Ordstyrer

Martin Breum har i en årrække fungeret som moderator på konferencer, symposier, høringer og andre arrangementer for en række private og offentlige virksomheder –herunder Dansk Industri, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Øresundskonsortiet, Grønlands Arbejdsgiverforening, Folketinget, UNESCO, Integrationsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Europakommissionen i Danmark, Huset Mandag Morgen, Dansk Arkitektur Center, ulandsorganisationen IBIS, på Folkemødet i Allinge flere år i træk, for Oil Gas Denmark m.fl. Martin Breum er en af de mest erfarne ordstyrere i Danmark. Hans flydende engelsk og brede internationale erfaring sikrer præcis håndtering også at større engelsksprogede arrangementer.

 

Martin Breum interviewer Aleqa Hammond i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek, også kendt som Den sorte Diamant. Han holder ofte foredrag på gymnasier og højskoler og i foredragsforeninger i hele Danmark.
 

Jeg synes, at du gjorde et fremragende stykke arbejde som moderator, og du formåede at binde de mange forskellige indlæg sammen på en måde, så den overordnede sammenhæng aldrig gik tabt. Det var ikke mindst takket være dig, at vi fik gang i nogle gode debatter, hvorfra jeg kan tage en række ting med mig i mit videre arbejde.

Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen
2014-12-21T07:08:35+00:00
Jeg synes, at du gjorde et fremragende stykke arbejde som moderator, og du formåede at binde de mange forskellige indlæg sammen på en måde, så den overordnede sammenhæng aldrig gik tabt. Det var ikke mindst takket være dig, at vi fik gang i nogle gode debatter, hvorfra jeg kan tage en række ting med mig i mit videre arbejde. Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen
På baggrund af stor viden på området og loyalitet overfor styregruppens koncept formåede Martin Breum ofte i løbet af konferencen at formidle dens temaer -- og sammenhængen mellem dem -- tydeligere, end organisatorerne selv var i stand til. Desuden gjorde hans praktiske råd vedrørende program og specifik afvikling, at konferencens flow blev betydeligt forbedret. Når Polarforskningskonferencen 2015 af mange deltagere er blevet betegnet som "den bedste nogensinde", skyldes det for en meget stor del Martin Breums engagement og dygtighed som moderator.

Robert C. Thomsen, ph.d.
Associate Prof.; Director, CIRCLA 
2015-12-08T16:11:41+00:00
På baggrund af stor viden på området og loyalitet overfor styregruppens koncept formåede Martin Breum ofte i løbet af konferencen at formidle dens temaer -- og sammenhængen mellem dem -- tydeligere, end organisatorerne selv var i stand til. Desuden gjorde hans praktiske råd vedrørende program og specifik afvikling, at konferencens flow blev betydeligt forbedret. Når Polarforskningskonferencen 2015 af mange deltagere er blevet betegnet som "den bedste nogensinde", skyldes det for en meget stor del Martin Breums engagement og dygtighed som moderator. Robert C. Thomsen, ph.d. Associate Prof.; Director, CIRCLA 
Martin Breum skabte med en høj grad af journalistisk integritet en udfordrende og spændende afvikling af dagen, som ikke efterlod mistanke om, at enkelte var blevet skånet eller havde fået en særlig behandling. Det lagde grunden for, at konferencen fik en meget høj grad af troværdighed, som jeg personligt ikke har oplevet før.

Esben Mortensen, Head of secretariat, Olie Gas Danmark

 

 
2014-11-06T10:20:47+00:00
Martin Breum skabte med en høj grad af journalistisk integritet en udfordrende og spændende afvikling af dagen, som ikke efterlod mistanke om, at enkelte var blevet skånet eller havde fået en særlig behandling. Det lagde grunden for, at konferencen fik en meget høj grad af troværdighed, som jeg personligt ikke har oplevet før. Esben Mortensen, Head of secretariat, Olie Gas Danmark    
Du skal have stor tak og ros for din meget flotte og professionelle afvikling af konference-programmet på hovedscenen i Tivoli Congres Center i tirsdags. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger for den involverende og engagerende måde, du styrede forløbet på.

