingen skjul på, at det handler om penge. Da jeg for nylig var i Torshavn og spurgte Poul Michelsen, hvad han mener om Ruslands annektering af Krim, nægtede han at mene noget: “Det kan godt være, at jeg har en privat holdning, men som medlem af Landsstyret har jeg ingen,” sagde han og opregnede fire hovedargumenter:

For det første ville det ramme Færøernes økonomi uforholdsmæssigt hårdt, hvis Færøerne bakkede op om sanktionerne og derfor mistede det russiske marked, siger han: “Vi ville gå bankerot dagen efter. Vi har ikke andre produkter end fisken, vi kan sælge. Desuden har vi fiskeriaftaler med russerne i Nordatlanten, der går 40 år tilbage, og som skal fornyes hvert år. Det ville have uanede konsekvenser for os, hvis det forhold gik i stykker,” siger han.

For det andet sælger EU-landene — inklusive Danmark — stadig alle de varer til Rusland, som russerne gerne vil købe. Danmark eksporterer stadig oksekød, landbrugsmaskiner m.v. til Rusland, selvom russerne ikke vil købe dansk svinekød. “Danmark er så dobbeltmoralsk så det batter. Danmark øger sin handel med Rusland, hvor det kan lade sig gøre, mens de taler om vores moral,” mener Michelsen.   

For det tredje påpeger han, at Færøerne ligesom Grønland ifølge grundloven ikke kan føre udenrigspolitik; det kan kun regeringen i København. Derfor forpligter rigsfællesskabet og det danske bloktilskud ikke i denne sag, mener Michelsen: “Rigsfællesskabet omfatter jo ikke udenrigspolitikken. Vi bliver ikke spurgt. Hvorfor skal jeg have en mening, når jeg ikke kan føre udenrigspolitik?” spørger han. Han får heller ikke de efterretninger, han skal bruge til at formulere en oplyst mening, siger han: “Vi aner ikke, hvad der foregår. Vi har tit bedt om at blive inddraget mere i udenrigspolitikken, men Danmark vil ikke.”

For det fjerde mener Poul Michelsen ikke, at Færøerne skylder EU noget. EU forbød i 2013 færøske skibe adgang til EU’s havne, også de danske. EU beskyldte færingerne for at rage urimeligt store silde- og makrelkvoter i Nordatlanten til sig og true bestandene. Al eksport til EU, der er Færøernes største marked, blev blokeret. Færingerne var rystede. Efter et år var konflikten løst, men traumet sidder i kroppen:

“Det er ikke, fordi vi vil have hævn,“ siger Michelsen. “Men vi lærte, hvor vigtigt det er, at vi ikke er afhængige af et enkelt marked,” siger han.

Regeringen i København siger ikke meget –  selvom politikerne på Christiansborg, også fra regeringspartierne, gerne udtrykker deres personlige holdninger. Regeringen er klemt mellem EU på den ene side og Færøerne på den anden — og juridisk er der ikke noget at kritisere. En del af dilemmaet er, at Færøerne ligesom Grønland ikke er medlem af EU, og derfor ikke bundet af de sanktioner, der vedtages i Bruxelles. EU’s sanktioner omfatter heller ikke et forbud mod at sælge fisk til Rusland. Sanktionerne sigter på at ramme enkeltpersoner i den russiske top bl.a. med indrejseforbud i EU-landene og på at forhindre Ruslands adgang til at lån og militær teknologi.   

Rusland forbød til gengæld i 2014 al import af en stribe varer fra EU, især fødevarer; herunder fisk. I Norge mistede lakseopdrættere, der er verdens største,  hele salget af fersk laks i Rusland — det er her færingerne slår til. Rusland meddelte tidligt, at Færøerne ikke er omfattet af de russiske importforbud; muligvis fordi de færøske politikere så hurtigt gjorde klart for Moskva, at Færøerne ikke støttede EU’s sanktioner.

