Arktisk projekt

Mit arktiske projekt

april 27, 2017 • Af

Udviklingen i Arktis og mellem Danmark, Grønland og Færøerne går rasende stærkt. Klimaforandringerne og nye fremtidsvisioner i alle tre dele af kongeriget udfordrer os og skaber et voldsomt behov for fornyet oplyst og demokratisk samtale. Jeg har i snart ti år forsøgt at bidrage til denne debat med mine bøger, med foredrag, artikler, events, tv-udsendelser og som moderator på et stort antal konferencer og seminarer om Arktis.

Stærke kræfter i Danmark vil gerne udvide kongerigets engagement i Arktis. De taler om Kongeriget Danmark som en arktisk stormagt. Det er der ikke nødvendigvis noget galt med, men alt for mange ved alt for lidt om Arktis, om Grønland og om Danmarks arktiske engagement. Det betyder, at beslutningstagerne savner modspil, når de indretter det nye Arktis og dermed designer vores fælles fremtid.

I Grønland og på Færøerne har ønsket om selvstændighed længe vokset sig stadig stærkere..

Det vigtigt, at flere får mulighed for at deltage i debatten på et oplyst grundlag. Det handler om vores forhold til Grønland og Færøerne, om vores forståelse af os selv som folk og nation; kort sagt om vores identitet. Om vores engagement i klimaforandringerne, i Grønlands og Færøernes skæbne, den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis, dyrelivet og vores forhold til vores arktiske naboer – Rusland, Canada, Norge, USA, Sverige, Island og Finland. For slet ikke at tale om Kina og alle de andre nationer, der hastigt også zommer ind på det arktiske. Arktis skal langt højere op på dagsorden i folkeskolen, i medierne – også de sociale – og hjemme ved spisebordet. Ellers opstår får vi ikke stoppet det hul i den demokratiske samtale, der er opstået, mens udviklingen i Arktis løb foran.

Danskere har i mere end 300 år haft stor indflydelse i Arktis. Koloniseringen af Grønland tog fart allerede fra 1700-tallet. Tæller vi nordboere og vikinger med, har vi en fortid i Arktis, der rækker mere end 1000 år tilbage. I dag skal vi forholde os til et stærkt ønske om selvstændighed både i Grønland og på Færøerne.
Klimaforandringerne i Arktis har konsekvenser for hele kloden, men forbindelsen går også den anden vej. Beslutninger, der bliver truffet i København, Oslo, Washington og andre hovedstæder langt fra Arktis, har direkte effekt i Grønland og for de øvrige arktiske samfund.