Arrangementet Horizon 2020

Stefanie I. Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
NCP for Sikkerhed
Programkomité for Sikkerhed
EURAXESS.dk webredaktør
2014-09-16T12:57:01+00:00
Du skal have stor tak og ros for din meget flotte og professionelle afvikling af konference-programmet på hovedscenen i Tivoli Congres Center i tirsdags. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger for den involverende og engagerende måde, du styrede forløbet på. Arrangementet Horizon 2020 Stefanie I. Bondy Jørgensen Specialkonsulent NCP for Sikkerhed Programkomité for Sikkerhed EURAXESS.dk webredaktør
Martin Breum var utrolig stærk og optrådte med en autoritet, som gav EUROPE INNOVA 2012 en fantastisk dynamik. Han udviste konferencen i gennem en imponerende evne til med hård hånd og skarp kant at sikre det flow, som var nødvendigt for, at denne konference kom sikkert i mål.

Hans Henrik Lomholt
Center for Strategisk Forskning og Vækst
2014-09-29T15:01:29+00:00
Martin Breum var utrolig stærk og optrådte med en autoritet, som gav EUROPE INNOVA 2012 en fantastisk dynamik. Han udviste konferencen i gennem en imponerende evne til med hård hånd og skarp kant at sikre det flow, som var nødvendigt for, at denne konference kom sikkert i mål. Hans Henrik Lomholt Center for Strategisk Forskning og Vækst
Time schedule were kept, great and inspiring concept, surprising turns and twists, great moderators kept the interest up for a whole long day 1

Fra deltagerevaluering på Innova 2012
2014-09-16T12:57:31+00:00
Time schedule were kept, great and inspiring concept, surprising turns and twists, great moderators kept the interest up for a whole long day 1 Fra deltagerevaluering på Innova 2012

Udvalgte arrangementer hvor Martin Breum har været ordstyrer

FOA, DLF, 3F, HK, BUPL, PROSA, Uddannelsesforbundet – Danmark for Velfærd – stormøde 3500 tillidsrepræsentanter 2017
Bryggeriforeningen – Cirkulær økonomi, 2017
Rockwoolfonden: skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde, 2017
Region hovedstaden: Strategisk rundbordssamtale, 2017
Transfer Day med paneldebat og præsentation af det nye storværk “Danmark og kolonierne” 2017
Folketinget: Præsidiets lukkede konference om folketingets arbejdsformer, 2017
Kulturledelse i samspillet mellem stat og kommune, Slots- og kulturstyrelsen, 2017
Folkemøde 2016 – 10 arrangementer
Trafikstøj, Gate21, 2016
Kvalificeret Arbejdskraft, Reglab, 2016
Bæredygtige Byggeri, Green Building Council, 2016
Faglært til Vækst, Hovedstadsregionen, 2016
ArtTech, Helsingør Kommune, 2016
Globale Bæredygtighedsmål, UNESCO, 2016
Om Ungdomskultur, SYSTIME, 2016
Grønland i den danske folkeskole, Metropol, 2016
Høring om uran i Grønland, Christiansborg, 2016
Om Rigsfællesskabet, Nordatlantens Brygge, 2016
Polarforskerdagene, Ålborg Universitet, 2015
Nordisk Offentlighed, Kulturministeriets døgn 2015
Forskningsmødet 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation
Bæredygtig udvikling i Grønland, Styrelsen for forskning og innovation, 2015
Nordregio Forum – Nordic City Regions in a Global Environment 2015
3F – Vision Danmark 2020, 2015
Oil &Gas Summit 2015, Olie Gas Danmark
Prisfest – Renoverprisen 2015, Dansk Arkitekturcenter
Future Greenland, Grønlands Erhverv, Nuuk, 2015
Det frie forskningsråd, Forskningskonference 2015
Forskningsmødet 2015, Styrelsen for Forskning og Innovation
Prisfest – Renoverprisen 2014, Dansk Arkitektur Center
DI Energis årsdag (2014)
Det Strategiske Forskningsråds årsdag (2014)
Green Growth – on the way to 2030, Aalborg universitet (2014)
Europa kommisionen: Europakonferencen(2013)
Horizon 2020 – EU´s næste forskningsprogram (2013)
Future Greenland 2013
Europe Innova 2012
Byggebranchens bidrag til strategi for energirenovering (2012)
Future Greenland 2012
Nordisk Ministerråds konference om Arktis: ‘Arctic – Changing Realities’