På Færøerne er der bred opbakning til landsstyrets politik. I Lagtinget, det færøske parlament, opsøgte jeg lagtingsmedlem Kaj Leo Holm Johannesen fra Sambandspartiet, der er i opposition til Poul Michelsens landsstyre. Mens Poul Michelsen og hans parti, Framsókn, ønsker løsrivelse fra Danmark, støtter Sambandspartiet rigsfællesskabet. Jeg ville teste, om de to fløje er uenige om sanktionerne, men det var ikke tilfældet:

“Jeg er fuldstændig enig i Landsstyrets linje,” sagde Johannesen. Ikke overraskende måske. I 2014 var han lagmand, leder af Landsstyret. Da Putins regering formede sit modsvar til EU’s sanktioner, rejste Kaj Leo Johannesen til Moskva. Overfor den russiske handelsminister gjorde han klart, at Færøerne ikke støttede EU’s sanktioner. “Det handler om vores overlevelse som nation,” siger han i dag. Han mener, at det var forkert af Rusland at annektere Krim, men EU-sanktionerne er ikke det rette modsvar: “Man skal udtømme alle diplomatiske muligheder, før man går så drastisk til værks,” sagde han.  

Til frokost i den lokale afdeling af Rotary i Torshavn søgte jeg videre efter færinger, der er uenige med Landsstyret. Cirka tyve ledere fra de offentlige og private virksomheder er samlet. Jeg spørger, om det ikke er uanstændigt, at Færøerne undviger forsvaret for folkeretten? Må det pekuniære ikke lægges til side i så alvorlig en sag? Er det ikke netop små nationer som Færøerne, der nyder godt af den beskyttelse, folkeretten giver mod regimer som Putins?

Ikke én af de tilstedeværende bed på. Torshavns rotarianere opregnede ét for ét præcis de samme argumenter, jeg mødte hos politikerne.

Endelig, rundt om hjørnet på Færøernes Universitet supplerede den tidligere chef for Færøernes Statistik og tidligere formand for Færøernes Økonomiske Råd, Hermann Oskarsson, med økonomens perspektiv. “Politikerne lader sig i meget høj grad styre af de meget få, meget rige enkeltpersoner og virksomheder i fiskeriet. Men jeg ser ikke noget odiøst i eksporten til Rusland”, sagde han. “Du vil ikke finde én politiker i noget land på kloden, der ville sætte så store dele af nationens værdier på spil. Eksporten til Rusland har en værdi, der svarer til al vores import af varer til privat forbrug plus al den olie, vi bruger til energi til private og erhverv”.

Han sammenlignede politikken overfor for Rusland med dronning Margrethes og danske ministres besøg hos det saudiske regime, som han kalder “bestialsk”, men som Danmark åbenbart ikke har råd til at støde fra sig. Selv den kritiske økonom forstår Landsstyrets linje: “Sådan er det jo. Færøerne er ekstremt sårbare, fordi vi kun har fisken, og vi er en meget lille spiller. Der er ikke noget unormalt ved vores reaktion i den her sag,” sagde han.

Striden om Krim og sanktionerne har nu varet i fire år. Der er ingen tegn på, at den stopper snart.

 

 


blog

Danmarks uklare sikkerhedskurs i Nordatlanten

september 24, 2018 • Af

Lad os et kort øjeblik sammenholde Lars Løkke Rasmussens nye løfte om et stort dansk bidrag til lufthavnene i Grønland og færingernes salg af fisk til Rusland. Sammenligningen løfter os direkte ind i en af rigsfællesskabets mest besværlige gråzoner: Hvornår mener regeringen, at en sag i Grønland eller på Færøerne påvirker rigets sikkerhedspolitik?

Aftalen: Statsministeren har tilbudt finansiering til to lufthavne i Grønland bl.a. for at forhindre, at Grønland låner pengene i Kina. Foto: Nanoq.gl

Her findes ingen klare regler, ingen kodeks eller stringens. Det er et af mere betændte spørgsmål mellem København og de politiske myndigheder i Torshavn og Nuuk. Så snart en sag er stemplet som “sikkerhedspolitisk”, har regeringen i København nemlig per definition magten. Kun regeringen i København kan føre rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik.

I Grønland forsøger Lars Løkke Rasmussen med kontante indskud at udelukke, at Grønland låner penge til lufthavnene i Kina. Det er angiveligt en af mange grunde til statsministerens initiativ; han har tilbudt 700 millioner kroner som ejerkapital plus et lån og en lånegaranti på hver 450 millioner.

Både Lars Løkke Rasmussen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og udenrigsminister Anders Samuelsen markerede i foråret, at det danske kongeriges sikkerhedspolitiske situation i deres analyse kunne blive undermineret, hvis Grønland endte i en kinesisk gældsklemme.

