blog

Dansk Folkeparti – og de 84 procent

september 22, 2014 • Af

Forleden optrådte jeg på DR2 sammen med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, der er medlem af Folketingets Grønlandsudvalg. Martin er som sin partifælle, udenrigsordfører Søren Espersen, stærkt engageret i debatten om Grønlands tilknytning til rigsfællesskabet, som DF kæmper bravt for at bevare.

Mens kameraerne rullede, fortalte Martin Henriksen om en meningsmåling, som angiveligt skulle vise, at 84 procent af grønlænderne går ind for bevarelse af rigsfællesskabet. Wauw! Jeg undrede mig straks, og min undren blev fordoblet dagen efter, da jeg holdt foredrag i Nordatlantens Hus i Odense, hvor en af tilhørerne igen fortalte mig om disse 84 procent!

Pludselig så jeg en sammenhæng: Jeg mindedes et kraftfuldt opråb, som Søren Espersen indrykkede i den grønlandske ugeavis Sermitsiaq i februar i år. Her skrev han, hvordan der ”går rigtigt mange grønlændere rundt – et tavst flertal? – som af hjertet ønsker sig en fremtid sammen med Danmark, men som skjuler sig og kun på tomandshånd afslører, hvad de mener”.

Som Martin Henriksen forklarede mig efter at kameraerne var slukket, drejer det hele sig om en meningsmåling omtalt i LO’s ugeskrift A4 i april 2013, hvor 712 mennesker bosat i Grønland blev stillet en otte spørgsmål om storskalaprojekterne i Grønland og to om forholdet til Danmark. Her lød spørgsmål nummer ni ud af ti:

  ”Er du tilhænger af den grønlandske deltagelse i rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne? ”  

De adspurgte blev bedt om at svare ’’ja”, ”nej” eller ”ved ikke”.

Inden de svarede, blev de dog gjort opmærksom på, at spørgsmålet netop ikke handlede om fremtiden. Eller som det hedder i analysefirmaet HS Analyse’s egne skriftlige kommentarer til undersøgelsen: ”Bemærk at spørgsmålet gik på holdningen til rigsfællesskabet i dag og ikke om et evt. fremtidsscenarie.”

De 712 mennesker, der blev spurgt, blev altså gjort opmærksom på, at de IKKE skulle mene noget om fremtiden, men kun om Grønlands aktuelle tilknytning til Danmark og Færøerne.

Det ved jeg, fordi jeg sidste år rekvirerede baggrundsmaterialet til A4’s artikel om denne undersøgelse, så jeg var sikker på, at jeg citerede undersøgelsen korrekt i min bog ”Balladen om Grønland”. Analysefirmaet bag undersøgelsen, HS Analyse, bor i øvrigt i Nuuk og har foretaget striber af undersøgelser af folks holdninger i Grønland tidligere. De ved tydeligvis, hvorfor det i Grønland er helt nødvendigt at skelne mellem holdningen til nutidens samarbejdet i rigsfællesskabet og folks holdninger til fremtiden. For en dansker kan det lyde underligt, at man som grønlænder kan være udmærket tilfreds med det nuværende samarbejde med Danmark og samtidig varm tilhænger af visionen om et uafhængigt Grønland i fremtiden, men den mangel på indsigt prægede altså ikke HS Analyse.

Kort sagt: Man bør ikke, som Martin Henriksen gjorde på DR2, og som andre altså også gør, bruge denne undersøgelse til at sige noget om, hvor mange grønlænderne, der mener, at rigsfællesskabet bør bevares i fremtiden.

Man kan læse i undersøgelsen, at 84 procent af de adspurgte svarede ”ja”, 11 procent svarede ”nej” og seks procent ”ved ikke”. Resultatet tyder umiddelbart på en pæn opbakning til den aktuelle sammenhæng mellem Danmark, Grønland og Færøerne, men det siger ikke meget om, hvad de adspurgte mener om fremtiden. Snarere må man vel tolke HS Analyse’s præcise skriftlige kommentar som netop en advarsel mod sådanne overfortolkninger.