Det var underforstået, at Danmark derfor havde al mulig grund til at gribe ind og i sidste ende nedlægge veto mod f.eks. store lån i Kina. De tre ministres meldinger lød som en kontant påmindelse: Husk nu, at rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik sidste ende alene føres af os. Claus Hjorth Frederiksen inddrog endda USA i sin advarsel; han havde netop besøgt sin amerikanske kollega James Mattis, som ifølge Claus Hjort Frederiksen var bekymret over udsigten til, at Kina skulle få indflydelse i Grønland via lufthavnene.

I Nuuk bredte utilfredsheden sig. Både Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut og oppositionsleder Sara Olsvig holdt fast i, at lufthavnene måtte ses som et banalt stykke infrastruktur. De grønlandske politikere påpegede, at Grønland for længst har hjemtaget ansvaret netop for sin egen infrastruktur, finansiering, udseende og valg af eksterne partnere til f.eks. modernisering af lufthavne. Efter grønlandsk opfattelse er lufthavnene et rent grønlandsk anliggende — ikke sikkerhedspolitik.  

Lars Løkke Rasmussens nye løfte om dansk bidrag har indtil videre lagt en dyne af kontanter over den grundlæggende uenighed. Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut forsøger i øjeblikket at skabe et flertal i parlamentet, så Grønland kan tage imod det danske tilbud; de to politiske ledere søger angiveligt en praktisk løsning til alles bedste, men reel afklaring af den underliggende uenighed er ikke opnået.  

Hvorfor ikke på Færøerne?

På Færøerne holder regeringen sig anderledes tilbage. Skiftende politiske ledere i Torshavn har siden 2014 kritiseret eller undladt at støtte de europæiske sanktioner mod Rusland efter den russiske armés indmarch på Krim-halvøen i sommeren 2014.

Lukrativ forbindelse: Færøernes Poul Michelsen underskriver ny aftale med russiske Tatiana Valovaya fra Den Eurasiske Økonomiske Union, Torshavn 24. august. Foto: Árni Gregersen

Færøernes daværende landsstyreformand Kaj Leo Holm Johannesen rejste samme sommer til Moskva, hvor han forklarede den russiske handelsminister, at Færøerne ikke er medlem af EU og ikke havde nogen planer om at deltage i EU’s sanktionsregime. Da Rusland som reaktion på sanktionerne indførte forbud mod import af en række varer fra EU-landene —  herunder fisk — var Færøerne ikke omfattet, og i dag tjener de færøske fiskevirksomheder mange penge på at sælge fisk til Rusland.

Da Danmark ligesom andre europæiske lande tidligere i år udviste to russiske diplomater som reaktion på to mordforsøg i England, markerede Færøernes udenrigsansvarlige Poul Michelsen igen, at Færøerne ikke er med i EU-fronten mod Rusland og forsvaret for folkeretten.

Senest underskrev Poul Michelsen den 24. august på sit kontor i Torshavn en ny samarbejdsaftale (memorandum of understanding) med Rusland via Den Eurasiske Økonomiske Union; målet er en rigtig frihandelsaftale med Rusland, så Færøerne ikke skal betale told af fisken i Rusland. Den russiske repræsentant for EEU var Poul Michelsens gæst i tre dage.

Venstres udenrigspolitiske ordfører Michael Aastrup Jensen er pikeret: “Min personlige holdning har været klar længe, og jeg finder det stærkt problematisk, at Færøerne nu indgår en ny aftale med Rusland og en række af Ruslands nære venner, “ sagde han, da jeg skrev om sagen til Weekendavisen. “Man går direkte imod alle andre lande og områder i EU-fællesskabet, som prøver at isolerere Rusland og stoppe den magtpolitik, som Putin er godt i gang med overfor Krim, overfor Georgien og andre nationer. Jeg finder det meget, meget uheldigt for Danmark og for Europa, at vi har et område i rigsfællesskabet, der laver den her type aftaler,” sagde han.

Aastrup Jensen forestiller sig, at Putin vil bruge Færøerne i sin propaganda, og han advarer Færøerne om at uvilje mod øerne kan brede sig i Europa. Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (RV), tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S), og SF’s Jonas Dahl har luftet lignende frustration.

De færøske ledere fastholder, at de har retten på deres side. Færøerne har for mange år siden hjemtaget ansvaret for sine egne handelsforbindelser — og fisk handler jo kun om handel, ikke sandt? Landsstyret fastholder som begrundelse, at Færøerne ikke har råd til at miste det russiske marked, og landsstyrets politik har solid opbakning på øerne. Over en fjerdedel af Færøernes fiskeeksport går i dag til Rusland. Værdien af denne eksport svarer til værdien af al import af varer til færingernes private forbrug plus al import af olie til øernes energiproduktion.

Det interessante er nu, at den danske regering i dette tilfælde nøjes med at give den færøske ledelse ret i, at Færøerne har hjemtaget ansvaret for sine egne handelsforbindelser. De udenrigs- og sikkerhedspolitiske aspekter af sagen har regeringen ikke offentliggjort nogen holdning til.

Hvorfor her og ikke der?

Så er vi tilbage ved sammenligningen. Hvorfor er låntagning til de grønlandske lufthavne af afgørende betydning for rigets sikkerhed, mens Færøernes konsistente afvisning af sanktionerne mod Rusland ikke er?

Er det fordi, Kina allerede anses for farligere end Rusland? Er det fordi lufthavne trods alt får betydning længere ind i fremtiden end de færøske fisk? Eller fordi, USA har store interesser i Grønland, men ikke på Færøerne? Kun en uge efter, at Lars Løkke Rasmussen i Nuuk indgik sin ny aftale med Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut,  meddelte USA, at lufthavnsstrukturen i Grønland har det amerikanske forsvars store bevågenhed; det kunne ligne en støtteerklæring til den danske regerings analyse af lufthavnenes sikkerhedspolitiske betydning, men reelt ved vi ikke, hvad der ligger bag.

Uklarheden skaber vanskeligheder. Da Naalakkersuisut i 2014 ophævede forbuddet mod uranudvinding i Grønland gik det helt i hårdknude mellem de daværende politiske ledere, Helle Thorning-Schmidt og Aleqa Hammond. Helle Thorning-Schmidts regering fastholdt, at uranen i Grønland indvirkede på Danmarks udenrigspolitik; Nuuk påpegede, at Grønland overtog alle beslutninger vedrørende den grønlandske undergrund i 2010. Først tre år senere kunne parterne underskrive aftaler, der løste de aktuelle problemer — mens de underliggende uenigheder forblev uafklarede.

I øjeblikket behandler Naalakkersuisut anmodninger fra flere mineselskaber, der gerne vil have udvinde mineraler i Grønland — herunder sjældne jordarter, der bl.a. bruges i avancerede våbensystemer. Det er endnu uklart, hvad den danske regering mener om den sag.

På et rigsmøde på Færøerne i juni mellem Kim Kielsen, Lars Løkke Rasmussen og Færøernes lagmand Aksel Johannesen enedes man om at arbejde på et fælles screening-system, sådan at større projekter i Grønland og på Færøerne i fremtiden analyseres for eventuelle sikkerhedspolitiske komplikationer, inden nogen kommer for godt i gang.

Hvilke institutioner, der skal inddrages, hvem der får beslutningsmagten og hvem, der skal screenes for hvad, hvorfor, hvornår og ud fra hvilke kriterier, står dog stadig hen i de uvisse. De praktiske vanskeligheder står i kø: Endnu er ingen færøske og grønlandske politikere og kun et lille fåtal af embedsmænd f.eks. clearet til at se fortroligt-stemplede dokumenter fra efterretningstjenesterne eller Danmarks ambassader i udlandet.  

Dette blogindlæg er også bragt som nyhedsanalyse på Altinget:Arktis 24.09 2018


blog

Hans Ø – nu på BBC World News!

juni 20, 2018 • Af

I april havde jeg fornøjelsen at besøge Hans Ø sammen med en privat, schweizisk delegation. Efterfølgende skrev jeg i Weekendavisen og på den amerikanske Arktis-portal ArcticToday.com om, hvordan Danmark og Canada i mere end 45 år har været ude af stand til at enes om, hvem der ejer denne ekstremt afsidesliggende, golde, kolde og utilgængelig klippeknold langt oppe i Kennedy-kanalen mellem Canadas Ellesmere Island og det mest nordvestlige Grønland. Hans Ø ligger flere timers helikopterrejse nord for Siorapaluk – verdens nordligste bygd! de søde folk på BBC læste min klumme på ArcticToday; så ringede de – og her er de 4-5 minutters tv, der kom ud af den sag: